MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Patientforeningerne skal have en stærkere stemme i ny sundhedsreform

16. januar 2019 Tilbage

Uden folkevalgte som regionalt ansvarlige for sundhedsvæsenet, skal civilsamfundet spille en større rolle som patienternes stemme, mener Diabetesforeningen. Det kan være med til at sikre, at patienterne rent faktisk sættes foran systemet.

Diabetesforeningen støtter sundhedsreformens ambition om flere nære tilbud om behandling og støtte til patienter med type 2-diabetes. Der skal gøres op med de kommunale forskelle i tilbud, og sundhedsfagligheden skal løftes markant. Samtidig er det afgørende for Diabetesforeningen, at der også er specialiseret behandling til de mest komplicerede.

Med beslutningen om at fjerne det direkte folkevalgte element i den regionale sundhedspolitik, bliver det i endnu vigtigere at inddrage patientforeningerne i forbindelse med politiske tiltag på sundhedsområdet.

- Uden folkevalgte regionsråd er det afgørende, at folkelige bevægelser som Diabetesforeningen inddrages endnu mere i de beslutninger, der træffes på vegne af patienterne. Vi er patienternes stemme, og med de store udfordringer sundhedsvæsenet står overfor, er det vigtigt, at patienterne sættes i centrum i alle centrale beslutninger. Det skal vi sammen med andre patientforeninger være med til at sikre, siger Truels Schultz, formand for Diabetesforeningen.

En kæmpe udfordring

Om et årti vil omkring 430.000 danskere have diagnosen type 2-diabetes. Det er en gigantisk udfordring for sundhedsvæsenet og dermed også for kommuner og praktiserende læger, der tilsammen skal stå for det nære og sammenhængende tilbud, de mange med diabetes har krav på.

Allerede i dag bliver langt de fleste med type 2-diabetes behandlet hos deres praktiserende læge, og antallet er stigende efter Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation har indgået en overenskomst, der understøtter udflytning af diabetespatienter fra sygehusenes ambulatorier til almen praksis.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes