MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Politisk løsning for flash glukosemåling til alle med type 1-diabetes i sigte

11. oktober 2019 Tilbage

Bred politisk opbakning i Folketinget til at følge de faglige anbefalinger og give alle med type 1-diabetes adgang til flash glukosemåling. Glædeligt, mener Diabetesforeningen: Sundhedsministeren bør gribe chancen for at gøre op med den årelange og urimelige kassetænkning.

Efter år med uklare afgørelser, halve løsninger og uheldig kassetænkning mellem kommuner og regioner om den nye diabetesteknologi kaldet flash glukosemåling er der nu en politisk mulighed for at få løst op for området. Det viser en rundspørge, som TV2 Østjylland har lavet til sundhedsordførere fra Folketingets partier. Her erklærer et flertal af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Konservative og Venstre, at de er positive overfor at tilbyde flash glukosemåling til alle med type 1-diabetes.

Sundhedsordførere i Folketinget positive overfor en løsning for alle med type 1-diabetes om adgang til flash glukosemåling. Sundhedsministeren bør indkalde til drøftelser snarest, mener Diabetesforeningen. Foto: Christoffer Regild.

Diabetesforeningen glæder sig over den brede opbakning til at følge de faglige anbefalinger fra diabeteslægerne:

- Med så stærk og bred politisk opbakning til en løsning, håber vi virkelig, at sundhedsminister Magnus Heunicke griber chancen for at finde en løsning allerede i forbindelse med de finanslovsforhandlinger, der er i gang. Ministeren bør invitere sundhedsordførerne til konkrete drøftelser, så mennesker med type 1-diabetes kan få den løsning, som anbefales af diabeteslægerne, og dermed en bedre behandling og livskvalitet, siger politisk chef i Diabetesforeningen Ane Eggert Jackson.

Mennesket før systemet

Diabeteslægernes faglige selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, anbefalede allerede i 2017, at alle med type 1-diabetes skulle have adgang til flash glukosemåling:

- Vi forventer, sundhedsministeren sammen med ordførerne vil gribe den oplagte mulighed for at sætte mennesket foran systemet og få skabt den klarhed, som mennesker med diabetes har efterspurgt i årevis. En løsning for alle med type 1-diabetes vil hjælpe rigtig mange og trække en stor gruppe af mennesker med diabetes fri af den urimelige kassetænkning og de kortsigtede sparehensyn, der har spærret for adgang til rette udstyr, siger Ane Eggert Jackson.

Diabetesforeningen vil nu rette henvendelse til sundhedsordførerne i sagen.

Flash glukosemåling

  • Er en ny teknologi til at måle glukose, som bruges til insulinbehandlede diabetespatienter. Metoden bruger ikke fingerprikkere og strips, men en sensorteknologi
  • Består af en sensor i et lille plaster og en måle-enhed på størrelse med en mobiltelefon
  • Sensorens lille måle-nål trænger ind i underhuden, når sensoren prikkes fast på overarmen. Sensoren måler glukoseværdien i vævsvæsken lige under huden.
  • Glukoseniveauet aflæses ved at føre måle-enheden hen over sensoren, hvorved den aktuelle værdi scannes og vises på et display med glukoseværdier fra de seneste otte timer
  • Sensoren med måle-nålen skiftes af patienten selv hver anden uge
  • De første videnskabelige undersøgelser af teknologien viser, den er lige så præcis som en almindelig glukosesensor
  • Dansk forskning: Voksne med type 1-diabetes har stor gavn af flash glukosemåling.

Stor forebyggende effekt

Den politiske åbning for en løsning for alle med type 1-diabetes kommer efter længere tids kritik fra blandt andre Diabetesforeningen. Det var på den baggrund, at TV2 Østjylland har dækket sagen og har spurgt sundhedsordførerne i Folketinget:

- Vi ved, at det her hjælper syge mennesker, og det sikrer, at vi ikke får lige så mange indlæggelser og senkomplikationer, der også koster samfundet, så selvfølgelig er det en god ide, og det skal bare løses, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, til TV2 Østjylland.

- Det har en meget stor forebyggende effekt, hvis patienter med type 1-diabetes får de her målere, så jeg synes egentlig ikke, der burde været noget betænksomhed over det, da pengene på den lange bane i høj grad er sparet, fordi man jo sørger for, at patienterne har et stabilt blodsukker, siger sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen, til TV2 Østjylland.

Grib potentialer

I den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017 fik børn og unge med type 1-diabetes krav på flash glukosemåling, mens de voksne patienter fortsat risikerede at falde mellem stolene, fordi ansvaret for at bevilge den nye diabetesteknologi var delt mellem kommuner og regioner.

Senest vedtog regionerne, at kun de dårligst regulerede voksne med type 1-diabetes kunne få adgang til udstyret.

- Det er rigtigt godt, at de dårligt regulerede får tilbuddet. Men jeg tænker, at vi simpelthen skal have et samfund, der er meget bedre til at gribe de potentialer, der er ved ny teknologi. Og der er rigtigt store potentialer i den her glukosemåler, siger politisk chef i Diabetesforeningen Ane Eggert Jackson.

Sundheds- og ældreudvalget i Folketinget har nu på opfordring fra SFs Kirsten Normann Andersen stillet spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke om, hvorvidt han vil tage initiativ til at bevilge flash glukosemålere til voksne med type 1-diabetes.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes