MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Sammedags-undersøgelser vil gavne de fleste patienter

09. september 2019 Tilbage

Sammedags-undersøgelser, hvor diabetikere kan få alle forebyggende undersøgelser på samme dag, når de kommer til diabeteskontrol, bør være standard på alle hospitaler. Det mener Diabetesforeningen.

For de fleste patienter med diabetes vil det være en fordel, hvis sundhedsvæsenet kan tilbyde de såkaldte sammedags-undersøgelser. Faktisk er det kun en mindre gruppe af særligt sårbare patienter, der for eksempel kæmper med psykisk sygdom, der ikke kan overskue de lidt længere diabetes-besøg, der skal til, når alle undersøgelser for følgesygdomme – fødder, øjne og eventuelt nyrer og hjerte – samles i forbindelse med den almindelige diabeteskontrol.

Sammedags-undersøgelser kan være med til at forbedre forebyggelsen af alvorlige følgesygdomme hos de fleste mennesker med diabetes. Derfor skal de være standard på hospitalerne, siger Ane Eggert Jackson.

Især hvis sammedags-undersøgelserne introduceres tidligt i forløbet, og diabetesbehandleren understreger vigtigheden, tager patienterne godt imod tilbuddet. Det er et af fundene i en kvalitativ rapport fra Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden.

- Vi mener, sammedags-undersøgelser bør være standarden i diabetesbehandlingen, fordi alt for få med diabetes får de vigtige forebyggende undersøgelser, der kan forhindre fodsår, amputationer, øjensygdom og blindhed. Ingen bør overlades til selv at opsøge de tilbud, der skal for at få en samlet set optimal diabetesbehandling, siger politisk chef Ane Eggert Jackson fra Diabetesforeningen.

Tidlig indsats giver resultater

Rapporten fra kompetencecentret med interview med 28 patienter er lavet for Steno Diabetes Center Copenhagen til brug for tilrettelæggelsen af centrets tiltag til forebyggelse af følgesygdomme hos mennesker med type 2-diabetes. Sideløbende er der flere undersøgelser i gang om værdien af sammedags-undersøgelser til mennesker med multisygdom og arbejde med initiativer på baggrund af den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017.

Erfaringer med at samle alle undersøgelser på ”samme dag, under samme tag” kendes blandt andet fra Holbæk Sygehus.

Alt i alt mener Diabetesforeningen, meget taler for, at sammedags-undersøgelser bliver til virkelighed:

- Der er en væsentlig forebyggende effekt, når vi taler om mennesker med diabetes, der risikerer alvorlige følgesygdomme. Hvis vi sætter ind tidligt og sikrer, at alle får de nødvendige undersøgelser, har vi de bedste muligheder for at undgå, at en person med diabetes udvikler sig til en patient med multisygdom. Derfor er diabetesområdet et oplagt område at begynde med og så lære af erfaringerne til andre sygdomsområder, siger Ane Eggert Jackson.

Tidligere undersøgelser har vist, at danskere med diabetes langt fra altid får en behandling med de undersøgelser, som anbefales for at diabetesbehandlingen er optimal. Således er det blot hver tredje med type 2-diabetes, der får undersøgt deres øjne årligt, mens lidt over hver fjerde får den årlige fodundersøgelse. Begge typer undersøgelser anses som en integreret del af en optimal diabetesbehandling og er med til at forebygge alvorlige følgesygdomme som blindhed, fodsår og amputationer.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes