BLIV MEDLEM

Tværfagligt projekt vinder Diabetesforeningens Handlingspris 2019

15. juni 2019 Tilbage

TværSam-projektet, der arbejder med sammenhængende behandling for mennesker med type 2-diabetes i Københavns Kommune, modtager Diabetesforeningens Handlingspris 2019. Prisen blev overrakt lørdag på Folkemødet i Allinge.

På billedet ses (fra venstre): Ane Eggert, politisk chef i Diabetesforeningen, som uddelte prisen, og de tre der udgør projektledelsen for vinderprojektet TværSam: Thomas Saxild, der er praktiserende læge, Hans Perrild, der er ledende overlæge på Endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og Charlotte Glümer, der er centerchef for Center for Diabetes i Københavns Kommune.

Sammenhæng i behandlingen for mennesker med diabetes, der ofte har brug for sundhedsvæsenet på tværs af kommune, sygehuse og praktiserende læger, er afgørende for succes og for at undgå, at patienter tabes i overgangene mellem de forskellige sektorer.

Netop det er fokus for modtageren af Diabetesforeningens Handlingspris 2019, TværSam-projektet, som har skabt en fælles ramme om patienterne mellem Center for Diabetes i Københavns Kommune, Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og fem forskellige lægepraksis:

- Der er et stort behov for at arbejde systematisk med at skabe sammenhæng i behandlingen af mennesker med diabetes, og det er TværSam-projektet et imponerende eksempel på. Videndelingen og det fælles ansvar for patienterne viser, at det nytter at samarbejde om at sætte patienterne i centrum, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Peer Steensbro, som håber, at TværSam-projektet kan inspirere andre.

De første resultater fra TværSam-projektet tyder på, at færre patienter end tidligere får brug for henvisning til specialisterne på sygehuset.

- Vi er bare så glade for at få netop denne pris. Det er en anerkendelse af det arbejde, vi har udført med at samarbejde på tværs til gavn for mennesker med type 2-diabetes. Vi håber, at prisen kan skabe opmærksomhed på det værdigfulde i at samarbejde mellem forskellige sektorer, siger Charlotte Glümer, der er centerchef for Center for Diabetes i Københavns Kommune.

Diabetesforeningens Handlingspris uddeles i år for anden gang og er en anerkendelse af projekter, som bidrager til at forbedre indsatsen for mennesker med diabetes på baggrund af den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017. I 2018 gik prisen til et projekt i Vejle Kommune, der arbejdede med tidlig opsporing af type 2-diabetes hos særligt udsatte grupper.

Diabetesforeningens Handlingspris er en anerkendelse i form af et diplom og 10.000 kroner. 

Det siger partnerne bag TværSam-projektet

TværSam-projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden og de praktiserende læger (PLO-Hovedstaden). De tre partnere glæder sig over at modtage Diabetesforeningens Handlingspris 2019:

Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (SF):

- TværSam-projektet er et eksempel på et forbilledligt samarbejde mellem region, kommune og de praktiserende læger. Gennem dialog og videndeling har vi lettet arbejdsgangene, så vi bedre kan bruge hinandens viden, skabe en fælles kultur og bryde barrierer mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsnet. I stedet for at systemet er i centrum, har vi sat borgeren i centrum og set på, hvor og hvordan vi hjælper bedst muligt. Det er vi lykkedes med, og derfor er jeg både stolt over og glad for, at vores TværSam-projekt nu er blevet hædret med Diabetesforeningens Handlingspris 2019.

Formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S):

- Jeg er stolt over at se konkrete eksempler på, at vi skaber sammenhæng for mennesker, der lever med diabetes. Når det sundhedsfaglige personale går sammen og deler deres viden om patienterne, så får alle løftet kompetencerne, og vi gør det bedre for dem, det har brug for vores fælles hjælp. Alle er jo enige om, at vi skal blive endnu bedre til at give det enkelte menneske en sammenhængende indsats af høj kvalitet, så de kan leve deres liv som menneske og ikke patient. Vi er glade for anerkendelsen fra Diabetesforeningen, og håber, at projektet kan inspirere til endnu mere samarbejde i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Formand for PLO-Hovedstaden, Karin Zimmer:

- Patienterne har brug for et samarbejdende sundhedsvæsen. Alle de tværsektorielle projekter, som PLO-Hovedstaden følger, har afsløret, at der er urealistiske forventninger mellem parterne i samarbejdstrekanten - hospital, kommune og almen praksis. Projektet her, med casebaseret dialog mellem de fagprofessionelle, der har patientkontakterne i dagligdagen, kan bidrage til forventningsafstemning og til et bedre samarbejde til gavn for patienterne. PLO-Hovedstaden følger med interesse projektets næste fase.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes