MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Delegerede delte tanker om et bedre liv med diabetes

13. september 2020 Tilbage

Hvad drømmer vi om, når vi tænker på et bedre liv med diabetes? Diabetesforeningens delegeretmøde blev søndag afholdt digitalt, hvor de delegerede bidrog med ideer til hovedbestyrelsens strategiarbejde.

90 repræsentanter fra Diabetesforeninges lokalforeninger, regionsudvalg, familie- og ungegrupper mødtes søndag til delegeretmøde, hvor der blev drøftet fremtidig strategi og national aktivitetsplan.

90 mennesker var med til det digitale delegeretmøde på Zoom.

Mødet blev på grund af risikoen for smitte med corona afholdt virtuelt på konferencetjenesten Zoom.

- Mange med diabetes er bekymrede for at blive smittet og for at blive alvorligt syg, hvis det skulle ske. Derfor var det den rette beslutning, vi traf i juni, da vi afgjorde, at mødet i dag skulle afholdes digitalt, sagde formanden for Diabetesforeningen, Jørgen Andersen, indledningsvis.

Fokusområder

Dagsordenen for mødet søndag var blandt andet at få de delegeredes bidrag til hovedbestyrelsens arbejde med strategi for 2022-2025.

Hovedbestyrelsen har fem fokusområder:

1. Diabetesforeningen som offensiv meningsdanner: Diabetesforeningen vil fremme diabetessagen til glæde og gavn med mennesker med diabetes, deres pårørende og netværk. Det gør vi ved at være et stærkt talerør for mennesker med diabetes.

2. Diabetesforeningen som foretrukken partner: Diabetesforeningen vil være den foretrukne partner, når det handler om ny viden om livet med diabetes, støtte, rådgivning og uddannelse samt at være en attraktiv forretningspart.

3. Sammen skaber vi et bedre liv med diabetes: Diabetesforeningen er det naturlige og foretrukne mødested for alle med diabetes og deres pårørende uanset alder, diabetestype, køn, baggrund og hvor i landet, man bor.

4. Synlighed og digital tilstedeværelse: Den digitale tilstedeværelse er med til at afspejle et formelt og uformelt stærkt fællesskab af unikke, troværdige og mangfoldige stemmer, der i fællesskab ønsker og kæmper for et bedre liv med diabetes og en fremtid uden.

5. Brugerinddragende forskning, der gør en forskel for det levede liv med diabetes: Diabetesforeningen både støtter og bidrager til diabetesforskning, der er tæt på det liv, medlemmerne lever.

Formand for Diabetesforeningen Jørgen Andersen
Formanden for Diabetesforeningen, Jørgen Andersen, understregede vigtigheden af de frivilliges indsats.

I mindre digitale grupper på Zoom blev de delegerede bedt om at byde ind med deres egne drømme om, hvordan Diabetesforeningen kan sikre et bedre liv med diabetes.

Mange af tilbagemeldingerne var uddybninger af de fem punkter: Uligheden i diabetesbehandlingen skal bremses, der skal være et bedre samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler, og et øget samarbejde med andre (patient)foreninger kan være gavnligt for at styrke diabetessagen og kronikerindsatsen i det hele taget.

-  Det er alt for uens kommunerne imellem. Det kan ikke være rigtigt, at det skal komme an på, hvor man bor, som en af de delegerede sagde.

Flere kurser for ældre, både med type 1- og type 2-diabetes, blev også efterspurgt blandt flere af de delegerede.

Motionstilbud og støtte til unge

På delegeretmødet blev en fremtidig national aktivitetsplan også drøftet. Det er en plan for en mere koordineret indsats i det frivillige bagland.

-  Hele den frivillige indsats er fundamentet for det, vi står for og det, vi kan tilbyde. Uden den indsats kommer vi ikke særlig langt, sagde formand Jørgen Andersen.

Så det skal være nemmere at være frivillig, understregede formanden. De frivillige får fremover mere hjælp fra hovedkontoret til digitale kommunikationsformer, ligesom der på delegeretmødet blev efterlyst hjælp og viden til, hvordan der kan komme flere deltagere til arrangementerne.

Lige nu er der fokus på motion på tværs af alder og diabetestype og støtte og rådgivning til børnefamilier og unge. Der var opbakning til, at det også bliver fokusområderne for det lokale arbejde de kommende år, men med en intensiveret indsats i forhold til at få flere mennesker med diabetes til at deltage i møder og arrangementer.

Af Helen H. Heidemann hh@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes