MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Legater og diabetes 1

Diabetesforeningen administrerer en række legater, som skal være med til at gøre livet lettere for personer med diabetes.

Legaterne uddeles til personer, der selv har diabetes, samt primært til personer, der ikke tidligere har modtaget et legat. 

Når du søger et legat i Diabetesforeningen, får du svar på ansøgningen senest en måned efter ansøgningsfristens udløb. 

Se de seneste legatuddelinger

Fonde og legater for personer med diabetes 1

Herunder kan du se, hvilke muligheder du har og finde det legat, der passer til dit behov. Under hver fond finder du mere information om vilkårene for at søge legatet (fundats), ansøgningsskemaer, oplysning om ansøgningsfrist mv.

Den Sociale Fond
Støtte til personer med diabetes, når diabetes forårsager ændring i økonomiske eller sociale forhold.

Den Sociale Fond kursus
Støtte til personer med diabetes og pårørende, der ønsker at deltage i diabeteskurser.

Julie Seiferts Mindelegat
Støtte til alvorligt syge kvinder, heriblandt diabetes og nervesygdomme.

Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. 

Marie Bendtsens Legat
Støtte til diabetikere eller personer med polio.

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond
Støtte til personer med diabetes.

N. Storrs Konto (under Den Sociale Konto)
Støtte til værdig trængende børnefamilier.

Sven Wellejus og Kirstine Svenssons Mindelegat
Støtte til unge diabetikere under uddannelse.

Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens Legat
Støtte til bekæmpelse af diabetes og understøttelse til lindring af diabetespatienter.

Aage Caspersens Legat
Støtte til diabetespatienter, der har behov for en økonomisk håndsrækning.

Eksterne parters rejselegater

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat
Støtte til danskere, der rejser udenlands med det primære formål at lære og tilegne sig viden.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat
Støtte til uddannelsesformål inden for forskning, sprog, kunst, kultur eller almen dannelse.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes