MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Insulin med på rejsen

FlyvemaskineNår du rejser, er det vigtigt, at du opbevarer din insulin, så den ikke udsættes for større temperaturudsving, end medicinens indlægsseddel anbefaler. Store temperaturudsving kan nemlig ødelægge insulinens virkning.

Når du rejser med fly

Rejser du med fly, skal du være opmærksom på, at insulinen ikke må ligge i flyets kolde lastrum uden nogen form for termobeskyttelse. Heller ikke i din håndbagage må den blive udsat for store kulde- eller varmepåvirkninger. Pak evt. insulinen ind i termobeholdere, som holder såvel kulde som varme ude.

Medbring ekstra insulin

Alt efter hvilket land du rejser til, kan det være en fordel at tage ekstra insulin og testudstyr med.

Regler for håndbagage

Fra 2006 blev der indført skærpede regler for håndbagage i europæiske fly. Diabetikere kan dog fortsat medbringe insulin og eventuel receptpligtig medicin i håndbagagen.

De skærpede EU-regler kort fortalt:

  • Du må kun medbringe væsker i beholdere på maksimalt 100 ml.
  • Du må gerne medbringe flere beholdere på hver 100 ml. Dog ikke flere end der kan være i en gennemsigtig plastpose med et rumfang på 1 liter.
  • Medicin, diætmad og babymad er undtaget fra bestemmelserne og må medtages i større kvanta end de 100 ml.

Medbring lægeattest som dokumentation

Sikkerhedspersonalet i lufthavnen kan kræve dokumentation for, at det er medicin, du medbringer, og at receptpligtig medicin er udskrevet til dig selv.

Derfor er det en god idé at medbringe den lægeattest, som Diabetesforeningen har udarbejdet. Det kan også være en fordel at medbringe ID- og medlemskort til Diabetesforeningen – især ved rejser til USA.

Læs mere om lægeattesten

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes