BLIV MEDLEM

Tandlægebehandling

Kan jeg få tilskud til tandlægebehandling?

Generelt tilskud via regionen

Tandlægen skal ud fra en vurdering af din tandsundhed placere dig i grøn, gul eller rød risikogruppe. Det er risikogruppen, der er afgørende for, hvor meget tilskud, du kan få. Tilskuddet er uafhængigt af indkomst og formue.

Er du grøn, får du tilskud til en tandrensning om året. Derudover får du tilskud til en såkaldt statusundersøgelse og evt. røntgenundersøgelser, der er nødvendige i forbindelse med statusundersøgelsen.

Er du gul, får du tilskud til mere end en tandrensning om året. Tandlægen vurderer hvor mange. Derudover får du tilskud til de nødvendige undersøgelser og behandlinger.

Er du rød, får du tilskud til nødvendige forebyggende og kontrollerende undersøgelser og behandlinger, herunder antal nødvendige tandrensninger. Tandlægen vurderer, hvad der er nødvendigt. For at komme i rød gruppe skal du have aktiv sygdom (som fx paradentose) i tænder, tandkød eller mundhule. Herudover har tandlægen vurderet, at du ikke selv er i stand til at gøre det bedre, fx fordi du har en generel sygdom eller får medicin, som giver behov for hyppigere tandlægebesøg.  

Husk at fortælle din tandlæge, at du har diabetes. Det er vigtigt, når tandlægen skal vurdere din tandsundhed og risikofaktorer, samt hvor meget du selv har mulighed for at forebygge og forbedre din tandsundhed. Tandlægeforeningen vurderer, at en del mennesker med diabetes vil blive placeret i gul eller rød gruppe på grund af risikoen for dårlig tand- og mundsundhed.

Er du uenig eller utryg ved din tandlæges vurdering, kan du få en anden tandlæge til at vurdere din risikogruppe. Hvis du skifter tandlæge, vil din nye tandlæge undersøge dig og foretage en ny vurdering af din risikogruppe.

Ifølge de nye regler vil patienter med paradentose blive tilbudt et nyt og mere systematisk forebyggelses- og behandlingsforløb.

Læs mere om det generelle tilskud til tandbehandling på Tandlægeforeningens hjemmeside

Mulighed for yderligere tilskud via kommunen

Mulighederne for at få hjælp fra kommunen til din egenbetaling er begrænsede.

Du kan søge om hjælp gennem Aktivlovens § 82 og 82a, men i praksis er det kun mennesker med lave indkomster, der kan få hjælpen. Hvis du er studerende, skal du desuden have opbrugt din mulighed for studielån.

Er du folkepensionist og førtidspensionist med førtidspension tilkendt før januar 2003 kan du ikke søge efter Aktivlovens § 82 og 82a. Du kan derimod søge om helbredstillæg og personligt tillæg.

Læs mere om helbredstillæg og personligt tillæg, for dig som pensionist

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes