BLIV MEDLEM

Behandling af diabetes 2

Når du har diabetes, står du for en stor del af behandlingen selv. Det er derfor vigtigt, at du er tryg med din diabetes, og kender din krops symptomer. Hver tredje måned har du mulighed for at drøfte din behandling nøjere ved en konsultation hos din behandler.

Foto: Nils Lund Pedersen

Tema: "Hos diabetesbehandleren"

Temaet blev bragt i medlemsbladet september 2017.

Læs temaet i medlemsbladet

Det primære mål i behandlingen af type 2-diabetes er at holde dit blodsukker så tæt på normalen som muligt.

Sammen med din medicin er motion og sund mad grundpillerne i din behandling. Er du overvægtig, er det også vigtigt, at du taber dig. Dine behandlere kan vejlede, støtte og give dig viden, så du er bedst muligt klædt på til at varetage din diabetes i dagligdagen, hvor du står alene med den.

Læs mere om mad

Læs mere om motion

Læs mere om medicin

Få gode råd til dit lægebesøg

Hvem er mine diabetesbehandlere?

Diabetes er en kompliceret sygdom, som kræver stor ekspertise at behandle bedst muligt, så det er godt at have specialisterne med på sidelinjen som rådgivere.

På din diabetesklinik møder du et tværfagligt team af læger, diabetessygeplejersker, diætister, øjenspecialister og fodterapeuter. Nogle steder er der også tilknyttet en psykolog og en socialrådgiver.

Teamet vil hjælpe dig til at leve det liv, du ønsker med din diabetes, men din egen indsats er også vigtig, for at det lykkes. Du lever med din diabetes i hverdagen, og er derfor den, der bedst ved, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer - for dig.

Det er vigtigt, at du er åben og ærlig både over for dig selv og dine behandlere. Giv realistiske bud på, hvad du tror, du kan klare af livsstilsændringer, og sig fra, hvis der er forslag, du ikke
kan være med til.

Det er også fint, hvis du viser, at du har forventninger til dine behandlere. Det er et signal om, at de også kan have større forventninger til, at du selv tager ansvar for din diabetes. Det er et godt fundament for jeres samarbejde.

Pas godt på dig selv

I løbet af 3 måneder foregår blot 15 minutter af din behandling i sundhedssystemet. Resten af tiden er du din egen behandler. Derfor er det vigtigt, at din læge klæder dig godt på, så du føler dig tryg ved og i stand til selv at passe din diabetes. Det er et stort arbejde og det er helt normalt, hvis det nogle gange kan føles lidt overvældende.

Tal med din læge/behandler om det, hvis du synes din diabetes fylder for meget i din hverdag og gør dig stresset eller hvis du oplever, at du mangler viden eller redskaber ti at varetage din egen behandling.

Kriterier for den optimale diabetesbehandling

 • At patienten får kontrolleret langtidsblodsukker (HbA1c), blodtryk og kolesterol hos lægen så hyppigt som anbefalet af de lægefaglige selskaber
 • At patienten får kontrolleret fødder og øjne så hyppigt som anbefalet af de lægefaglige selskaber
 • At patientens resultater fra andre behandlere (f.eks. øjenlæge) tilbagerapporteres til lægen nemt og hurtigt
 • At diabetesbehandlingen tilstræbes at udmønte sig i, at patienten når de 

  optimale behandlingsmål – der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå behandlingsmålene

 • At lægen i samarbejde med patienten opstiller, hvilke behandlingsmål patienten skal stile efter

 • At lægen forklarer patienten, hvor dennes tal ligger ved den pågældende kontrol, og hvilke behandlingmål de bør stile efter
 • At lægen informerer patienten om, hvordan vedkommende selv kan medvirke til at nå de fastsatte behandlingsmål ved sund livsstil og god egenomsorg
 • At konsultationen hos lægen er lang nok til, at patienten har mulighed for at fortælle og spørge til forskellige problemstillinger fra hverdagen
 • At lægen indberetter alle patienters data til en landsdækkende kvalitetsdatabase DVDD, for at sikre at kvaliteten af behandling kan følges
 • At patienten får den samme, ensartede, optimale behandling uanset bopæl og læge
 • At patienten nemt og hurtigt kan blive tilset af specialist, hvis det er påkrævet

En god konsultation mindsker diabetesstress

Redskaber til hjælp i hverdagen

For at hjælpe dig og andre med diabetes til at få den bedste behandling, har Diabetesforeningen fokus på behandlingskvalitet og egenomsorg.

Vi har i den forbindelse udviklet en række redskaber, som kan hjælpe dig med at styre din diabetes og klæde dig godt på til dine lægebesøg.

Læs mere om redskaber, som kan hjælpe dig i hverdagen med diabetes

Kontrol

Når du har type 2-diabetes, skal du gå jævnligt til kontrol. Kontrollerne hjælper din læge og dine behandlere til at finde frem til den rette behandling af netop din diabetes.

Den rette behandling er med til at forhindre din diabetes i at forværres og kan være med til at undgå eller udskyde eventuelle følgesygdomme.

Det er som hovedregel din læge, der behandler og rådgiver dig - evt. assisteret af en sygeplejerske eller klinisk diætist.

Din læge vurderer din diabetes ud fra dine helbredsforhold og livssituation. Derfor er der ikke én bestemt måde at undersøge mennesker med type 2-diabetes på.

Henvisning til diabetesambulatorium eller - skole

Mange steder i landet kan lægen også henvise dig til undervisning i diabetesambulatoriet/diabetesskolen, på det nærmeste hospital eller sundhedscenter. Spørg din læge om muligheden.

På nogle hospitaler er der kun kapacitet til at modtage de patienter, der har fået påvist følgesygdomme på kredsløb, øjne, nyrer eller nerver, så de kan få særlig undervisning eller få påbegyndt behandling for følgesygdommene.

I nogle tilfælde sker det også, hvis man skal begynde insulinbehandling. Når målet er nået, overtager din egen læge oftest igen undersøgelserne af dig.

Hold øje med din krop

Det er vigtigt, at du sammen med din læge/behandler holder godt øje med forandringer i din krop. Især skal du holde øje med blodtryk, kolesterol og blodsukker. Desuden skal du regelmæssigt have tjekket urinen for æggehvidestof, ligesom du skal have tjekket dine øjne, fødder, nyrer og vægt.

Læs mere om, hvordan du passer godt på din krop

Læs også...

Isel Mortensen

Kære læger, diabetes er alvorligt!

En ny læge gjorde hele forskellen for Isel Mortensens behandling og hjalp hende i gang med at få bedre balance med de tre vigtige tal: langtidsblodsukker, blodtryk og kolesterol.
Læs hvordan Isel arbejder med at få balance

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes