MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandling af diabetes 2

Med diagnosen type 2-diabetes er du langt bedre stillet end de mange, der har type 2-diabetes uden at vide det. Med et godt kendskab til behandlingen har du chancen for at passe godt på dit helbred. Du kan komme i relevant behandling og i samarbejde med dine behandlere gøre en aktiv indsats for et bedre helbred og for at undgå følgesygdomme.

Illustration: Bob Katzenelson

Tema: "Hos diabetesbehandleren"

Temaet blev bragt i medlemsbladet september 2017.

Læs temaet i medlemsbladet

Det primære mål i behandlingen af diabetes 2 er at holde dit blodsukker så tæt på normalt som muligt. En sund livsstil og medicin er de vigtigste faktorer i din behandling.

Læs mere om mad

Læs mere om motion

Læs mere om medicin

Få gode råd til dit lægebesøg

Hvem er mine diabetesbehandlere?

Du vil møde et tværfagligt team i din diabetesklinik. Teamet består oftest af læger, diabetessygeplejersker, kliniske diætister, øjenspecialister og fodterapeuter. Psykolog, socialrådgiver og andre kan også være en del af teamet. 

Teamet vil hjælpe dig til at leve det liv, du ønsker med din diabetes, men din egen indsats er fantastisk vigtig for at det lykkes. Du lever med sygdommen i hverdagen, og er den der kan fortælle om, hvad der fungerer godt eller mindre godt i relation til din diabetes og hele dit sociale liv.

Teamet kan være din sparringspartner og rådgiver, og der vil være forskellige patientuddannelsestilbud i klinikken afhængigt af dit behov og erfaring med diabetes. 

At leve med diabetes er et stort dagligt arbejde, og det kan ind i mellem føles belastende – det er helt normalt. Hvis din diabetes opleves stressende og fylder alt for meget i din hverdag, kan det være en god idé at tale med en psykolog om det. 

Et godt samarbejde om din diabetes

Den person, der har størst indflydelse på din diabetes, er – dig selv. I jo højere grad du erkender, at du har fået en kronisk sygdom som følgesvend i dit liv, jo lettere vil du have ved at tage ansvaret for din sygdom. Hermed ikke sagt at du skal undlade at søge hjælp og vejledning hos din læge eller sygeplejerske.

Diabetes er en kompliceret sygdom, som kræver stor ekspertise at behandle bedst muligt, så det er godt at have specialisterne med på sidelinjen som rådgivere.

Dit liv med diabetes er et samarbejde med flere forskellige personer i sundhedsvæsenet: Din egen læge, en sygeplejerske hos lægen, øjenlæge, fodterapeut og læger og sygeplejersker, diætister og andet personale i et diabetesambulatorium.

En god konsultation mindsker diabetesstress

Vær åben og ærlig

Det er vigtigt, at du er ærlig og åben. Både over for dig selv og dine behandlere. Giv realistiske bud på, hvad du føler, du kan klare af livsstilsændringer og sig til, hvis der er forslag, du ikke
kan være med til.

Motion, sund kost og vægttab (hvis du er overvægtig) er, uanset hvor længe du har haft diabetes, de vigtigste grundpiller i din behandling. Og det er alene dig, der kan arbejde med alle tre dele. I det arbejde kan behandlere hjælpe og støtte, vejlede og undervise. De kan give dig den viden, du skal bruge – også om medicin og meget andet.

Undervejs er det bedst, at du åbent fortæller, hvad du vil, kan og tror. Det er også fint, hvis du viser, at du har forventninger til dine behandlere. Det er et signal om, at de også kan have større forventninger til, at du selv tager ansvar for din diabetes. Det er et godt fundament for jeres samarbejde.

Redskaber til hjælp i hverdagen

For at hjælpe dig og andre med diabetes til at få den bedste behandling, har Diabetesforeningen fokus på behandlingskvalitet og egenomsorg.

Vi har i den forbindelse udviklet en række redskaber, som kan hjælpe dig med at styre din diabetes og klæde dig godt på til dine lægebesøg.

Læs mere om redskaber, som kan hjælpe dig i hverdagen med diabetes

Behandlingskvalitet i hele Danmark

Din læge eller behandler indberetter dine tal og målinger til Dansk Voksen Diabetes Database(DVDD). DVDD er et landsdækkende projekt, som udfører kvalitetsmålinger. Målingerne giver indblik i, hvor gode de enkelte sygehusafdelinger (og dermed regionerne) er til at behandle, pleje og genoptræne patienter med bestemte sygdomme – herunder diabetes.

Læs mere om Dansk Voksen Diabetes Database

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes