BLIV MEDLEM

Kørekort og diabetes 2

I Danmark har vi stramme regler for mennesker med diabetes, som ønsker at erhverve og forny deres kørekort. Reglerne er til for at forebygge uheld i trafikken, hvor en persons diabetes er en medvirkende årsag.


Ifølge Færdselslovens § 54 må du ikke køre bil, hvis du på grund af sygdom, medicin, træthed eller lignende ikke er i stand til at køre på fuldt betryggende vis. Dette betyder, at når du har diabetes har pligt til at være velreguleret, hvis du ønsker at føre motorkøretøj.

Der findes regler for udstedelse og fornyelse alt efter, hvilken behandling, du får for din type 2-diabetes.

Skemaet viser en oversigt over kørekortreglerne. Ønsker du en mere uddybende information, kan du læse mere nedenfor.

Se de korrekte gyldighedsperioder i skemaet.

Download uddybende oversigt over kørekortregler for mennesker med diabetes

Kørekort erhvervet før diagnosen diabetes

Hvis du allerede har kørekort, når du får konstateret diabetes, har du ikke pligt til at fortælle myndighederne om diagnosen - uanset hvilken kørekortskategori eller behandlingsmåde, der er tale om.

Du skal dog være meget opmærksom på, at du ifølge Færdselslovens § 54 ikke må køre bil, hvis du på grund af sygdom, medicin, træthed eller lignende ikke er i stand til at køre på fuldt betryggende vis.

Det er din pligt og dit ansvar, at din diabetes er velreguleret, når du sætter dig bag rattet.

Tips til før og under kørsel

  • Mål dit blodsukker, inden du sætter dig bag rattet
  • Hold pauser og mål dit blodsukker på længere ture
  • Opbevar druesukker eller lignende i bilen i tilfælde af lavt blodsukker
  • Medbring frugt, juice og/eller andre fødevarer, som er sukkerholdige. 

Læs Rigspolitiets instruktion for trafikanter med diabetes

Nyerhvervelse af kørekort

Hvis du vil tage kørekort, skal du være opmærksom på, at kravene er anderledes for mennesker med diabetes end for mennesker uden diabetes. Ved nyerhvervelse står din kørelærer for at indlevere de nødvendige papirer og dokumenter til kommunen.

Du skal opfylde nogle helbredskrav. For at kunne dokumentere at du opfylder kravene, skal du få lavet en helbredsundersøgelse hos din læge og få en lægeattest.

Du skal selv betale for lægeattesten, men du kan søge om at få dækket udgifterne som merudgift via Servicelovens § 100.

Læs mere om Servicelovens § 100

Alt efter din behandling vil der være kortere gyldighedsperiode for dit kørekort.

Politiet tager kontakt til embedslægen. Embedslægen vurderer, hvilke begrænsninger din diabetes skal medføre i forhold til dit kørekort og kommer med en anbefaling til politiet på baggrund af bl.a. helbredsvurderingen fra din læge, bekendtgørelsen om kørekort og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis politiet mener, at kørekort ikke kan udstedes, eller at det kun kan udstedes med tidsbegrænsning, sender politiet deres afgørelse direkte til dig. Samtidig vil politiet vejlede dig om dine muligheder for at klage over afgørelsen.

Per ventede 16 måneder på sit buskørekort

Per Just Florman er en af de mange med diabetes, der har oplevet helt urimelige ventetider på rutinemæssige kørekortfornyelser.
Læs Pers historie

Læs mere:

Fornyelse af kørekortet

Regler for udstedelse og fornyelse

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes