MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesrådet

Med afsæt i Diabetesforeningens vedtægter pr. 25. maj 2019 har Diabetesforeningen samlet vores permanente råd til ét råd, Diabetesrådet.

Diabetesrådet skal understøtte Diabetesforeningen fagligt i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Endvidere skal Diabetesrådet understøtte Diabetesforeningen i forhold til aktiviteter relateret til forebyggelse af diabetes i bred forstand, herunder også omfattende forebyggelse af diabetiske følgesygdomme. Diabetesrådet følger og tager initiativer omkring forskning i diabetes og diabetikeres livsvilkår og deltager i uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler.

Diabetesrådets sammensætning

Formand Hans Perrild: Klinisk lektor, klinikchef, ledende overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital

Næstformand Troels Krarup Hansen: Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital

Kirsten Nørgaard: MD, DMSc, MHPE, overlæge, associate professor, dr.med., Steno Diabetes Center København

Kurt Højlund: Klinisk Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

Peter Rossing: Forskningsleder, professor, dr.med., Steno Diabetes Center

Annelli Sandbæk: Forskningsleder, professor, praktiserende læge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Jens Søndergaard: Forskningsleder, professor, praktiserende læge, klinisk farmakolog, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Helle Terkildsen Maindal: Forskningsleder, MPH, lektor, ph.d., Steno Diabetes center, Lektor, Sektion for sundhedsfremme og sundhedsvæsen, Aarhus Universitet

Bjarne Bruun Jensen: Forskningschef, professor, cand.pæd., ph.d., Steno Diabetes Center

Torben Hansen: Professor, MD, ph.d., Sektionen for Metabolisk Genetik, Københavns Universitet

Mickael Bech: Professor ved Aarhus Universitet

Birgit Schelde: Klinisk diætist, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Clea Bruun Johansen: Psykolog

Pia Kirkegaard: Seniorforsker, antropolog, ph.d.., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Klaus Kirketerp-Møller: Ortopædkirurg, Bispebjerg Hospital

Berit Heitmann: Forskningsleder, professor, cand.odont., ph.d., Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Frederiksberg Hospital

Elisabeth Mathiesen: Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet

Inge Tetens: Professor, cand.brom, ph.d., Institut for Idræt og Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Reimar W. Thomsen: Overlæge, klinisk lektor, cand.med, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

For spørgsmål vedrørende interessekonflikter henviser vi til Lægemiddelstyrelsens liste over sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Se Lægemiddelstyrelsens liste

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes