BLIV MEDLEM

Diabetesrådet

Med afsæt i Diabetesforeningens vedtægter pr. 25. maj 2019 har vi samlet vores permanente råd til ét råd, Diabetesrådet.

Diabetesrådet skal understøtte Diabetesforeningen fagligt i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Endvidere skal Diabetesrådet understøtte Diabetesforeningen i forhold til aktiviteter relateret til forebyggelse af diabetes i bred forstand, herunder også omfattende forebyggelse af diabetiske følgesygdomme. Diabetesrådet følger og tager initiativer omkring forskning i diabetes og diabetikeres livsvilkår og deltager i uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler.

Diabetesrådets sammensætning

Hans Perrild (Formand): Klinisk lektor, klinikchef, ledende overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital

Troels Krarup Hansen (Næstformand): Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital

Kirsten Nørgaard: MD, DMSc, MHPE, overlæge, associate professor, dr.med., Steno Diabetes Center København

Kurt Højlund (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Klinisk Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

Peter Rossing (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med., Steno Diabetes Center

Annelli Sandbæk (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Klinisk professor, ph.d., Enhedschef ved SDCA, Steno diabetes Center Aarhus, Institut for Folkesundhed, Almen Medicin, Aarhus Universitet

Jens Søndergaard: Forskningsleder, professor, praktiserende læge, klinisk farmakolog, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Helle Terkildsen Maindal (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Professor, MPH, PhD, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og seniorforsker Steno Diabetes Center Copenhagen

Bjarne Bruun Jensen: Chefkonsulent, professor, cand.pæd., ph.d., Steno Diabetes Center

Torben Hansen: Professor, MD, ph.d., Sektionen for Metabolisk Genetik, Københavns Universitet

Mickael Bech: Professor, direktør ved UCL Erhvervsakademi og Professionsskole Odense

Klaus Kirketerp-Møller: Ortopædkirurg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Berit Heitmann: Forskningsleder, professor, cand.odont., ph.d., Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Frederiksberg Hospital

Elisabeth Mathiesen: Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet

Reimar W. Thomsen (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Overlæge, klinisk lektor, cand.med, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital

Signe Schmidt (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Forsker, phd., MD, Steno Diabetes Center Copenhagen

Jesper Johannesen (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Overlæge i pædiatrisk endokrinologi, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Birgitte Ries Møller: Speciallæge i almen medicin, Fionia læger i Odense

Bettina Ewers: Ph.d.-studerende, cand.scient., ernæringschef, Steno Diabetes Center Copenhagen

Charlotte Glümer: Centerchef og læge, Center for diabetes, Københavns kommune

Michael Larsen: Professor, overlæge, dr.med., FARVO, Rigshospitalets Øjenklinik og Københavns Universitet

Troels Staehelin Jensen: Professor, overlæge, speciallæge i neurologi, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Dansk Smerteforskningscenter

Henriette Langstrup: Lektor, Cand. psyk., ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Aase Agesen Nielsen: Diabetespsykolog, Steno Diabetes Center Aarhus

Per Rossen Hildebrandt: Dr. med., speciallæge i kardiologi og intern medicin, Frederiksberg Hjerteklinik

Jes Søgaard: Direktør og professor, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics, SDU

Susanne Kleist: Tandlæge, Formand for Tandlægeforeningen

Hanne Ravn Larsen: Afsnitsleder, diabetessygeplejerske, Aalborg Universitetshospital, Steno Diabetes Center Nordjylland

Sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

For spørgsmål vedrørende interessekonflikter henviser vi til Lægemiddelstyrelsens liste over sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Se Lægemiddelstyrelsens liste

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes