MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesrådet

Med afsæt i Diabetesforeningens vedtægter pr. 30. maj 2015 har Diabetesforeningen nedsat to permanente råd: Forskningsrådet og Diabetesrådet.

Læs mere om Forskningsrådet

Diabetesrådet understøtter Diabetesforeningen fagligt i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Endvidere støtter Diabetesrådet Diabetesforeningen i forhold til aktiviteter relateret til forebyggelse i diabetes i bred forstand, herunder også omfattende forebyggelse af diabetiske følgesygdomme.

Diabetesrådets sammensætning

Formand Hans Perrild: Klinisk lektor, klinikchef, ledende overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital

Næstformand Troels Krarup Hansen: Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital

Kurt Højlund: Klinisk Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

Peter Rossing: Forskningsleder, professor, dr.med., Steno Diabetes Center

Annelli Sandbæk: Forskningsleder, professor, praktiserende læge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Jens Søndergaard: Forskningsleder, professor, praktiserende læge, klinisk farmakolog, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Helle Terkildsen Maindal: Forskningsleder, MPH, lektor, ph.d., Steno Diabetes center, Lektor, Sektion for sundhedsfremme og sundhedsvæsen, Aarhus Universitet

Bjarne Bruun Jensen: Forskningschef, professor, cand.pæd., ph.d., Steno Diabetes Center

Torben Hansen: Professor, MD, ph.d., Sektionen for Metabolisk Genetik, Københavns Universitet

Mickael Bech: Professor ved Aarhus Universitet

Birgit Schelde: Klinisk diætist, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Clea Bruun Johansen: Psykolog

Pia Kirkegaard: Seniorforsker, antropolog, ph.d.., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Klaus Kirketerp-Møller: Ortopædkirurg, Bispebjerg Hospital

Sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

For spørgsmål vedrørende interessekonflikter henviser vi til Lægemiddelstyrelsens liste over sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Se Lægemiddelstyrelsens liste

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes