P4A5337

Langtidsblodsukker hos børn med diabetes

Når man måler langtidsblodsukker, får man et gennemsnit af, hvordan blodsukkeret har ligget i de seneste to-tre måneder.

Når dit barn får målt sit langtidsblodsukker, viser prøven et gennemsnit af, hvordan blodsukkeret har ligget i løbet af de seneste 2-3 måneder. Prøven er et supplement til de daglige målinger og kan vise et fint gennemsnit, selvom dit barn har haft både højt og lavt blodsukker i perioden.

 

Hvordan måler man langtidsblodsukkeret?

Langtidsblodsukkeret bliver enten målt som en almindelig blodprøve, eller næsten som når du selv måler dit barns blodsukker med fingerprikker – bortset fra, at prøven kræver lidt mere blod fra fingeren, end I plejer.

Hvad er et godt langtidsblodsukker?

Det er individuelt, hvad der er bedst for det enkelte barn, og det er helt almindeligt, at langtidsblodsukkeret ligger over eller under den sidste måling. Hvis dit barn for eksempel har været syg, vil langtidsblodsukkeret ofte ligge højere.

Det generelle mål for børn med type 1-diabetes:

HbA1c: Under 58 mmol/mol.
Middelglukose: Under 9,3 mmol/l.
Generelt sigter man efter et HbA1c på under 58 mmol/mol hos børn.

Sammen med jeres behandler, kan I sætte et mål for dit barns langtidsblodsukker, som tager højde for netop dit barns behandling og hverdag.

Forstå dit barns langtidsblodsukkertal

Når du sidder derhjemme med et nyt resultat for langtidsblodsukkeret, er det ikke altid til at huske, hvad tallet betyder. Derfor har vi lavet en oversigt, hvor du kan se, hvad langtidsblodsukkertallet betyder.

Når man måler langtidsblodsukker, ser man på, hvor meget sukker (glukose) der har bundet sig til proteinet i blodet. Målingen kaldes for HbA1c, og den vil vise et højere tal, jo højere blodsukkeret har ligget over tid.

HbA1c-tallet omregnes også til middelglukose, som er lettere at forholde sig til. Middelglukose viser, hvad tallet svarer til, hvis du målte blodsukkeret med fingerprikker eller sensor i en periode og udregnede et gennemsnit af alle målingerne. Et HbA1c på 53 svarer for eksempel til et gennemsnitligt blodsukker på 8.

Grafik: Sådan Forstår Du Dine Blodsukkertal

Sådan forstår du blodsukkertal

Skemaet på billedet viser værdierne for langtidsblodsukkeret. Her kan du se sammenhængen mellem HbA1c og middelglukose.

Se "Sådan forstår du dine blodsukkertal" i stort format.

1600X600px1

Har du spørgsmål om dit barns diabetes?

Vi er her for at hjælpe.