Blodsukker Før Mad

Hvordan foregår en kontrol på hospitalet?

Når I kommer til kontrol på sygehuset, får dit barn målt sit langtidsblodsukker (HbA1c), men I får også talt med behandlerne om de udfordringer, I oplever derhjemme.

Når I kommer til kontrol på sygehuset, får dit barn målt sit langtidsblodsukker (HbA1c), men I får også talt med behandlerne om de udfordringer, I oplever derhjemme.

De fleste børn går til kontrol hver tredje måned, men det er noget, I aftaler nærmere med jeres behandler.

 

Sådan foregår tre-måneders kontrol

Trivsel med diabetes

Når dit barn skal til kontrol, vil dit barns behandlere undersøge, hvordan dit barn trives med sin diabetes. Det er forskelligt, hvordan proceduren er på de enkelte ambulatorier, men mange steder tjekkes barnets vækst (højde og vægt) for at sikre, at dit barn følger sin kurve.

Måling af langtidsblodsukker

Dit barn vil også få målt sit langtidsblodsukker (HbA1c). Prøven fortæller, hvordan dit barns gennemsnitsblodsukker har ligget over de seneste 2-3 måneder.

 

 

 

Tjek af indstikssteder

Dit barn kan også få tjekket sine indstikssteder. Dit barns behandler vil vejlede jer i gode teknikker til injektion, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.

Tal om hverdagen

I kan bruge personalet til at få talt om nogle af de udfordringer, I møder i hverdagen med diabetes.
Her kan personalet vejlede og støtte jer i det, som I synes er svært.

Et godt råd kan være på forhånd at have talt om, hvad I har brug for at tale om og eventuelt skrive jeres spørgsmål ned.

Sådan foregår årskontrol

Formålet med den årlige undersøgelse er at se, om dit barn viser tegn på begyndende følgesygdomme.

Hvis det er tilfældet, kan dit barns behandler tage hånd om det i opløbet og sætte ind med forebyggende behandling.

En gang om året vil dit barn også få taget en blodprøve. Afhængig af alderen, kan barnet også få målt sit blodtryk, undersøgt urin, lyttet på hjerte og lunger samt få tjekket sine øjne hos en øjenlæge. Det er typisk fra omkring 12 år, at øjne og fødder med mere bliver en del af undersøgelsen.