Søskende

Søskende til et barn med type 1-diabetes

Det kan være en udfordring at være søskende til et barn med diabetes, fordi der er meget fokus på sygdommen.

”Du må lige vente, til jeg har målt blodsukker” eller ”Vi skal lige give insulin først”. Det er noget af det, som mange forældre bliver nødt til at sige, og mange søskende vænner sig til at høre, når de har en bror eller søster med type 1-diabetes. Raske søskende kan derfor nemt komme til at føle sig overset.

Søskende kan opleve at stå i ”skyggen”

Søskende vil også mærke forandringer i hverdagen, når en søster eller en bror får konstateret diabetes. Det påvirker familiens hverdag og forældrene vil naturligt have meget opmærksomhed på det barn, der har diabetes – særligt i tiden efter, at diagnosen er blevet stillet.

Søskende kan derfor i perioder opleve at ”stå i skyggen” af barnet med diabetes samt lide afsavn af forældrenes opmærksomhed og nærvær. Her kan pårørende hjælpe – for eksempel ved i perioder at have ekstra fokus på søskende til barnet med diabetes, så det ikke føler sig overset.

Naturlige bekymringer og reaktioner hos søskende

  Naturlige bekymringer og reaktioner hos søskende
 • Bekymringer hos søskende

  + -

  At have en syg søster eller bror kan være en stor belastning. Barnet kan have bekymringer for sin bror/søster med diabetes eller bekymringer om selv at blive syg.

  Derudover fornemmer søskende ofte hele familiens nye situation, hvor forældrene er mere bekymrede og måske har mindre overskud i hverdagen. Derfor vil søskende ofte tage ekstra hensyn til ikke at belaste forældrene yderligere og instinktivt gøre, hvad de kan for at beskytte deres forældre, hvis de oplever, de er pressede og stressede.

  Det er en naturlig reaktion på en stor forandring i hverdagen, derfor er det vigtigt, at der også sættes fokus på søskendes trivsel i familien.

  Hvis flere af familiens børn går i samme institution eller på samme skole, kan det derfor være af stor betydning, hvis søskende har en voksen at tale med, som er opmærksom på familiens situation.

 • Reaktioner hos søskende

  + -

  Søskende til barnet med diabetes kan vise deres behov for kontakt på flere måder, for eksempel ved at være krævende og besværlige eller ved at blive indelukkede og stille. Dette kan komme af følelser som for eksempel:

  • Jalousi
  • Afmagt
  • Vrede
  • Misundelse
  • Ensomhed.

  Det kan måske være svært for en søskende at få rum til at udtrykke sine følelser. Det ser, hvor meget barnet med diabetes fylder, og vil ikke være en yderligere belastning.

  Det er vigtigt, at søskende bliver set og anerkendt, ligesom barnet med diabetes også har behov for at blive set og anerkendt – ikke kun som diabetespatient, men også som person. De raske søskende kommer ofte til at stå i skyggen af de syge søskende. De kan føle sig oversete og savne opmærksomhed, men samarbejder og tilpasser sig i vid udstrækning familiens liv.

  Ansvarsfølelse

  Søskende påtager sig et stort ansvar over for deres søskende med diabetes og bliver gode til at hjælpe til. Det er din opgave som forælder at sørge for, at ansvaret ikke bliver for stort. Det kan for eksempel ske, hvis de for eksempel pålægges at være hjemme hos den, der har diabetes, når forældrene er ude i stedet for at besøge deres egne kammerater.

Tal med det søskende om sygdommen

Det er vigtigt, at søskende tydeligt mærker, at det ikke er deres skyld, at deres bror/søster har fået diabetes.

Mange søskende ved godt, at der er brug for mere opmærksomhed, når diabetes driller – men husk alligevel at tale med dem om det. Sig højt, at du godt kan forstå, hvis de er lidt jaloux ind imellem – det er helt ok. Ved at anerkende den negative følelse skaber du mere tryghed og større mulighed for, at barnet vil tale med dig, hvis det er svært i perioder.

1600X600px1

Har du spørgsmål om dine børns trivsel?

Vi er her for at hjælpe