Mental Sundhed1

Mental sundhed og diabetes

At leve med diabetes kan også påvirke den mentale sundhed, fordi sygdommen kræver opmærksomhed døgnet rundt.

Alle mennesker er forskellige og har forskellige reaktioner på diabetes og andre ting, der påvirker vores sundhed. Der er ikke nogen reaktion, der er rigtig eller forkert. Det centrale er, at du passer godt på hele dig – både dit fysiske og psykiske helbred. 

Langt de fleste lever godt med diabetes 

Når du har diabetes, er det ikke ensbetydende med, at du også bliver ramt på din mentale sundhed. Langt de fleste lever godt med deres diabetes i det meste af tiden.  
Det er vigtigt, at du ved noget om de mentale reaktioner, du kan have, og at du mærker efter, hvordan du har det mentalt. Du kan hurtigt vænne dig til en tilværelse med forringet livskvalitet, og så kan det blive en selvforstærkende ond cirkel.

Du er ikke alene 

Diabetes giver øget risiko for både stress og depression. Så hvis du mistrives mentalt, skal du vide, at du ikke er alene. Ifølge det internationale forskningsprojekt DAWN2 har næsten 45 % af voksne med type 1-diabetes diabetesstress.

Din mentale sundhed er ikke blot fundamentet for din trivsel og livskvalitet. Den har også betydning for, hvordan du passer din diabetes – og dermed din risiko for at udvikle følgesygdomme.  
Derfor er det vigtigt, at du søger hjælp, og at du fortæller din diabetesbehandler, eller din egen læge, hvordan du har det mentalt, og hvad du har det svært med.  

Vidste du, at du kan søge hjælp til psykolog?

Når du har diabetes, har du øget risiko for at få depression, og der er også sammenhæng mellem stress og diabetes. 

Læs mere om dine muligheder for at få psykologhjælp

Årsager til mental mistrivsel

  Årsager til mental mistrivsel
 • Mental mistrivsel er usynlig 

  + -

  At leve med diabetes påvirker dig både fysisk og psykisk. Til dine kontroller, og andre møder med behandlere, er der ofte fokus på måling af blodsukker, insulin/medicin, mad og motion. Altså de fysiske ting. De mentale problemstillinger er usynlige, så de kan godt blive glemt, og derfor få lov at vokse. 

 • Den sygdom, der kræver mest arbejde 

  + -

  Diabetes af den mest belastende af alle kroniske sygdomme – målt på det arbejde, sygdommen kræver i det daglige.  
   
  Det kan virkelig være krævende at leve et liv med diabetes. Du skal have overskud til din egenomsorg, og den skal være nøje planlagt. Du skal være omhyggelig, og du skal vide præcis, hvordan du passer din diabetes bedst muligt. Oveni har du en hverdag, der skal fungere, og det kan udløse diabetestræthed.  

 • Du står selv for behandlingen 99 % af tiden 

  + -

  Dine løbende kontroller er vigtige, men 99 % af tiden står du selv for behandlingen. Det kan give bekymringer, frustrationer, stress og en følelse af, at opgaven med at passe din diabetes er ved at overstige det, du kan magte.

  Når hver dag er en kamp

  Hver dag kan føles som en kamp. En kamp for at tage dig sammen, og kamp for at få logistikken til at gå op. Det kan køre dig træt. Samtidig kræver pasning af din diabetes faste tidspunkter for mange ting, og det begrænser din frihed. Summen af disse påvirkninger kan udfordre din mentale sundhed. 

 

Tæksom Midaldrende Mand

Reaktion på diagnosen

Det er forskelligt, hvordan man reagerer på at få konstateret diabetes - men det er helt naturligt at reagere.

Læs mere om hyppige reaktioner på diagnosen

Tænksom Ældre Kvinde

Accept af diabetes

Du kan ikke ændre på, at du har fået diabetes, men jo bedre du accepterer det, jo bedre kan du håndtere din sygdom.

Læs mere om at acceptere diagnosen

Diabetesstress

Diabetesstress

Diabetesstress er en naturlig reaktion på de udfordringer, du kan opleve, når du lever med diabetes. Her kan du læse, hvordan du tager hånd om eller forebygger diabetesstress.

Klik her og læs mere om diabetesstress

Angst

Angst for lavt blodsukker

Det er naturligt, at du i perioder kan opleve at være bekymret for lavt blodsukker. Her kan du læse, hvordan du håndterer bekymringer og angst.

Læs mere om angst for lavt blodsukker

Diabetestræthed

Diabetestræthed

Træthed og diabetes hænger sammen, for sygdommen slider både fysisk og mentalt.

Læs mere om diabetestræthed

Bedstemor Med Pige

Depression

Når man har diabetes, er der dobbelt så stor risiko for at få en depression ift. personer, der ikke har en kronisk sygdom.

Læs mere om diabetes og depression

Senior Læser Blad

Angst

Angst og bekymring er naturlige følelser, når man oplever fare. Når du har diabetes kan det f.eks. være angst for følgesygdomme og hypoglykæmi.

Læs mere om angst

Ung Studerende Kvinde

Spiseforstyrrelser

Det øgede fokus på, hvad du spiser og drikker, når du har diabetes, kan øge din risiko for at få spiseforstyrrelser. Kend tegnene og søg hjælp, hvis du ser dem hos dig selv eller dine nærmeste.

Læs mere om spiseforstyrrelser

Ensomhed

Ensomhed

Isolerer du dig med din diabetes? Ensomhed er udbredt blandt personer med diabetes og deres pårørende.

Læs mere om ensomhed

Farmor Med Børnebørn

Åbenhed

Åbenhed om din diabetes er en støtte og hjælp – også til at undgå misforståelser og imødegå andres fordomme.

Læs mere om åbenhed

Kvinde Og Pige

Mental træning

Mental sundhed kan du træne – ligesom din fysik. To måder er mindfulness og positiv psykologi.

Læs mere om mental træning

Mor Med Baby

Identitet

Diabetes kan udløse en identitetskrise, hvor du identificerer dig med sygdommen, men du kan også få øget selvtillid.

Læs mere om identitet og diabetes

Kram

Pårørende

Som pårørende har du en central rolle, der kan kræve meget. Husk også at passe på dig selv.

Læs mere om at være pårørende

Louise Jensen

Den fjerde disciplin

Louise Jensen fik konstateret type 1-diabetes som 26-årig. Hun efterlyser mere fokus på det psykiske velvære i behandlingen til mennesker med diabetes.

Læs Louises historie

600Px

Diabetes kan også påvirke psyken

Oplever du, at du har det svært? Vi er her for at hjælpe.