Forskningslegatmodtagere 2021 Web

Forskningslegater 2021

I 2021 uddelte Diabetesforeningen forskningslegater á 500.000 kr. til tre yngre forskere inden for diabetes.

Uddeling af forskningslegater 2021

Diabetesforeningens forskningslegater 2021 blev uddelt til tre yngre forskere. Her kan du se overrækkelserne og høre forskerne præsentere deres projekter.

Forskningslegaterne gives f.eks. til frikøb til forskning indenfor diabetes, eller til medfinansiering af et postdoc forløb. Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. 

Alle legatmodtagerne gør rede for, hvordan deres forskning kommer mennesker med diabetes til gode.

Kan hjertemedicin booste kroppens eget forsvar mod forhøjet blodsukker?

Via et lodtrækningsforsøg vil Nicolai J. Wewer Albrechtsen undersøge om en enkelt dosis af den nye hjertemedicin Sacubitril/Valsartan før et standardiseret måltid sænker blodsukkeret hos mennesker med type 2-diabetes. Hvis det er tilfældet, vil forskerne, ved at måle mængderne af insulin og GLP-1 i blodet, undersøge de underliggende mekanismer.

– Mit projekt handler om, hvordan man kan booste kroppens eget forsvar mod forhøjet blodsukker. Det vil vi undersøge ved at give noget hjertemedicin, som måske i virkeligheden øger mængden af mavetarmhormonet GLP-1, som er afgørende for vores blodsukkerkontrol, fortæller han.

Læs nyheden om Nicolais forskning

Kan antibiotika før eller under graviditet føre til type 1- eller graviditetsdiabetes?

Via nationale registre vil postdoc og ph.d. Nanna Julie Olsen skabe en database, hvor fødselsdata på alle børn født i perioden 1997-2020 kobles med data fra Lægemiddeldatabasen, der viser forældrenes antibiotikaforbrug og data fra Landspatientregistret, som giver data om Graviditetsdiabetes hos moderen og type 1-diabetes hos barnet.

– Forhåbentligt kan min forskning føre til en ny måde at forebygge diabetes på. Det er i hvert fald det, der er endemålet. Og det er en ny måde, fordi det går ud over de traditionelle indsatser, vi har i dag, som mest handler om kost og mere motion i forhold til at forebygge eller udskyde blandt andet graviditetsdiabetes, fortæller hun.

Læs historien om Nannas forskning

Jakob vil undersøge effekten af fysisk aktivitet for personer med type 2-diabetes

Beredt med blomster og bobler troppede Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen op på Aarhus Universitetshospital fredag, hvor Jakob Tarp fik legatet på 500.000 kroner. Her fortalte Jakob lidt om tankerne bag sit forskningsprojekt:

– Vi skal bruge mere viden om, hvordan hverdagsaktiviteter kan bruges til at forebygge komplikationer og hjertekarsygdomme, når man har type 2-diabetes. Cykling til og fra arbejde eller havearbejde er noget af det, vi skal have kigget på, fordi det er aktiviteter, der er relevante, når man har diabetes, ifølge dem der lever med sygdommen hver dag, forklarer han.

Læs nyheden om forskningslegatet til Jakob Tarp

Forskningslegatmodtagere 2020
Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2020. Foto: Claus Bjørn Larsen

Diabetesforeningen uddelte tre forskningslegater og et særligt jubilæumslegat i 2020 

I anledningen af Diabetesforeningens 80-års jubilæum uddelte vi i oktober ét særlegat på 1,2 millioner kroner til et toårigt postdoc projekt, samt tre forskningslegater á 500.000 kr. Du kan læse resumeer af de fire forskeres projektforslag via nedenstående links.

Det særlige Jubilæumslegat på 1,2 millioner kroner er uddelt til Pil Lindgreen

De tre forskningslegater á 500.000 kroner er uddelt til Maria Saur Svane, Steffen Ullitz Thorsen og Jonas Salling Quist.