Modtagerne af rejselegat 2019

Rejselegater

Diabetesforeningen uddeler hvert år legater til ph.d.-studerende, der gerne vil studere i udlandet. Læs legatmodtagernes historier og find ansøgningsskema her.

Diabetesforeningen uddeler rejselegater

Forskning i diabetes er et afgørende element for at udvikle bedre behandling. Derfor uddeler Diabetesforeningen rejselegater til ph.d.-studerende, så de kan komme ud i verden og dygtiggøre sig som forskere, opbygge et internationalt netværk og komme i kontakt med den nyeste viden på diabetesområdet.

Diabetesforeningen støtter ph.d.-studerende, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Diabetesforeningen uddelte i løbet af 2022 i alt tolv rejselegater á kr. 10.000.

Modtagere af rejselegater fra Diabetesforeningen har lavet afrapporteringer om deres ophold og forskning i udlandet. I nedenstående sektion kan man læse om nogle af legatmodtagernes rejsebeskrivelser, og om hvilken betydning legaterne har haft for deres forskningsfelt inden for diabetes.

Legaterne er finansieret af Diabetesforeningens lotterier.

 

Ansøg om rejselegat

Ansøgningsfrister i 2023:

 • 1. november 2023 (svar kan forventes i løbet af uge 46) 

Modtager du et rejselegat fra Diabetesforeningen, består afrapporteringen af en SoMe aktivitet, som du udformer i samarbejde med vores kommunikationsafdeling.

Klik her for at hente ansøgningsvejledning til rejselegat

Tidligere modtagere af rejselegater

  Tidligere modtagere af rejselegater
 • Diabetesforeningens rejselegater 2023

  + -

  I februar 2023 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

   

  Frederik Pagh Bredahl Kristensen, ph.d.-studerende. Forsker i risikofaktorer for diabetisk neuropati hos personer med type 2 diabetes. Støtten skal gå til et forskningsophold ved Leiden University Medical Center i Leiden, Holland i perioden april til maj 2023.

  Carsten W. Stoltenberg, ph.d.-studerende. Forsker i at udvikle et beslutningsstøtteværktøj som kan hjælpe med at revurdere behandlingsplanen for personer med type 2 diabetes. Støtten skal gå til et forskningsophold ved University of Pavia i Italien i perioden marts til maj 2023.

  Matteo Tollemento, ph.d.-studerende. Forsker i muligheden for at kunne tage medicin, eksempelvis insulin oralt. Støtten skal gå til et forskningsophold ved Eindhoven University of Technology i Holland i perioden september 2023 til februar 2024.

   

  I maj 2023 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Kimmie Vestergaard Sørensen, ph.d.-studerende. Forsker i hvordan ændringer i gener for specifikke modtagere på celler i kroppen, kaldet G-protein-koblede receptorer, påvirker risikoen for at udvikle type 2 diabetes og andre kardiometaboliske sygdomme eller relaterede fænotyper til sygdommene. Støtten skal gå til et 6 ugers forskningsophold ved Stanford University i Californien, USA fra d. 2. september til d. 14. oktober 2023.

  Emma Davidsen, ph.d.-studerende. Forsker i hvorvidt kvinder med graviditetsdiabetes oplever at blive stigmatiseret på grund af deres diagnose, og hvorvidt kvinderne har internaliseret stigmaet og derfor bebrejder sig selv eller skammer sig over deres diagnose. Og som resultat heraf undgår screening og korrekt rapportering af blodsukkerværdier. Støtten skal gå til et forskningsophold ved Monash University i Melbourne, Australien i perioden oktober til og med december 2023.  

  Anne-Ditte Termannsen, ph.d.-studerende. Forsker i hvordan tidsbegrænset spisning påvirker langtidsblodsukkeret hos personer med type 2 diabetes, og hvordan personer med type 2 diabetes oplever at følge tidsbegrænset spisning, herunder barrierer og facilitatorer. Støtten skal gå til et forskningsophold ved forskningsinstituttet Salk Institute for Biological studies i La Jolla (Californien, USA) i perioden 29. maj til 26. juni 2023.

   

  I august 2023 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Malene Nygaard, ph.d.-studerende. Forsker i hvad effekten af vægttab har på reguleringen af blodsukkeret under graviditeten samt hvad det har af effekt på risikoen for at udvikle GDM. Støtten skal gå til The 55 th Annual Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group (DPSG) conference den 7. – 10. september 2023 i Poznan, Polen. 

  Marie Nedergaard Jeppesen, ph.d.-studerende. Forsker type 1-diabetes i relation til børn og unges oplevelse af deres diabetesrelaterede behov, betydning og oplevelse af hjemmebesøg, samt de sundhedsprofessionelles oplevelse af tilbuddet. Støtten skal gå til konferencen NCNR 2023 (The Nordic Conference of Nursing Research) Annual Meeting den 2. – 4. oktober 2023 i Reykjavik, Island. 

  Louise Søndergaard Rold, ph.d.-studerende. Forsker i hvorfor børn af mødre med graviditetsdiabetes (GDM) har en øget risiko for overvægt og diabetes tidligt i livet. Mere specifikt er det bakterierne som moderen med GDM overfører til barnet under amning som der forskes i Støtten skal gå til 4th International World of Microbiome Conference i oktober 2023 i Bulgarien.

   

 • Diabetesforeningens rejselegater 2022

  + -

  I november 2022 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Clara Heinze, ph.d.-studerende. Forsker blandt andet i forebyggelse af overvægt og type 2 diabetes blandt børn og unge. Støtten går til et to måneders ph.d. studieophold fra januar til marts 2023 hos The Global Centre for Preventive Health and Nutrition (GLOBE), Deakin University i Australien.

  Ida Kirstine Bull Rasmussen, ph.d.-studerende. Forsker i forebyggelse og opsporing af folk med diabetes som har høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Støtten går til fire ugers udlandsophold på medicinsk afdeling på universitetshospitalet (MUMC+) i Maastricht, Holland, som er planlagt til marts 2023.

  Ninna Lund Larsen, ph.d.-studerende. Forsker i insulin resistens ved gestationel diabetes mellitus. Støtten går til et to måneders forskningsophold på University of Queensland, Mater Health Clinic, Brisbane, Australien. Rejsen planlægges at foregå i perioden 1. februar 2023 til 31. marts 2023.

   

  I august 2022 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Louise Laage Stentebjerg, ph.d.- studerende. Forsker i risikoen for hypoglykæmi i graviditet efter gastric bypass. Støtten skal gå til deltagelse i IADPSG (International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups) Annual Meeting i Sydney den 17.-20. november 2022 samt et symposium forud for mødet med titlen ”Current Topics in Diabetes in Pregnancy” i Brisbane den 14. november 2022.

  Kasper Birch Kristensen, ph.d.- studerende. Forsker i håndtering af blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet hos personer med type 1 diabetes. Støtten skal gå til et 14 dages udvekslingsophold i uge 47 og 48 i 2022 på afdelingen Applied Sport, Technology, Exercise and Medicine Research Centre på Swansea Universitet.

  Jeppe Kjærgaard Larsen, ph.d.- studerende. Forsker i karakterisering af cellespecifik insulinresistens i skeletmuskulatur fra individer med type 2 diabetes. Støtten skal gå til et tre-måneders ophold til Max Planck Institute for Biochemistry fra den 19. september til den 19. december 2022.

   

  I maj 2022 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Mette Louise Blouner Gram Kjærulff, ph.d.-studerende. Forsker i effekten af intermitterende faste på hjertets substratmetabolisme, insulinresistens og hjernens perfusion. Støtten skal gå til et 2 måneders forskningsophold på Université de Sherbrooke (UdS) i Quebec, Canada i oktober og november 2022.

  Karen Rytter, ph.d.-studerende. Forsker i insulinpumpebrugeres behov for løbende undervisning, støtte og sparring i hverdagen med insulinpumpe og type 1 diabetes. Støtten skal gå til et 2 ½ uges forskningsophold på Babara Davis Center for Diabetes (BDCD) ved University of Colorado School of Medicine, samt deltagelse i ”The American Diabetes Association’s 82nd Scientific Sessions” (ADA) i New Orleans 2.-7. Juni 2022.

  Natja Launbo, ph.d.-studerende. Forsker i timingen af træning og dennes betydning for appetit, fødevarepræferencer og kardio-metaboliske risikomarkører hos personer med overvægt og type 2 diabetes. Støtten skal gå til et forskningsophold på 14 dage til School of Psychology, University of Leeds i Storbritannien i august 2022.

   

  I februar 2022 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Nicoline Ostermann Lorenzen, ph.d.-studerende. Forsker i størkningsproteinet fibrinogen, som bl.a. spiller en rolle i udviklingen af blodpropper i hjernen hos type-2 diabetikere. Støtten skal gå til deltagelse i konferencen ”International Fibrinogen Research Society Workshop (IFRS) d. 12-16 juni 2022. 

  Astrid Andrea Schultz, ph.d.-studerende. Forsker i, om kontinuerlig glukosemåling kan bidrage til øget livskvalitet blandt personer med type-2 diabetes i Danmark. Støtten skal gå til et to måneders forskningsophold ved King’s College London i september 2022.

  Anders Mark Sandbergh Stouge, ph.d.-studerende. Forsker i ’indsigt i den biomekaniske dysfunktion ved diabetisk myopati’ som har til formål at arbejde videre på at forstå muskeldysfunktionen ved diabetes. Projektet er et samarbejde mellem Neurologisk afdeling, Steno Diabetes Center Aarhus og MR-forskningscenteret Aarhus, hvor de specifikt ønsker at se på hvordan overvægt og diabetes, uafhængigt af diabetisk nervebetændelse, påvirker musklerne og deres funktion. Støtten skal gå til et forskningsophold hos Jane Kent ved University of Massachusetts Amherst af 4 ugers varighed i april 2022.

 • Diabetesforeningens rejselegater 2021

  + -

  I november 2021 bevilligede Diabetesforeningen syv rejselegater à kr. 10.000 til:

  Mette Thunbo, ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

  Christian Laugesen, ph.d.-studerende, Klinisk forskning (Diabetes Technology Research), Steno Diabetes Center Copenhagen

  Cathrine Munk Scheuer, ph.d.-studerende, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød.

  Christine Gyldenkerne, ph.d.-studerende,  Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital.

  Sia Kromann Nicolaisen, ph.d.-studerende, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Health, Aarhus Universitet.

  Signe Schultz Pedersen, ph.d.- studerende, Københavns Universitet.

  Kristine Stoltenberg Addington, ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet.

   

  I august 2021 bevilligede Diabetesforeningen to rejselegater à kr. 10.000 til:

  Stine Hedegaard Scheuer, Ph.d.-studerende, FSV kandidat, Syddansk Universitet, Team sårbare grupper i Klinisk epidemiologi.

  James Lubell, PhD studerende, MSc i Cognitive Neuroscience, Center of Functional Integrative Neuroscience, Aarhus Universitet.

   

  I maj 2021 bevilligede Diabetesforeningen et rejselegat à kr. 10.000 til:

  Gry Høst Dørflinger, Cand. med., Aarhus Universitet.

   

  I februar 2021 bevilligede Diabetesforeningen to rejselegater à kr. 10.000 til:

  Anna Skab Hassing, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

  Freja Barrett Mørk, ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Translationel type 1-diabetesforskning, Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Børn og Unge.

 • Diabetesforeningens rejselegater 2020

  + -

  I august 2020 bevilligede Diabetesforeningen fire rejselegater à kr. 10.000 til:

  Kasper Bonnesen, MD, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

  Kristoffer Panduro Madsen, Ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Nanna Husted Jensen, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

  Maria Hornstrup Christensen, PhD-studerende, Diabetesjordmoder ved Steno Diabetes Center Odense samt Odense Universitetshospital.

   

  I maj 2020 bevilligede Diabetesforeningen to rejselegater à kr. 10.000 til:

  Marie E. Wistrup Torm, ph.d.-studerende ved Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme i Glostrup.

  Natasja Bjerre Martinsen, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og Steno Diabetes Centre Copenhagen.

 • Diabetesforeningens rejselegater 2019

  + -

  Den 7. november 2019 uddelte Diabetesforeningen 5 rejselegater á 10.000 kroner til:

  Anne Timm, ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Aarhus Universitet.

  Vinni Faber Rasmussen, MD og ph.d.-studerende, Aalborg University Hospital.

  Gitte Øskov Skajaa, MD og ph.d.-studerende, Aarhus University Hospital, Skejby.

  Anne Mette Juul Andersen, ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen,  Sundhedsfremmeforskning.

  Kristian Reinholdt, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelse, Center for kræftforskning.

A9an944p
Modtager af et rejselegat maj 2023

4 ugers forskningsophold i San Diego

Navn: Anne-Ditte Termannsen

Født: 1987

Bopæl i Danmark: Hillerød

Titel: Cand.scient i human ernæring og ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Rejselegatdestination: Et 4 ugers forskningsophold på ’Salk Institute for Biological Studies’ og deltagelse i American Diabetes Association konferencen i San Diego, Californien.

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Jeg synes, at det er meget spændende at være med til at udvikle og afprøve livsstilsinterventioner, der er implementerbare i ’det rigtige liv’. På længere sigt håber jeg, at vi kan vise at tidsbegrænset spisning kan være et supplement i behandlingen af type 2-diabetes.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? I mit ph.d.-projekt undersøger vi, hvordan tidsbegrænset spisning påvirker langtidsblodsukkeret hos personer med type 2 diabetes. Tidsbegrænset spisning er forslået som et muligt spisekoncept, der kan have en gavnlig effekt i behandlingen af type 2-diabetes. Tidsbegrænset spisning går ud på, at man reducerer antallet af timer, hvor der indtages mad og drikke til fx 8-10 timer i døgnet, og faster de resterende timer. Foruden de objektive målinger af fx langtidsblodsukker og vægt, undersøger vi endvidere, hvordan personer med type 2-diabetes oplever at følge tidsbegrænset spisning herunder barrierer og facilitatorer.

Hvad er det vigtigste, du tager med hjem fra opholdet? At være en del af professor Pandas laboratorium har udvidet min viden og indsigt i biologiske mekanismer relateret til tidsbegrænset spisning. Desuden har jeg fået indsigt i forskningsgruppens overvejelser og erfaringer ift. udvikling af humane studier med tidsbegrænset spisning. På ADA lyttede jeg til mange spændende oplæg, hvor jeg erhvervede mig den nyeste viden om ernæring, kostinterventioner og type 2-diabetes. Desuden har jeg udvidet mit faglige netværk med forskere, der arbejder med tidsbegrænset spisning, hvilket er meget værdifulgt fremadrettet.

Til et godt liv med diabetes - og en fremtid uden.

kr

image-text
Skrabelod efterår 2022

Legaterne er finansieret af lotterier

Når du spiller med i Diabetesforeningens lotteri, er du med til at sende unge forskere på vigtige ophold i udlandet. Vores rejselegater er nemlig finansieret af foreningens lotterier.