Modtagerne af rejselegat 2019

Rejselegater

Diabetesforeningen uddeler hvert år legater til ph.d.-studerende, der gerne vil studere i udlandet. Læs legatmodtagernes historier og find ansøgningsskema her.

Diabetesforeningen uddeler rejselegater

Forskning i diabetes er et afgørende element for at udvikle bedre behandling. Derfor uddeler Diabetesforeningen rejselegater til ph.d.-studerende, så de kan komme ud i verden og dygtiggøre sig som forskere, opbygge et internationalt netværk og komme i kontakt med den nyeste viden på diabetesområdet.

Diabetesforeningen støtter ph.d.-studerende, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Diabetesforeningen uddelte i løbet af 2022 i alt tolv rejselegater á kr. 10.000.

Modtagere af rejselegater fra Diabetesforeningen har lavet afrapporteringer om deres ophold og forskning i udlandet. I nedenstående sektion kan man læse om nogle af legatmodtagernes rejsebeskrivelser, og om hvilken betydning legaterne har haft for deres forskningsfelt inden for diabetes.

Legaterne er finansieret af Diabetesforeningens lotterier.

 

Ansøg om rejselegat

Ansøgningsfrister i 2022:

 • 1. november kl. 12.00

Ansøgningsfrister i 2023:

 • 1. februar 2023
 • 1. maj 2023
 • 1. august 2023
 • 1. november 2023

Svar kan forventes 14 dage efter ansøgningsfristen.

Modtager du et rejselegat fra Diabetesforeningen, består afrapporteringen af en SoMe aktivitet, som du udformer i samarbejde med vores kommunikationsafdeling.

Klik her for at hente ansøge til rejselegat

Anders Stouge

Diabetes og muskelforskning ved University of Massachusetts Amherst i USA

Navn: Anders Stouge

Født: 1992

Bopæl i Danmark: Aarhus

Titel: Læge og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet

Rejselegatdestination: University of Massachusetts Amherst i USA

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Jeg forsker i diabetes, fordi jeg blandt andet er tæt pårørende til både venner og familie med enten type 1 eller 2-diabetes.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Helt specifikt arbejder jeg med, hvordan nerve- og muskelsygdomme er relateret til diabetes. Musklernes funktion synes jeg, er spændende, og det er ikke mindst vigtigt at lære mere om, hvad der sker i musklerne, når man har diabetes.

Hvad tager du med hjem? Under opholdet i USA fik jeg lært om en speciel skanningsmetode, der har gjort mig klogere på, hvad der sker i musklerne. Denne metode vil jeg benytte til at undersøge, hvordan man kan behandle og forebygge muskelproblemer, når man har diabetes. Desuden har jeg afholdt spændende foredrag om diabetes og muskelfunktion for mine kollegaer og andre interesserede på universitetet i Massachusetts.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? Rejselegatet fra Diabetesforeningen gjorde det muligt for mig at tage af sted og lære om den specielle skanningsmetode, som jeg forhåbentlig kan anvende hjemme i Danmark.

Anna Korsgaard Berg 3

Konference om diabetes og teknologi i Barcelona

Navn: Anna Korsgaard Berg

Født: 1992

Bopæl i Danmark: Ganløse

Titel: Læge og Ph.d.-studerende på Steno Diabetes Center i København

Rejselegatdestination: Diabeteskonferencen "Advanced Technologies & Treatments for Diabetes" i Barcelona

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Det er en kombination af nogle tilfældigheder. Men da jeg blev introduceret for feltet, syntes jeg, at det var enormt spændende at arbejde med.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Jeg forsker i hudproblemer som eksem, sår og ar, som kan opstå som følge af anvendelse af insulinpumper og sensorer. Jeg har særligt et særligt fokus på børn og unge med type 1-diabetes.

Hvad tager du med hjem? Jeg har lært om fremtidens diabetesteknologi, og jeg har skabt et netværk med nogle firmaer, hvor vi har haft en dialog om at få lavet nogle bedre produkter, der ikke giver hudproblemer. Derudover var det stort og lærerigt at få lov til at holde en mundtlig præsentation om mit ph.d.-projekt foran en masse kloge mennesker.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? Rejselegatet gjorde det muligt for mig at tage af sted på konferencen, og det betyder meget at få legatet netop fra Diabetesforeningen, da den repræsenterer de mennesker, som min forskning skal hjælpe.

Anne Timm 3 (1)

Forebyggelse og behandling af graviditetsdiabetes ved Global Public Health i Stockholm

Navn: Anne Timm

Født: 1993

Bopæl i Danmark: Frederiksberg

Titel: Ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center i København

Rejselegatdestination: Stockholm i Sverige

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Jeg vil gerne hjælpe og støtte kvinder, der har haft graviditetsdiabetes og deres familier til at leve sundere og mindske deres risiko for at udvikle type 2 diabetes.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Jeg udvikler og evaluerer en sundhedsfremmende indsats til familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Gennem interviews med familier, der modtager indsatsen, og sundhedsprofessionelle, der leverer indsatsen, prøver jeg at blive klogere på, hvilke elementer af indsatsen, der henholdsvis fungerer og ikke fungerer. Således er evalueringen med til at skabe positive og bæredygtige initiativer, der tager udgangspunkt i familiernes og sundhedsprofessionelles behov. Ultimativt er jeg - som en del af et større forskningsteam - altså med til at fremme sundhed og styrke diabetesforebyggelse blandt kvinder med tidligere graviditetsdiabetes og deres familier.

Hvad tager du med hjem? Mine kvalitative analyser er blevet styrket gevaldigt ved at have diskuteret forskellige teorier med topforskere fra Karolinska Institute i Stockholm. Jeg har yderligere forbedret mit kendskab til implementeringsforskning, som mange fra min forskningsgruppe arbejdede med. Jeg holdt et oplæg om samskabelsesforskning, der handlede om sundhedsfremmende indsatser i Danmark. Jeg har også fået kendskab til projekter i udviklingslande, og har forbedret min forståelse af, hvordan projekter metodisk kan oversættes til lignende projekter i Danmark.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? Det betød, at jeg kunne komme afsted på en spændende rejse, og at jeg havde en stærkere økonomi til at bo nogenlunde centralt i Stockholm, der er kendt som by for at have høje boligudgifter.

Cathrine Scheuer 3

Screening af graviditetsdiabetes i Örebro

Navn: Cathrine Scheuer

Født: 1987

Bopæl i Danmark: Virum

Titel: Læge på Nordsjællands Hospital og ph.d.-studerende ved Københavns Universitet

Rejselegatdestination: Örebro i Sverige

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Jeg havde egentligt en plan om, at diabetesforskning aldrig skulle være en del af mit arbejde. Dette skyldes, at jeg selv har haft type 1-diabetes, siden jeg var 12 år, og hvor jeg indimellem føler mig ”mæt” af sygdommen. Jeg tænkte derfor, at det var sundest for mit sind kun at have diabetes som en fuldtidsbeskæftigelse i mit privatliv og ikke også i mit arbejdsliv. Om det var tilfældigt eller skæbnen, at jeg skulle skrive ph.d. om netop graviditetsdiabetes, ved jeg ikke. Men faktum er, at jeg ELSKER mit arbejde! Det er det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft. Simpelthen.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Jeg forsker i graviditetsdiabetes – og mere præcist, hvordan vi kan forbedre den danske screeningsprocedure, så vi rent faktisk giver diagnosen til de kvinder, der vil have gavn af behandlingstilbuddet. De nuværende nationale vejledninger for screening og diagnostik af graviditetsdiabetes er baseret på et 20 år gammelt studie, og mange ting har ændret sig siden. Jeg håber, at jeg gennem mit arbejde kan bidrage med den nødvendige viden, der skal til, for at vi kan opdatere de nuværende vejledninger.

Hvad tager du med hjem? Opholdet i Sverige har givet mig en unik indsigt i et andet forsknings- og arbejdsmiljø. Derudover har jeg øvet formidlingen af min egen forskning, og det har været ekstremt spændende at dele min passion og mærke mine svenske kollegaers interesse for emnet. Jeg har uden tvivl etableret værdifulde relationer – personlige som faglige.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? Rejselegatet har gjort det muligt at realisere udvekslingsopholdet i Sverige, og det er jeg meget taknemmelig for! Uden legatet havde jeg formentligt besøgt en anden forskningsgruppe i Danmark, hvilket med garanti også havde været lærerigt, men det internationale netværksaspekt er uvurderligt i mit arbejde – især hvis jeg ønsker at være engageret i den internationale vidensdelingen om graviditetsdiabetes.

Christine Gyldenkerne 2 (1)

Forebyggelse af følgesygdomme ved Hjerteafdelingen i Skåne Universitetshospital

Navn: Christine Gyldenkerne

Født: 1992

Bopæl i Danmark: Aarhus

Titel: Læge og ph.d.-studerende ved Afdeling for Hjertesygdomme og Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Rejselegatdestination: Hjerteafdelingen ved Skånes Universitetshospital i Lund

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Jeg forsker i type 2-diabetes, fordi det er en folkesygdom, og bekymringerne for fysiske og psykiske følgesomme fylder hos mange mennesker, herunder min mormor. Jeg synes, at det er vigtigt at forske i, hvordan vi kan nedsætte risikoen for følgesygdomme og tidlig død for personer, der får diabetes.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Jeg undersøger, hvordan risikoen for en række følgesygdomme, særligt i hjerte og kredsløb, har ændret sig over tid, samt hvilke faktorer der kan være med til at forklare udviklingen. Jeg forsker også i, hvordan vi kan blive endnu bedre til at forhindre udvikling af følgesygdomme.

Hvad tager du med hjem? Jeg blev en del af et inspirerende forskningsmiljø og sparrede med kompetente svenske kollegaer om min og deres forskning. Jeg deltog også i ugentlige seminarer og i deres kliniske arbejde, hvilket gav mig en ny viden om metoder til at undersøge åreforkalkning i hjertet. Vi fik yderligere udbygget vores dansk-svenske samarbejde omkring forskning i risiko for hjertekarsygdom blandt patienter med type-2-diabetes og har aftalt flere fremtidige forskningsprojekter.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? Legatet og mit ophold på Hjerteafdelingen i Lund har været med til at rykke mig som forsker, både i form af ny medicinsk viden og i form af et styrket dansk-svensk internationalt samarbejde, som jeg er overbevist om vil forbedre fremtidige forskningsprojekter.

Christine Rode Andreasen 2 (1)

Konference om diabetesforskning i New Orleans

Navn: Christine Rode Andreasen

Født: 1987

Bopæl i Danmark: København

Titel: Læge, ph.d.-studerende og underviser sygeplejersker i diabetes og håndteringen af diabetes under indlæggelse ved Steno Diabetes Center i København.

Rejselegatdestination: Konferencen “American Diabetes Association’s 82nd Scientific Session” i New Orleans i USA

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Forskning i diabetes er noget, som har optaget mig lige siden starten på medicinstudiet, hvor jeg dengang rejste tre måneder til Uganda. Her målte jeg patienters blodsukker og opdagede ubehandlet diabetes på et lille landsbyhospital. Efter at jeg blev færdig som læge i Danmark, har jeg forstået, hvor kompleks en sygdom diabetes er, og det motiverer mig at kunne hjælpe med at forebygge komplikationer til diabetes.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Jeg undersøger, hvordan akutte ændringer i blodsukkeret påvirker hjertet.

Hvad tager du med hjem? Det var en kæmpe oplevelse at være med til verdens største diabeteskonference og få lov til at præsentere data fra mit ph.d.-projekt foran en masse deltagere. Jeg er også blevet inspireret til at inkludere nogle nye undersøgelser i kommende projekter på Steno Diabetes Center i København. Derudover har jeg lært andre forskere indenfor samme forskningsområde at kende, som jeg håber, kan medføre nogle nye internationale samarbejder i fremtiden.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? Det gav mig muligheden for at kunne rejse til New Orleans og deltage i den fantastiske konference. Jeg håber inderligt, at min nye indsigt i diabetesforskningen kommer diabeteskampen til gavn.

Nanna Husted Jensen (2)

Sundhedsfremmende indsats ved University College Dublin i Dublin

Navn: Nanna Husted Jensen

Født: 1990

Bopæl i Danmark: Aarhus

Titel: Ph.d.-studerende og kandidat i Folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet

Rejselegatdestination: University College Dublin i Irland

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Fordi jeg gerne vil medvirke til, at vi i højere grad får et støttende sundheds- og socialsystem, som tager hånd om hele familien efter graviditetsdiabetes – sådan at ansvaret ikke kun hviler på kvinden selv, men at hun oplever at blive set, hørt og imødekommet.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Jeg forsker i forebyggelse af type 2-diabetes blandt familier, hvor kvinden har haft graviditetsdiabetes. Jeg er med til at undersøge om ekstra sundhedsplejestøtte og digital støtte kan bidrage til at fremme sunde vaner i familien og på sigt reducere risikoen for type 2-diabetes.

Hvad tager du med hjem? Jeg har fået mange input om forebyggelse af type 2-diabetes, som jeg kan benytte i min egen forskning. Derudover har jeg også fået nye kompetencer til at evaluere sundhedsfremmende indsatser på en mere detaljeret måde – sådan at jeg kan blive bedre til at svare på, hvorfor en indsats virker og for hvem, den virker.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? Rejselegatet medvirkede til at jeg kunne komme afsted, og det gjorde også min boligsituation meget bedre under mit ophold. Det er fantastisk at Diabetesforeningen har så stor fokus på at støtte unge forskere – det betyder, at vi kan bringe ny viden hjem til vores egne projekter og dansk forskning generelt.

Nicoline Daugaard 3

Konference om diabetes og fibrinogen i Schweiz

Navn: Nicoline Daugaard

Født: 1992

Bopæl i Danmark: Esbjerg

Titel: Cand.scient. og ph.d.-studerende på Klinisk Diagnostisk Afdeling i Enheden for Tromboseforskning på Sydvestjysk Sygehus

Rejselegatdestination: Jeg var på konferencen ”International Fibrinogen Research Society Workshop” i Jongny sur Vevey i Schweiz.

Hvorfor har du valgt at forske i lige netop diabetes? Diabetes er et felt, som jeg synes kræver ekstra megen fokus, fordi type 2-diabetes er en folkesygdom, som rammer flere og flere personer. Mange vil derfor have gavn af forskningens resultater, og den tanke motiverer mig til at yde en indsats.

Hvad forsker du i indenfor diabetes? Jeg forsker i, hvorfor personer med type 2-diabetes har en øget risiko for at få en blodprop i hjernen, og her mistænkes det, at der er en sammenhæng mellem proteinet fibrinogen og risikoen for udvikling af en blodprop i hjernen. Hvis der findes en sammenhæng, kan proteinet forhåbentlig i fremtiden anvendes som biomarkør. Biomarkøren vil kunne måles i en simpel blodprøve og muliggøre en mere målrettet forebyggelse og behandling til gavn for både personer med type 2-diabetes og resten af samfundet.

Hvad tager du med hjem? Jeg tager en masse ny læring og gode kontakter med hjem fra konferencen. Jeg har sparret og delt erfaringer med andre forskergrupper, som arbejder inden for samme metodefelt. Derudover er jeg også blevet bekræftet i, hvor vigtigt fibrinogen-proteinet er, og hvor mange potentielle egenskaber det har i forhold til mange typer af behandlinger, herunder også type 2-diabetes.

Hvad betød det for dig at få et rejselegat fra Diabetesforeningen? At få rejselegatet gjorde, at jeg fik denne unikke mulighed for at deltage i konferencen, som er meget anerkendt blandt forskere, der arbejder med fibrinogen. Konferencen afholdes hvert andet år, så jeg havde kun denne ene mulighed for deltagelse i løbet af min ph.d.

Tidligere rejselegater

  Tidligere rejselegater
 • Diabetesforeningens rejselegater 2022

  + -

  I maj 2022 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Mette Louise Blouner Gram Kjærulff, ph.d.-studerende. Forsker i effekten af intermitterende faste på hjertets substratmetabolisme, insulinresistens og hjernens perfusion. Støtten skal gå til et 2 måneders forskningsophold på Université de Sherbrooke (UdS) i Quebec, Canada i oktober og november 2022.

  Karen Rytter, ph.d.-studerende. Forsker i insulinpumpebrugeres behov for løbende undervisning, støtte og sparring i hverdagen med insulinpumpe og type 1 diabetes. Støtten skal gå til et 2 ½ uges forskningsophold på Babara Davis Center for Diabetes (BDCD) ved University of Colorado School of Medicine, samt deltagelse i ”The American Diabetes Association’s 82nd Scientific Sessions” (ADA) i New Orleans 2.-7. Juni 2022.

  Natja Launbo, ph.d.-studerende. Forsker i timingen af træning og dennes betydning for appetit, fødevarepræferencer og kardio-metaboliske risikomarkører hos personer med overvægt og type 2 diabetes. Støtten skal gå til et forskningsophold på 14 dage til School of Psychology, University of Leeds i Storbritannien i august 2022.

   

  I februar 2022 bevilligede Diabetesforeningen tre rejselegater à kr. 10.000 til:

  Nicoline Ostermann Lorenzen, ph.d.-studerende. Forsker i størkningsproteinet fibrinogen, som bl.a. spiller en rolle i udviklingen af blodpropper i hjernen hos type-2 diabetikere. Støtten skal gå til deltagelse i konferencen ”International Fibrinogen Research Society Workshop (IFRS) d. 12-16 juni 2022. 

  Astrid Andrea Schultz, ph.d.-studerende. Forsker i, om kontinuerlig glukosemåling kan bidrage til øget livskvalitet blandt personer med type-2 diabetes i Danmark. Støtten skal gå til et to måneders forskningsophold ved King’s College London i september 2022.

  Anders Mark Sandbergh Stouge, ph.d.-studerende. Forsker i ’indsigt i den biomekaniske dysfunktion ved diabetisk myopati’ som har til formål at arbejde videre på at forstå muskeldysfunktionen ved diabetes. Projektet er et samarbejde mellem Neurologisk afdeling, Steno Diabetes Center Aarhus og MR-forskningscenteret Aarhus, hvor de specifikt ønsker at se på hvordan overvægt og diabetes, uafhængigt af diabetisk nervebetændelse, påvirker musklerne og deres funktion. Støtten skal gå til et forskningsophold hos Jane Kent ved University of Massachusetts Amherst af 4 ugers varighed i april 2022.

 • Diabetesforeningens rejselegater 2021

  + -

  I november 2021 bevilligede Diabetesforeningen syv rejselegater à kr. 10.000 til:

  Mette Thunbo, ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

  Christian Laugesen, ph.d.-studerende, Klinisk forskning (Diabetes Technology Research), Steno Diabetes Center Copenhagen

  Cathrine Munk Scheuer, ph.d.-studerende, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød.

  Christine Gyldenkerne, ph.d.-studerende,  Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital.

  Sia Kromann Nicolaisen, ph.d.-studerende, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Health, Aarhus Universitet.

  Signe Schultz Pedersen, ph.d.- studerende, Københavns Universitet.

  Kristine Stoltenberg Addington, ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet.

   

  I august 2021 bevilligede Diabetesforeningen to rejselegater à kr. 10.000 til:

  Stine Hedegaard Scheuer, Ph.d.-studerende, FSV kandidat, Syddansk Universitet, Team sårbare grupper i Klinisk epidemiologi.

  James Lubell, PhD studerende, MSc i Cognitive Neuroscience, Center of Functional Integrative Neuroscience, Aarhus Universitet.

   

  I maj 2021 bevilligede Diabetesforeningen et rejselegat à kr. 10.000 til:

  Gry Høst Dørflinger, Cand. med., Aarhus Universitet.

   

  I februar 2021 bevilligede Diabetesforeningen to rejselegater à kr. 10.000 til:

  Anna Skab Hassing, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

  Freja Barrett Mørk, ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Translationel type 1-diabetesforskning, Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Børn og Unge.

 • Diabetesforeningens rejselegater 2020

  + -

  I august 2020 bevilligede Diabetesforeningen fire rejselegater à kr. 10.000 til:

  Kasper Bonnesen, MD, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

  Kristoffer Panduro Madsen, Ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Nanna Husted Jensen, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

  Maria Hornstrup Christensen, PhD-studerende, Diabetesjordmoder ved Steno Diabetes Center Odense samt Odense Universitetshospital.

   

  I maj 2020 bevilligede Diabetesforeningen to rejselegater à kr. 10.000 til:

  Marie E. Wistrup Torm, ph.d.-studerende ved Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme i Glostrup.

  Natasja Bjerre Martinsen, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og Steno Diabetes Centre Copenhagen.

 • Diabetesforeningens rejselegater 2019

  + -

  Den 7. november 2019 uddelte Diabetesforeningen 5 rejselegater á 10.000 kroner til:

  Anne Timm, ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Aarhus Universitet.

  Vinni Faber Rasmussen, MD og ph.d.-studerende, Aalborg University Hospital.

  Gitte Øskov Skajaa, MD og ph.d.-studerende, Aarhus University Hospital, Skejby.

  Anne Mette Juul Andersen, ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen,  Sundhedsfremmeforskning.

  Kristian Reinholdt, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelse, Center for kræftforskning.

Til et godt liv med diabetes - og en fremtid uden.

kr

image-text
Skrabelod efterår 2022

Legaterne er finansieret af lotterier

Når du spiller med i Diabetesforeningens lotteri, er du med til at sende unge forskere på vigtige ophold i udlandet. Vores rejselegater er nemlig finansieret af foreningens lotterier.