Diabetes I Tal 2024

Diabetes i tal 2024

”Diabetes i tal” er Diabetesforeningens årspublikation, der tager pulsen på diabetesbehandlingen i Danmark.

Diabetesforeningen arbejder for at løfte livskvaliteten for den enkelte med diabetes – og at sikre, at flere kan have et længere og bedre liv.

Med "Diabetes i tal" får alle adgang til en let forståelig status på mennesker med diabetes og diabetesbehandlingen i Danmark. Det giver mulighed for at udnytte den ellers spredte data til at udvikle meningsfulde og effektive indsatser.

Udvalgte resultater 2023

  • Antallet med type 2-diabetes er vokset fra 260.000 i 2018 til 325.000 i 2023
  • Flere med type 1-diabetes får konstateret retinopati, mens færre får amputationer
  • Kun 23 procent af alle med type 2-diabetes svarer, at deres behandler har henvist dem til et kommunalt forløb
  • Kun 17 procent af alle med type 2-diabetes angiver at have en digital forløbsplan
  • Flere med type 1-diabetes får øjensygdommen retinopati
  • Færre end tidligere med type 2-diabetes tager dagligt insulin efter introduktionen af GLP1-hæmmere.
Mennesker med både type 1- og type 2-diabetes lever længere, om end stadig fem til otte år kortere end den gennemsnitlige levealder.

Årspublikationen er baseret på data fra Diabetesforeningens nye dataværktøj, www.diabetestal.nu – men i årspublikationen indgår også svar fra Diabetesforeningens store undersøgelse ”Livet med Diabetes”, der vedrører mennesker med diabetes' egen oplevelse af diabetesbehandlingen. 

image-text
Diabetes I Tal 2024

Årspublikation

Diabetes i tal

Se status på diabetesbehandlingen i Danmark 2024