Andres Green fortæller om Diabetes Impact Study

Projekt: Diabetes Impact Study

Diabetesforeningen gennemførte i 2015 en grundig undersøgelse af de diabetesrelaterede omkostninger i Danmark. Læs resultaterne af undersøgelsen og relaterede studier her.

Samfundsomkostninger ved diabetes

Diabetes koster det danske samfund næsten 32 milliarder kroner om året. Den største udgift ligger på produktivitetstab på lidt over 13 milliarder kroner, plejesektoren koster ca. 6,4 milliarder, behandlingen hos praktiserende læger og på hospitalerne koster 5,5 milliarder mens medicinudgifterne er på lidt over 1 milliard.

Der er meget stor forskel på udgiften pr. patient. De 25 procent af patienterne, som har svære følgesygdomme står for næste 60 procent af udgifterne.

(artiklen kræver log-in, men abstract er tilgængeligt for alle)

Social ulighed i diabetes

Anders Green
Professor Anders Green fremlagde de vigtigste pointer fra Diabetes Impact Study på et interessentmøde i Diabetesforeningen. Foto: Claus Bjørn Larsen

Den sociale ulighed i diabetes er meget stor. Højtuddannede med diabetes har 26 procent levere risiko for tidlig død end lavtuddannede med diabetes. Mennesker med lav uddannelse får diagnosen senere, får flere følgesygdomme og lever kortere tid. Studiet sammenligner alle diabetikere i Danmark ud fra deres uddannelses- og indkomstniveau.

Øget tilgang og lavere dødelighed forklarer diabetesstigning 2000-2011

Forekomsten af diabetes i Danmark er fordoblet i perioden 2000 til 2011. Stigningen skyldes at der dels er sket en stigning i det årlige antal nye diabetestilfælde og dels er sket et fald i overdødeligheden blandt mennesker med diabetes. Samlet set lever mennesker med diabetes længere, de har mindre risiko for følgesygdomme og der kommer flere nye tilfælde.

Artiklen om udviklingen af diabetesforekomsten er offentliggjort i Clinical Epidemiology. 

Baggrund

Diabetesforeningen har gennemført en grundig undersøgelse af de diabetesrelaterede omkostninger i Danmark. Til at organisere og gennemføre studiet har Diabetesforeningen samarbejdet med Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR) og Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (Cohere) ved Syddansk Universitet. Undersøgelsen er blevet støttet af en bred vifte af medicinal- og medicoindustrier på diabetesområdet.

Projektet er bygget på resultater fra undersøgelsen: "Socioøkonomisk virkning af diabetes i Danmark 2006". Disse resultater blev præsenteret på "Diabetestinget 2008" og er oprindelig baseret på data fra 2001. Siden 2001 er de tilgængelige data blevet forbedret gennem etableringen af Det ​​Nationale Diabetes Register.

Med ændringer i diabetesdiagnosen, dødelighed og sygdomsmønstre, er det relevant at etablere nye opdaterede epidemiologiske profiler og tendenser sammen med økonomiske analyser. Disse ajourførte skøn er et nødvendigt grundlag for sundhedsøkonomiske evalueringer af både forebyggelse og behandling i diabetes.

Denne undersøgelse er en befolkningsbaseret registerundersøgelse, der har anvendt et nyt sæt af omfattende data fra de nationale sundhedsmyndigheders registre og fra Danmarks Statistik. Dette er blevet kombineret med omkostningsberegninger om diabetespatientens ressourcer i den primære og sekundære sundhedssektor.