Motivationsgruppe

Motivationsgruppe

Det kræver stærk motivation at få et bedre liv med type 2-diabetes. Det kan du hjælpe med – og dermed gøre en værdifuld forskel.

Fællesskab og aktiviteter, der motiverer

En motivationsgruppe består typisk af 6-12 medlemmer, der har eller er pårørende til en med type 2-diabetes. Det samme har de frivillige instruktører, og at have samme sygdom er en fællesnævner, der skaber et fællesskab.

Formålet med gruppen er at støtte gruppemedlemmerne og deres pårørende til at leve så godt som muligt med diabetes.

Aktiviteter og mødefrekvens

Gruppen mødes for at motionere, lave sund mad og udveksle erfaringer om livet med diabetes.

Grupperne mødes en gang om ugen, og deltagerne betaler kun for den mad, de køber og spiser sammen.

Er motivations-instruktør noget for mig?

For at kunne blive instruktør for en motivationsgruppe, skal du:

 • Være medlem af Diabetesforeningen
 • Selv have diabetes, eller være nær pårørende
 • Have lyst og tid til at tage et gratis kursus over to weekender inden for samme år (typisk foråret)
 • Er stabil, åben, imødekommende og respektfuld
 • Have lyst til at lave mad og dyrke motion sammen med andre
 • Være god til at tage initiativer til aktiviteter og at være tovholder på dem.

Fakta om instruktørkurset

  Fakta om instruktørkurset
 • Formålet er at give dig redskaber

  + -

  På kurset får du introduktion til redskaber, du kan bruge til at være tovholder på en motivationsgruppes aktiviteter.

  Du får konkrete værktøjer til at stå i spidsen for fysisk aktivitet og madlavning.

  Det er vigtigt, at alle medlemmerne får mulighed for at dele erfaringer og oplevelser, så de kan skabe gensidig værdi. Derfor bliver du introduceret til metoder, du kan bruge til at involvere og engagere deltagerne.

 • Kombination af internat og 1-dags kurser

  + -

  Kurset er fordelt over tre moduler.

  ·       Modul 1 er et internatkursus over to dage

  ·       Modul 2 og 3 er endagskurser.

  Du skal gennemføre alle tre moduler inden for samme år.

  Dialog med erfaren instruktør før tilmelding.

  Før du begynder på uddannelsen til motivationsgruppe-instruktør, bliver du indkaldt til en kort snak med en erfaren instruktør fra din region. Her får du mere at vide, svar på dine spørgsmål – og I kan afstemme forventninger.

 • Hvad er dine forpligtigelser?

  + -

  Naturligvis skal du være indstillet på selv at dyrke motion og at være en rollemodel for gruppens medlemmer.

  Dernæst skal du være indstillet på at gennemføre mindst to motivationsgruppe-forløb á tre måneders varighed, når du har været på kursus.

  Økonomi

  Kurset er gratis. Som frivillig modtager du ikke løn, men du får dækket egne udgifter til kørsel/transport i forbindelse med aktiviteter i gruppen.  

Dit ansvar som instruktør

Når du er instruktør for en motivationsgruppe, tager du initiativ, definerer rammerne og sørger for, at gruppens medlemmer er aktive og engagerede.

Det er dit ansvar at:

 • Gruppen har faste aftaler om at motionere og lave sund mad sammen
 • Alle i gruppen føler sig inkluderet
 • Skabe grobund for tryg udveksling af erfaringer.

Instruktører samarbejder med lokalforeningen

Diabetesforeningen har lokalforeninger i de fleste af landets kommuner. Lokalforeningerne står for at udvikle, organisere og drive lokale aktiviteter og netværk.

Derfor er lokalforeningen en vigtig lokal samarbejdspartner for dig, når du er motivationsgruppe-instruktør, og lokalforeningen kan løbende holde dig opdateret om arrangementer i foreningen.

Motivationsgruppen er selvkørende, men lokalforeningen kan støtte op om gruppen ved at:

 • Reklamere for motivationsgruppen ved andre lokale arrangementer
 • Invitere til et årligt instruktør-møde, med henblik på at dele viden og erfaringer, der kan udvikle samarbejde og aktiviteter
 • Byde nye instruktører velkommen og informere om, hvorvidt lokalforeningen har kommunale kontakter, der kan hjælpe med gratis lokaler til at afholde aktiviteter
 • Indsende en § 18-ansøgning, som kan give den nye instruktør midler til redskaber og halleje m.m.

Sådan kommer du i gang

Hvis du er interesseret i at være frivillig som instruktør for en motivationsgruppe og en del af et fællesskab, hvor alle brænder for at gøre en værdifuld forskel, kan du kontakte udviklingskonsulent Anders Lund Rasmussen på alr@diabetes.dk eller tlf. 41 91 88 01. Skriv eller forbered gerne nogle linjer, hvor du beskriver din motivation for at blive instruktør.

I vores oversigt over arrangementer, kan du se kalenderen for motivationsgruppernes aktiviteter.

Anders

Anders Lund Rasmussen

Mail: alr@diabetes.dk 
Tlf.: 41 91 88 01

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har lyst til at være med.

Nyhedsbrev2

FrivilligNyt

Bliv opdateret om seneste nyt, tilbud og kurser med nyhedsbrevet FrivilligNyt.

FrivilligNyt
Kalender

Gratis kurser

Deltag i gratis kurser kun for frivillige om relevante temaer. Kurserne varer typisk 2-3 timer.

Kurser
Fællesskaber

Frivilligpolitik

Få overblik over roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisationen.

Frivilligpolitik
Værktøjskasse1

Værktøjer

Din nemme adgang til de vejledninger og skabeloner du skal bruge.

Værktøjskassen