Frivillige i Diabetesforeningen udenfor

Frivillig i en bestyrelse

Som frivillig gør du en forskel for personer med diabetes, og du kan frit vælge, hvor, hvordan og hvor meget du vil hjælpe.

Landsdækkende netværk og fællesskab

Over hele Danmark yder frivillige i Diabetesforeningen en kæmpe indsats for, at mennesker med diabetes har så god livskvalitet som muligt, og at flest mulige danskere får en fremtid uden diabetes.

Godt 1.200 engagerede mennesker har valgt at være frivillig – og dermed en del af et stort fællesskab.

Er du en af de ildsjæle, der brænder for at være med?

Som frivillig er du med til at sætte diabetes på dagsordenen og gøre en forskel for alle, der har diabetes tæt inde på livet. Uanset, om du hjælper et par timer om året, eller om du vælger at bidrage flere gange om ugen, så er din indsats meget værdsat.

Bliv Frivillig

Frivillig på mange måder

De fleste frivillige har selv diabetes eller er pårørende til en person med diabetes. Du kan for eksempel:

· Være med til at arrangere foredrag og andre events, der skaber opmærksomhed omkring diabetes

· Motivere andre til en diabetesvenlig livsstil med fokus på mad og motion

· Vejlede og rådgive børn, unge og voksne med diabetes

· Dele dine egne erfaringer og på den måde være til hjælp, motivation og inspiration for andre

· Sætte diabetessagen på den politiske dagsorden lokalt og regionalt.

Se aktiviteter
Tre Studerende

Frivillig i en ungegruppe

Bliver du en del af en ungegruppes bestyrelse, er du med til at planlægge, hvilke events Diabetesforeningen skal holde for 18-30-årige i din region. 

Børn og voksne udendørs

Frivillig i en børnefamiliegruppe

Meld dig til bestyrelsen i en børnefamiliegruppe, og vær med til at arrangere aktiviteter for børnefamilier med diabetes i din region. 

Jeg blev frivillig i Diabetesforeningen, fordi jeg ville hjælpe med at gøre en indsats og bidrage med mine erfaringer og oplevelser. Man finder hurtigt ud af, at man kan hjælpe andre ved at yde en frivillig indsats.

Villy, frivillig i Rødovre Lokalforening
Villy Kofoed
Bestyrelse arbejder

Frivillig i en lokalforening

I din lokalforenings bestyrelse kan du være med til præge, hvordan Diabetesforeningen skal arbejde i din kommune. 

Regionsudvalg til møde

Frivillig i et regionsudvalg

Vil du være med til at påvirke din regions sundhedspolitik? Så er Diabetesforeningens regionsudvalg måske noget for dig.

Hvad er frivillighed ud over et stort hjerte?

Frivillige medvirker til at opfylde foreningens formål og vision. Foreningens vision "Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden", betyder, at du med dit engagement hjælper med at forebygge diabetes og dens følgesygdomme, og forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes.

Som frivillig er du med til at skabe og udvikle tilbud og aktiviteter til gavn for alle. Alle kan bidrage med noget meningsfyldt, hvor personligt engagement, motivation og medmenneskelighed er drivkraften, fordi indsatsen er ulønnet. 

 

Diabetesforeningens fire værdier

Diabetesforeningens frivillige har en stor del af æren for, at vi som forening, kan leve op til vores fire værdier: Troværdighed, Åbenhed, Respekt og Empati. 

Vi brænder alle for visionen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden.

Velkommen i Diabetesforeningen.

Vores fire værdier

  Vores fire værdier
 • Troværdighed

  + -

  I Diabetesforeningen mener vi, at det er af afgørende betydning, at vi baserer vores holdninger på viden og fakta og formidler dem på en saglig og faktuel måde. Når vi så samtidig ”gør det, vi siger, og siger det, vi gør”, er det med til at styrke troværdigheden.

  Endvidere dækker troværdighed over, at vi er åbne, ærlige og direkte i vores kommunikation.

 • Åbenhed

  + -

  Åbenhed er en forudsætning for at kunne opbygge et tillidsforhold, hvori indgår ærlighed, loyalitet og dermed tryghed.

  Diabetesforeningen bygger på demokrati og dialog. Her kan alle sige deres mening og forvente at blive hørt. Vi ønsker åbenhed – både i det daglige arbejde og i kontakten med det omgivende samfund. Omverdenen skal kunne se, hvad vi arbejder med, og hvordan vi bruger de indsamlede midler. Målet er at fremstå som en troværdig og imødekommende forening, der varetager personer med diabetes' interesser.

 • Respekt

  + -

  I Diabetesforeningen anerkender vi det enkelte menneskes værdi, status, vigtighed og berettigelse. At vise respekt er ikke det samme som at skulle være enig med en anden person, men det er at anerkende hinandens forskelligheder samt synspunkter og holdninger. Respekten udvises gennem den enkeltes ord og handlinger over for omgivelserne, og ved at den enkelte giver udtryk for egne meninger og udviser oprigtighed i sin opførsel over for andre.

 • Empati

  + -

  Empati betyder, at man genkender og forstår, hvordan andre mennesker har det.

  I Diabetesforeningen er det af stor betydning, at vi i alle sammenhænge erkender og forstår de vilkår, som påvirker hverdagen for andre, hvad enten det drejer sig om ansatte, frivillige eller vores medlemmer. At besidde empati er en grundlæggende værdi for et konstruktivt samarbejde og afgørende for at kunne yde professionel råd og vejledning til vores medlemmer og de frivillige.

Nyhedsbrev2

FrivilligNyt

Bliv opdateret om seneste nyt, tilbud og kurser med nyhedsbrevet FrivilligNyt.

FrivilligNyt
Kalender

Gratis kurser

Deltag i gratis kurser kun for frivillige om relevante temaer. Kurserne varer typisk 2-3 timer.

Kurser
Fællesskaber

Frivilligpolitik

Få overblik over roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisationen.

Frivilligpolitik
Kurser

Bestyrelsens opgaver

Dine redskaber til bestyrelsesarbejdet.

Opgaver