Lokalforening

Fredericia lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Fredericia. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Fredericia Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Fredericia. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Referat fra generalforsamling 2023

  + -

  Referat fra Generalforsamling Fredericia Diabetesforening med valg 6/2-23 kl. 19.00 i Seniorhuset

  Valg af dirigent:

  Henning Due Lorentzen


  Bestyrelsens beretning:
  Den var lavet, oplæst og vist på slideshow af den afgående formand Mogens Hansen. Det var meget fyldestgørende.

  Beretningen blev godkendt


  Regnskab:
  Regnskab blev forevist på projektor og blev godkendt.


  Behandling af evt. indkomne forslag:
  Der var ingen forslag indkommet og ingen havde noget på dagen.

   

  Valg af bestyrelse:
  Bente Eskildsen og Irma Andreassen er nyvalgte til bestyrelsen Yvonne Petersen går fra suppleant til bestyrelsesmedlem.


  Kritisk revisor:
  Kritisk revisor er Heidi Jähne, Hans Egedes Vej 13, 7000 Fa.

  Eventuelt:
  Ida Karlsson har lovet at hjælpe ved spil, hvis vi begynder med bankospil igen (op til den nye bestyrelse).

  Ny bestyrelse konstitueres til næste bestyrelsesmøde, som er 20/2 kl 19 i Frivilligcafeen i Sundhedshuset.


  Invitation til Regionsrådsmøde i Middelfart 11/3 klokken 9.30-16.00


  Forslag til kommende arrangementer (men det er op til den nye bestyrelse):
  VMP-sko
  Foredrag med cykeldrengene


  Næste møde i bestyrelsen er den 20/2 kl. 19 i Frivilligcentret i Sundhedshuset

   

  Referent – Birgith Jensen


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Fredericia:

 • Formand, John Erik Nyborg
 • Næstformand, Yvonne Petersen
 • Kasserer, Jørgen Gregersen
 • Sekretær, Birgith Lauterbach Jensen
 • Alm. Medlem Bente Eskildsen
 • Suppleant, Helle Andersen
 • Suppleant, Irma Andreasen
 • Kritisk revisor, Heidi Jähne

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail fredericia@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.