Lokalforening

Nyborg lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Nyborg. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Nyborg Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Nyborg. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling 2023

  + -

  Ordinær Generalforsamling
  Onsdag d. 08/02-2023 kl 18:30

  Dagsorden ifølge vedtægter

  1) Valg af dirigent

  2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år

  3) Godkendelse af regnskab 2022

  4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ( sendes til  nyborg@diabetes.dk ) 

  5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende

  Planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

  6) Valg af bestyrelse      På valg er

  Arne J. Jensen  -    Modtager Genvalg

  Connie Arentoft – Modtager Genvalg

  7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en                                                                                 1. suppleant og en 2. Suppleant     

   Eva Madsen  - modtager genvalg

  8) Valg af en kritisk revisor Bjarne Svendsen  - Modtager genvalg

  9) Eventuelt

   

  Vi serverer noget smørrebrød,, drikkevarer og kaffe- te.

   

  P.B.V.  Arne

   

  Tilmelding senest d. 02/02-23 nyborg@diabetes.dk  el. sms 60 80 42 51

Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Nyborg:

 • Formand, Arne Johan Jensen
 • Sekretær, Connie Arentoft
 • Kasserer, Stig Arentoft
 • Kritisk revisor, Niels Bjarne Svendsen
 • Suppleant, Eva Bente Madsen
 • Suppleant, Bente Brandt Klausen

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail nyborg@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.