Lokalforening

Vejle lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Vejle. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Vejle Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Vejle. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling 2023 - Referat

  + -

  Referat

  Generalforsamling den, 6. februar 2023,
  I BYGNINGEN Ved Anlæget 14b 7100 Vejle Kl. 18:15


  Dagsorden:


  1. Valg af dirigent.

  • Johnny Beck


  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.

  • Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forgangne år.
  • Den 3/6-22 var formand
   Mogens og best. medlem Jesper på Munkebjerg, hvor der blev doneret 10.000 kr fra
   Lions club. Disse penge blev brugt på et arrangement i Lego-house for godt 50
   deltagere i alt. En god dag. Lions club blev efterfølgende takket for pengene.
  • Den 21/5 skulle formanden og et tidligere best. medlem have deltaget i delegeret
   møde. Dog afbud fra begge.
  • Den 20/8-22 var Novo nordisk og lokalforeningen repræsenteret ved et arrangement
   til Post Nord (Danmark rundt cykelløb).
  • Den 27/10-22 var der foredrag i Skyttehuset
   ved Chris Macdonald. En rigtig god og velbesøgt aften.
  • Den 13/11-22 var der den årlige diabetes dag. Dog var vi ikke repræsenteret fra Vejle,
   hvor Egtved apotek havde inviteret os.
  • Den 29/11-22 var der et arrangement i Fredericia med Steno Odense. Ingen fra Vejle
   var repræsenteret.
   Dog fik formanden materialer fra Steno, som nu ligger på biblioteker mm.
  • Den 2/12-22 gik juleturen til Ribe. Det var en skøn dag med mange fremmødte og
   dejlig mad.

  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

  • Regnskabet gennemgået pkt for pkt af kassér.
  • Regnskabet er godkendt.

  4. Behandling af indkomne forslag som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
  generalforsamlingen.

  • Ingen indkomne forslag.

  5. Fremlæggelse af årets påtænkte aktiviteter med tilhørende budget.

  • Forslag til kommende aktiviteter det kommende år. Der er café møde enten i
   Aabenraa eller Esbjerg. Steno i Odense har arrangeret disse café møder. Der ligges
   mere info på facebook i Vejle gruppen. Tilmelding kræves.
  • 13/5-23 er der årsmøde i
   diabetesforeningen i Odense, hvor nogle måske har lyst til at deltage.
  • Den 11/3-23 fra 9.30-16 er der regionsmøde.
  • I bestyrelsen har vi talt om, hvad vi kunne tænke os. Fx Cecilie Frøkjær, Hr. Weise,
   Peter Quatrup, kontakt til årstiderne evt med en kok. Dog alt kun ideér pt.

  6. Valg til bestyrelsen.

  • På valg:
   • Jesper Petersen,
   • Maj-Britt Foged (Maj-Britt er indtrådt i stedet for Lydia
    Skovrup)
   • Da vi kun er 4 bestyrelsesmedlemmer skal der vælges 1 mere fra foreningen
    for at give et ulige antal.
   • Jesper Petersen, Maj-Britt Foged og Mona Schultz er valgt til bestyrelsen


  7. Valg af 2 suppleanter

  • Bent Mortensen er på valg og der ønskes yderligere en.
  • Bent Mortensen og Jytte Thomsen er valgt.

  8. Valg af kritisk revisor Gerda Hagemann

  • Gerda er genvalgt.

  9. Eventuelt.

  • Ingen bemærkninger.

 • Foredrag med Frank Erichsen (Bonderøven kendt fra DR1)

  + -

  I forbindelsen med vores ordinære generalforsamling den 6. februar 2023

  I BYGNINGEN Ved Anlæget 14b 7100 Vejle

  Afholdes der et foredrag med Frank Erichsen (Bonderøven kendt fra DR1)

  Dørene åbnes kl. 17.00 og kl. 17.30 serveres der en buffet.
  Kl. 18.15 vil der være en kort pause derefter afholdes generalforsamlingen.
  Kl. 19.30 til kl. 2130 foredrag
  Kl. 20.30 vil der være en kort pause hvor der serveres kaffe.

  Arrangementet vil for vores medlemmer i Vejle være gratis.
  Andre medlemmer betaler kr. 150,00
  Ikke medlemmer betaler kr. 250,00

  Indbetalt på konto nr. Reg.nr. 3574 kt.nr. 0010711916
  eller MobilePay nr. 88297

  Tilmelding på vejle@diabetes.dk senest mandag den 23/01-2023 er bindende.

  Husk at oplyse navn på deltagerne.
  Vel mødt.

  Diabetesforeningen i Vejle
  /bestyrelsen


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Vejle:

 • Formand, Mogens Nygaard
 • Næstformand, Jesper Michael Pedersen
 • Kasserer, Niels Sommer
 • Kritisk revisor, Gerda Hagemann Pedersen
 • Suppleant, Maj-Britt Foged
 • Suppleant, Bent Mortensen
 • Alm. medlem, Lydia Skovrup

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail vejle@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.