Lokalforening

Vejle lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Vejle. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Vejle Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Vejle. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling 2024

  + -

  Generalforsamling den, 20. februar 2024,
  I BYGNINGEN Ved Anlæget 14b 7100 Vejle Kl. 17:30


  Dagsorden:


  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.

  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
  generalforsamlingen.

  5. Fremlæggelse af årets påtænkte aktiviteter med tilhørende budget.

  6. Valg til bestyrelsen.

  7. Valg af 2 suppleanter

  8. Valg af kritisk revisor

  9. Eventuelt.


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Vejle:

 • Formand, Mogens Nygaard
 • Næstformand, Jesper Michael Pedersen
 • Kasserer, Niels Sommer
 • Maj-Britt Foged
 • Mona Schultz
 • Suppleant, Bent Mortensen
 • Suppleant, Jytte Thomsen

 

 • Kritisk revisor, Gerda Hagemann Pedersen

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail vejle@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.