Delegeretmøde

Foreningens demokratiske møder

Ud over lokale møder afholdes der hvert år en række faste møder for frivillige i Diabetesforeningen. Få et indblik i møderne her.

Repræsentantskabsmøde, afstemning

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet samles hvert andet år til Repræsentantskabsmøde - senest 31. maj i ulige år. Mødet bliver bl.a. brugt til at udstikke foreningens politik, fastlægge foreningens vedtægter, godkende hovedbestyrelsens beretning samt foreningens strategi, budget og årsregnskab. Derudover vælges Hovedbestyrelsen på Repræsentantskabsmødet.

Delegeretmøde

Delegeretmøde

Delegeretmøde afholdes hvert andet år - senest 31. maj i lige år. På Delegeretmødet godkendes foreningens regnskab, mens mødet samtidig fungerer som en temadag for de delegerede. Delegerede er et andet ord for frivillig med tillidshverv – typisk formanden i bestyrelsen.

Deltagerne har stemmeret og er samme forsamling, som deltager på Repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen kan desuden invitere andre deltagere uden stemmeret til Delegeretmødet.

Kalender

Find aktuelle møder

Under arrangementer kan du danne dig et overblik over aktuelle kurser og møder, samt lokale arrangementer.

Se arrangementer
Repræsentantskabsmøde

Hovedbestyrelsesmøder

Hovedbestyrelsen i Diabetesforeningen mødes fem gange om året. De varetager den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke. Hovedbestyrelsen består af en formand, to næstformænd, seks menige medlemmer samt en medarbejderrepræsentant.

Medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges på repræsentantskabsmøderne.

Regionsudvalg til møde

Regionsmøder

Foreningens regionsudvalg mødes på tværs af lokalforeninger, grupper og aktiviteter. Der afholdes regionsmøder to gange årligt. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem sekretariatet og regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordinering og information mellem parterne indenfor emnerne politik, kampagner og medlemshvervning, dels at afholde kurser i det omfang, det er nødvendigt.