Mit Helbred 1920X1080

Skriv under for et opgør med postnummerlotteri!

Vi tror, vi har fri og lige adgang til behandling, når vi bliver syge i Danmark. Men virkeligheden er, at dit postnummer afgør din behandling.

Diabetesforeningen kæmper for lige og bedre adgang til livsændrende diabetesteknologi, som i dag bliver tildelt vilkårligt. Derfor har vi igangsat en underskriftindsamling, der skal sikre, at alle mennesker med diabetes, der tager insulin flere gange om dagen, får adgang til en sensor i stedet for at være gidsler i et postnummerlotteri.

Vi insisterer på, at politikerne kommer ind i kampen mod postnummerlotteriet. Nu! 

Skriv under, og vær med i kampen mod postnummerlotteriet

Du skriver under på, at politikerne skal prioritere, at alle mennesker med diabetes, der tager insulin flere gange om dagen, får adgang til en sensorbaseret glukosemåler – som diabeteslægernes faglige selskab anbefaler, og et utal af studier viser har en lang række behandlingsmæssige fordele.

En sensor hjælper med at holde styr på blodsukkeret – og er et værn mod de livstruende situationer, som kan opstå pga. lavt blodsukker. Den sænker også risikoen for de alvorlige følgesygdomme, som kan komme af højt blodsukker – sygdomme som hjertekarsygdom, nyresvigt, øjensygdom, nervesygdom og amputationer. 

Diabetesforeningen kæmper for et opgør med postnummerlotteriet og for lige og bedre adgang til det udstyr, som kan sikre både sundhedsmæssige gevinster og øget livskvalitet. Det vil lette presset på sundhedsvæsenet og samlet set blive en gevinst for samfundet.

Med din underskrift støtter du, at Diabetesforeningen tager kampen mod postnummerlotteriet hele vejen. 

En farlig flytning

Andreas Overgaard Thomsen Portrait Web

Andreas Thomsen fik styr på sit blodsukker takket være en sensor, men mistede den i samme øjeblik, han krydsede kommunegrænsen.

I mit hoved er det principielt forkert, at en sagsbehandler – og ikke lægefagligt personale – skal tage stilling til behandlingen af min kroniske sygdom og kun kigger på, hvad der står i paragrafferne. Som så endda bliver fortolket forskelligt fra kommune til kommune.

- Andreas Thomsen

 

Støtte3

Hjælp børn og voksne med diabetes

SMS LOTTERI til 1416 og støt med 35 kr. 

Politikerne er enige: danskernes sundhed må ikke afhænge af postnummeret. Alligevel er adgangen til sensorer til glukosemåling vidt forskellig fra kommune til kommune. 

Det sker, fordi sensoren ifølge lovgivningen både kan tildeles som et behandlingsredskab af regionerne og som et hjælpemiddel af kommunerne.

I regionerne gælder det dog primært de dårligst regulerede patienter, og derfor skal mange med diabetes stadig søge om at få sensoren bevilliget som hjælpemiddel af kommunen. 

Men i kommunerne hersker serviceloven, og den lægger op til individuel fortolkning - med stor vilkårlighed til følge, som også Diabetesforeningens aktindsigt viser. 

Kommunerne begrunder ofte deres afslag ud fra et økonomisk rationale: Sensorbaseret glukosemåling koster alt for mange penge, den gammeldags fingerprikmetode er et billigere alternativ.

Tænker man kortsigtet, er begrundelsen korrekt. Det er at sætte system- og kassetænkning før mennesker, forklarer Claus Richter.

– Besparelserne smuldrer hurtigt, når man tager de langsigtede briller på: Sensoren giver et mere stabilt blodsukker, som er altafgørende, hvis man vil undgå de alvorlige følgesygdomme, for eksempel hjertekarsygdom, nyresvigt, blindhed og amputationer. Hertil kommer den øgede livskvalitet. Og så må vi ikke glemme de samfundsøkonomiske effekter i form af lavere sygefravær og færre begrænsninger i arbejdslivet, siger han.

På kortet her kan du se, hvor mange i din kommune får bevilget den nødvendige diabetesteknologi. 

Hjælpemidler Og Behandlingsredskaber

Lige adgang til diabetesteknologi

Hvilken lovgivning kæmper Diabetesforeningen for at ændre – og hvad er en sensorbaseret glukosemåler?

Klik her og læs mere

Diabetesforeningen foreslår

  • Sensorbaserede glukosemålere bør være et behandlingsredskab, og alle med diabetes, der får insulin flere gange dagligt, skal have adgang til sensorbaserede glukosemålere, som Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) anbefaler.
  • Opdater hjælpemiddelbekendtgørelsen, så sensorbaseret glukosemåling kommer til at indgå i bekendtgørelsen på linje med almindeligt testmateriale.
  • Personer med type 2-diabetes skal – uanset om de er i medicinsk behandling eller ej – have mulighed for at måle deres blodsukker. Derfor skal alle med ikke-insulinkrævende diabetes have adgang til blodsukkerapparat og testmateriale i det omfang, de har behov, så de har mulighed for periodisk struktureret blodsukkermåling.
  • Oprettelse af hjælpemiddelcentre, så det er faglig ekspertise og ikke kommunekassen, der vurderer tildelingen af hjælpemidler.

Skriv til din kommune

Vil du gøre dine lokalpolitikere opmærksom på postnummerlotteriet? Her får du en nem skabelon, som du kan sende til dit lokale byrådsmedlem i f.eks. i handicap- eller sundhedsudvalget.

Udfyld alle felter markeret med gul og tilføj evt. din personlige beretning om tildeling af sensorbaseret glukosemåler.

Klik her og hent brevskabelonen

Liv Martine Elias Munk 16X9

Borgerforslag: Støt kampen med din underskrift

Influenceren Liv Martines borgerforslag om, at alle med insulinkrævende diabetes skal have ret til en sensorbaseret glukosemåler er aktivt på Folketingets hjemmeside. Liv Martine og skuespiller Elias Munk, som også er medstiller på forslaget, har sammen været i Aftenshowet for at gøre opmærksom på kampen mod #postnummerlotteri.