2Sense Ved Bussen

Deltagerinformation, projekt 2Sense

Tak fordi du deltager i 2sense projektet, hvor vi undersøger om brug af en sensorbaseret glukosemåler i en afgrænset periode styrker mennesker med type 2-diabetes’ viden om blodsukkerværdier, og om hvordan kost og motion påvirker blodsukkeret.

Tak fordi du deltager i 2sense projektet.

Du har allerede udfyldt et spørgeskema, inden du fik påsat en sensor.

To uger efter vil du igen modtage et spørgeskema fra os, som du bedes besvare.

Hvis sensoren holder op med at virke eller falde af, inden der er gået to uger, kan vi desværre ikke tilbyde en ny, og så besvarer du bare det afsluttende spørgeskema på baggrund af de dage, du benyttede sensoren.

Det er vigtigt, at du

  • Ikke justerer dit indtag af medicin på baggrund af resultaterne fra sensoren. Tal altid med din læge om justeringer
  • Tager sensoren af, hvis du oplever hudirritation omkring måleren, ikke ønsker at fortsætte af andre grunde, mv. og senest 2 uger efter, at den er påsat

Blodsukker og målinger

Når du har type 2-diabetes, er det godt at lære dit blodsukker at kende, så du kan mindske risikoen for følgesygdomme.

Læs mere om blodsukkermåling

For at få et godt overblik, kan du evt. bruge denne tabel sammen med målingerne fra din sensor:

Download skema til målinger

Få mere information

  • Læs mere om sensoren FreeStyle Libre 2 i den udleverede brugsanvisning samt på www.freestylelibre.com
  • Har du spørgsmål om dit blodsukker og brugen af sensoren, kan du ringe til Diabetesrådgiverne på 63 12 14 16. Oplys, at du er med i projektet 2sense.
  • For generelle spørgsmål om projektet 2sense kan du skrive til forskning@diabetes.dk.