Danske coronatal siger intet om diabetes

Der er ingen svar på, hvor mange med diabetes der har været indlagt eller er døde som følge af coronavirus i den første opgørelse fra Statens Serum Institut.

Corona 4 Web
04. april 2020 | Af Helen Heidemann hh@diabetes.dk

Bemærk, situationen omkring coronavirus ændrer sig løbende. Indholdet i denne artikel er derfor muligvis forældet. Hold dig opdateret på diabetes.dk/coronavirus.

Statens Serum Institut har offentliggjort de første danske tal på coronasmittede mænd og kvinder, herunder køn- og aldersfordeling på de døde og om der blandt de indlagte og døde var underliggende sygdom som diabetes.

Desværre fortæller opgørelsen ingenting om, hvor mange af de indlagte og døde, der specifikt havde diabetes.

117 ud af de 139 døde havde en underliggende sygdom. Det kan være diabetes, kræft, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdom og hæmatologisk sygdom (blodsygdomme). Dødsfaldene, hvor patienten havde en underliggende sygdom, er altså puljet uden at være gjort op på den enkelte sygdom.

Kræver indlæggelse

Dertil skal man have været indlagt med sin sygdom, for eksempel diabetes, inden for de sidste fem år, før det bliver registreret, at man har diabetes.

- Derfor kan der faktisk være flere med diabetes, der er smittede med corona og også er døde, end det vi kan læse ud af statistikken, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

Dødsraten er klart højest blandt de ældste, hvilket svarer til erfaringerne fra udlandet. Fire personer under 60 år er døde herhjemme, men tallet er så lille, at alderen på de fire afdøde ikke indgår i statistikken.

- Opgørelsen viser, at det især er de ældre med underliggende sygdom, der er udsatte. Det er den viden, vi har haft længe, og nu har vi også tal på det. Desværre kan vi altså ikke sige mere uddybende omkring diabetes på det foreliggende datagrundlag, siger forskningschef Tanja Thybo.