Nye tal: Flere har diabetes i Danmark

Et nyt diabetesregister fra Steno Diabetes Center Copenhagen finder omkring 20.000 flere med diabetes i Danmark end i de officielle registre. Især type 2-diabetes har været voldsomt stigende. Diabetes er en kæmpe samfundsudfordring, som kalder på handling, mener Diabetesforeningen.

Tanja Thybotv2nyhederne
03. juni 2020 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Mindst 285.000 danskere har diabetes. Det er konklusionen i et nyt studie, der dermed opjusterer antallet af personer med diabetes i Danmark med omkring 20.000 i forhold til de officielle tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Studiet fra Steno Diabetes Center Copenhagen er offentliggjort i British Medical Journal og er det hidtil mest præcise overblik over antallet af personer med diabetes i Danmark.

Diabetesforeningen er glad for, at der nu foreligger solide data på diabetesområdet.

- Studiet understreger, at diabetes er en af de kroniske sygdomme, som rammer flest danskere. Tallene understreger den store udfordring, som diabetes er for samfundet, og peger på, at der skal handling til med tidlig opsporing af type 2-diabetes, forebyggelse af følgesygdomme og fokus på folkesundhed for bremse den voldsomme stigning i antallet af danskere med type 2-diabetes, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

Dramatisk udvikling

Studiet, der kortlægger diabetesudviklingen i Danmark fra 1996 til 2017, viser, at antallet af personer med type 2-diabetes er blevet tredoblet over de to årtier.

- Det er en meget dramatisk udvikling, der delvis kan forklares med store efterkrigstidsårgange samt det at vi lever længere med diabetes. Derfor er det også en positiv historie. Nemlig at behandlingen er så markant forbedret, at mange flere lever længere med deres diabetes. Alligevel er der grund til at overveje tiltag, der kan dæmme op for stigningen, for vi ved, at mange tilfælde af type 2-diabetes kan forhindres eller udskydes med en konsekvent forebyggende indsats, siger Tanja Thybo.

Stort potentiale for bedre liv

På trods af, at dødeligheden er faldet både for personer med type 1- og type 2-diabetes over årene, har begge grupper fortsat en betydelig overdødelighed sammenlignet med personer med samme alder, men uden diabetes. Det kalder på handling, mener Diabetesforeningen.

- Vi ved, at der kan opnås meget store resultater, hvis vi formår at støtte personer med type 2-diabetes med et individuelt tilpasset tilbud om mad og motion. Vi ved, det er noget, de meget gerne vil. Derfor er det oplagt, sundhedsvæsenet griber muligheden for at tænke livsstilsfaktorerne langt mere ind i den traditionelle og gode diabetesbehandling, siger Tanja Thybo.

Hun henviser til undersøgelsen Livet med diabetes 2019, der viser, at omkring hver fjerde med type 2-diabetes hverken har fået hjælp til motion eller spisevaner, selv om de har ønsket det.

- Det er et stort uudnyttet potentiale. Konkrete, individuelle tilbud om mad og motion fra sundhedsvæsenet vil både give bedre liv og færre følgesygdomme og dermed sparede samfundsudgifter, siger Tanja Thybo.

Anne Sandernewsogco
I aktualitetsprogrammet News & Co på TV2 News deltog Diabetesforeningens udviklingschef Anne Sander i debatten og satte fokus på forebyggelse, folkesundhed og værdien af fællesskaber i det gode liv med diabetes.

Lever længere med diabetes

At diabetesbehandlingen er blevet langt bedre over de 20 år, studiet dækker, understreges af den store positive udvikling i dødeligheden hos personer med diabetes. Således tabte en 40-årig mand med type 1-diabetes gennemsnitligt 11,6 leveår i 2005 i forhold til en jævnaldrende uden diabetes. I 2017 var antallet af tabte leveår faldet til 7,3.

Samme positive udvikling ses hos personer med type 2-diabetes: Her faldt antallet af tabte leveår for en 60-årig med type 2-diabetes fra 4,4 i 2005 til 3,7 i 2017 sammenlignet med en jævnaldrende uden diabetes.

- Det er meget opløftende og viser helt tydeligt, hvor stor en succes den danske diabetesbehandling er. Men der er fortsat brug for forbedring, så flere med diabetes kan leve lige så mange gode år som deres jævnaldrende uden diabetes, siger Tanja Thybo.

Korrigerer man for alder, er dødeligheden for type 1-diabetes 70 % højere end for type 2-diabetes. Det skyldes formentlig, at de fleste får type 1- diabetes som yngre og dermed lever med diabetes i flere år. Forskerne på Steno Diabetes Center Copenhagen peger også på, at der har været mere fokus på at forebygge hjertekar-sygdomme hos personer med type 2-diabetes end hos personer med type 1-diabetes.