Sundhedsstyrelsen: Alle med diabetes er i risikogruppen

Sundhedsmyndighederne fjerner nu udtrykket ”velbehandlet”. Dermed er du i risikogruppen, selv om din diabetes er godt reguleret, understreger centerchef i Sundhedsstyrelsen. Diabetesforeningen anbefaler alle med diabetes, der har mulighed for det, at arbejde hjemmefra og støtter, at pårørende og børn med type 1-diabetes også bliver hjemme.

Corona 4 Web
07. april 2020 | Af Helen Heidemann hh@diabetes.dk

OBS, indholdet i nedenstående artikel kan være forældet.

Har du diabetes, tilhører du en gruppe, der er i risiko for at blive alvorligt syg med corona. Uanset om din diabetes er velreguleret og du ingen følgesygdomme har. Du bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt, eller drøfte dine muligheder med din arbejdsgiver.

Det er den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen, som sent tirsdag oplyste til Diabetesforeningen, at man ikke længere vil beskrive mennesker, der har en velbehandlet diabetes som værende i ikke-risikogruppen. Sundhedsstyrelsen skelner i øvrigt ikke mellem de forskellige diabetestyper.

- Vores anbefaling er, at alle med diabetes skal betragte sig selv som værende i risikogruppen. Er man velbehandlet og velreguleret, og har man ingen følgevirkninger, har man formentlig ikke en forøget risiko, men vi kan ikke sige det med sikkerhed, for vi mangler viden. Som myndighed anbefaler vi derfor, at alle med diabetes opfører sig og handler efter, at man er ekstra udsat, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Noelle Rathcke.

Vores medlemmer har helt forståeligt været meget frustrerede over de uklare retningslinjer i forhold til, hvornår man var i risikogruppen med diabetes.

Når Sundhedsstyrelsen i dele af sit oplysningsmateriale i dag skriver, at man ikke er i risikogruppen, hvis man er velbehandlet, er det ifølge Camilla Noelle Rathcke et forsøg på præcisering, men det skal ikke ”skabe unødig forvirring” og vil nu blive rettet.

- Vi beklager den forvirring, det har affødt. Har man diabetes, ved vi, at man kan blive mere syg med COVID-19 og dødeligheden af COVID-19 er også højere for mennesker med diabetes end for raske. Vi ved også, at ældre er mere udsatte for at dø af COVID-19. Meget mere ved vi ikke. Vi ved ikke, om det har betydning at være velreguleret. Det har vi slet ikke nuancerne på endnu. Derfor bør man betragte sig selv i risikogruppen med diabetes uanset hvad, siger Camilla Noelle Rathcke, der selv har en baggrund som endokrinolog (diabeteslæge).

Camilla Noelle Rathcke understreger samtidig, at det ikke er en generel melding om, at man som person i risikogruppen skal sygemeldes eller fritages fra arbejde.

- Det samme gælder børn i risikogrupper, der skal tilbage i skole, siger hun.

Diabetesforeningen: Arbejd hjemme, hvis muligt

I Diabetesforeningen glæder forskningschef Tanja Thybo sig over, at definitionen på at være i risikogruppen med diabetes nu er defineret mere klart.

- Vores medlemmer har helt forståeligt været meget frustrerede over de uklare retningslinjer i forhold til, hvornår man var i risikogruppen med diabetes. Jeg håber, at denne udmelding kan skabe en smule mere klarhed, siger Tanja Thybo.

- I Diabetesforeningen anbefaler vi, at man arbejder hjemme, hvis det er muligt, og det gælder både, hvis man selv har diabetes eller man er pårørende til en i husstanden, der har diabetes. Vi støtter også at holde skolebørn med type 1-diabetes hjemme, hvis man har det bedst med det, siger Tanja Thybo.

I de nyeste og opdaterede retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet hedder det, at tilhører man en sårbar gruppe – altså eksempelvis diabetes – kan man vælge at lade sit barn blive hjemme fra skole og institution.

Er man lærer eller pædagog og har diabetes, kan man aftale med sin arbejdsgiver, om man kan blive hjemme.