Alle i vaccinegruppe 5 er visiteret og inviteret

Ifølge Sundhedsstyrelsen er alle personer i særligt øget risiko (gruppe 5) enten vaccineret for covid-19 eller visiteret og inviteret til vaccination.

Coronavaccine
18. marts 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

De knap 170.000 danskere, der tilhører vaccinegruppe 5, fordi de er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 er fundet, lægefagligt vurderet og inviteret til at modtage coronavaccine. Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Kun personer under 65 år, der er blevet alvorligt syge for nylig eller hvis eksisterende sygdom er blevet betydeligt forværret, vil i den kommende tid blive inkluderet i gruppe 5, hvis deres læge henviser dem.

Ifølge den nyeste udgave af Sundhedsstyrelsens vaccinekalender, får de sidste i gruppe 5 deres andet vaccinestik i uge 14, altså i den første uge af april måned.

Der har under hele forløbet med at vurdere og invitere personer i vaccinegruppe 5 været meget betydelige problemer med at informere:

- Det har været et meget kaotisk forløb, hvor der både har været tvivl om hvem, der skulle foretage vurderinger, hvordan vurderingerne foregik og efterfølgende har der manglet klar besked til de personer, der er blevet indstillet. Det har ikke været i orden, og vi forventer, myndighederne vil evaluere grundigt på forløbet og lære af fejlene, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

Sundhedsstyrelsen oplyste dog også, at der har været problemer med nogle af invitationerne. Så hvis du på trods af at din behandler har sagt du er i gruppe 5, ikke er inviteret endnu, skal du kontakte din læge.