Ny vaccineplan svigter yngre i øget risiko

Det er et stort svigt, at Sundhedsstyrelsen fraviger sin vaccineplan, mener Diabetesforeningen. Man går væk fra det rigtige fokus på at sikre danskere i øget risiko adgang til coronavaccine først, og det er en forkert beslutning, siger administrerende direktør Claus Richter.

Vaccine
17. marts 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Sundhedsstyrelsens plan for coronavaccine af befolkningen blev i dag ændret. Vaccinegrupperne 10, 11 og 12 slås nu sammen, hvilket betyder, at når dem i særligt øget risiko (gruppe 5) er færdigvaccineret i april, tilbydes resten af befolkningen vaccine efter alder uanset deres helbredstilstand og eventuelle kroniske sygdomme.

Det er et brud med regeringens vaccinestrategi om at prioritere danskere i øget risiko først, mener Diabetesforeningen:

- Det er uforståeligt for rigtig mange med diabetes, der i mere end et år har fået at vide, at de er i øget risiko ved covid-19 og derfor skal passe ekstra meget på ikke at blive smittet. I dag får de så at vide, at den øgede risiko ikke havde betydning alligevel. Det vil gøre mange utrygge, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Claus Richter.

Rokker ved tilliden

Diabetesforeningen har presset på for at fokus blev fastholdt på dem i øget risiko i gruppe 10. Diabetesforeningen har endda foreslået, at man centralt kunne udtrække folk fra registrene via deres diagnosekoder for eksempel diabetes:

- Vi har sagt, at en grov sortering er bedre end slet ingen sortering, men det har man ikke lyttet til. Det er dybt skuffende, siger Claus Richter.

De forskellige patientforeninger samt Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer har været enige om at fraråde ændringen i vaccineplanen med henvisning til, at det ville svigte af yngre med kronisk sygdom, der fortsat er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

- Det kommer til at give store frustrationer og bekymring hos dem, der forventede, at myndighederne ville tage hensyn til deres kroniske sygdom og øgede risiko. Det rokker ved tilliden, og det er problematisk, siger Claus Richter.

Brud på princip

Ændringen i vaccineplanen forlænger de forholdsregler, som yngre med kroniske lidelser bliver nødt til at tage for at undgå coronasmitte. Især fordi meget tyder på, at samfundet lukkes op i takt med, at de ældre vaccineres.

- Det er en overset følge af den nye vaccineplan, at den overlader det til den enkelte med kronisk sygdom at passe på sig selv, og det bliver sværere efterhånden som samfundet lukker mere og mere op. I den forstand er ændringen af vaccineplanen et brud på princippet om, at vi står sammen om at passe på dem, der helst ikke skal smittes med covid-19, siger Claus Richter.