Diabetesforeningen er imod foreslået ændring i insulintilskud

I sin nye anbefaling mener Medicintilskudsnævnet, at der kan spares i tilskuddet til en række nye og dyrere insulintyper. En anbefaling, der vækker både bekymring og modstand hos Diabetesforeningen.

Insulin ikon
25. november 2021 | Af Benedicte Lorenzen bel@diabetes.dk

Forleden udsendte Medicintilskudsnævnet sine anbefalinger til en ændring af tilskudsreglerne til insulin, hvor man kort sagt anbefaler, at tilskuddet til brugen af de dyrere insuliner fjernes eller klausuleres. Anbefalingerne er lavet til Lægemiddelstyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. På sin hjemmeside skriver styrelsen blandt andet:

- Inden for de enkelte grupper af insuliner, mener nævnet ikke, at der er behandlingsmæssige fordele ved de dyrere insuliner for alle patienter, og det er derfor mest hensigtsmæssigt, at behandlingen som udgangspunkt indledes med den insulin med den laveste behandlingspris. På denne baggrund anbefaler nævnet, at det generelle tilskud til dyrere insuliner i de enkelte grupper af insuliner bortfalder eller klausuleres. Tilsvarende mener nævnet, at i de tilfælde, hvor der er biosimilære produkter til en lavere pris, bør dette anvendes, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Diabetesforeningen er imod anbefalingerne

Forud for udsendelsen af Medicintilskudsnævnets anbefalinger ligger en lang proces, som Diabetesforeningen har fulgt tæt og med flere indgivne høringssvar. Som patientforeningen er vi meget imod tanken om, at man vil fjerne tilskuddet til visse typer af insulin, fortæller Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo: 

- Når man lever med en insulinkrævende diabetes eller behandler folk, der gør, så ved man, at insulin ikke bare er insulin. Ofte har man brugt lang tid og meget energi på at finde præcis den sammensætning af medicin, herunder insulin, der er den rigtige for den enkelte patient. Det skyldes, at virkning, varighed og effektivitet mod specifikke diabetesrelaterede udfordringer er forskellige fra insulintype til insulintype, forklarer hun og fortsætter: 

Tanja Thybo Web
Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen. Foto: Sara Hartmann Sievertsen

- Derfor er Diabetesforeningen også kritisk over for Medicintilskudsnævnets anbefalinger, der taler ind i myndighedernes ønske om at ændre på tilskudsreglerne til insulin. Det kan kun ses som et ønske om at spare penge på diabetesbehandlingen. Jeg er klar over, at det ikke er den udtalte årsag til anbefalingerne, men hvorfor skulle man ellers anbefale ret konsekvent at gøre adgangen til de moderne og dyrere insulintyper mere besværlig til fordel for ældre og billigere insulinprodukter?

Det skaber stor utryghed for mange mennesker med diabetes, der frygter at miste den medicin, der virker for dem i deres hverdag.

Konsekvenserne er hårde

Diabetesforeningen anerkender, at myndighederne ønsker at passe på rigets finanser, men i dette tilfælde kan det meget vel ende med at ramme helt forbi skiven. I en tid, hvor medicinsk behandling generelt bliver mere og mere individuelt tilpasset, kan det undre, at myndighederne ønsker at bevæge sig i den modsatte retning. For med de nye ændringer i tilskuddet til insulin er der stor risiko for, at man i stedet begrænser muligheden for at sammensætte den bedste individuelle diabetesbehandling til den enkelte. Og det er en klar forringelse i behandlingen af de mange danskere, der lever med insulinkrævende diabetes:

- Det skaber stor utryghed for mange mennesker med diabetes, der frygter at miste den medicin, der virker for dem i deres hverdag. Alene udsigten til at skulle igennem et nyt forløb med afprøvning af diverse billigere insulintyper hen over flere måneder er ikke et godt bidrag til en stabil og tryg behandling, siger Tanja Thybo.

Beregninger viser, at de foreslåede ændringer i tilskuddet til insulin vil ramme omkring 50.000 mennesker med diabetes. Besparelsen bliver dermed heller ikke omkostningsfri for lægerne og sundhedsvæsenet. Omstillingen vil nemlig betyde, at de berørte personers insulin skal omstilles til andre produkter, som selvsagt vil kræve en markant øget indsats fra sundhedsvæsenets side med et øget antal konsultationer og et stort arbejde med at søge de nødvendige enkelttilskud.

Som Diabetesforeningen tidligere har påpeget, kunne denne tid bruges langt mere fornuftigt i et i forvejen presset sundhedsvæsen, hvor der også er stort behov for en mere effektiv indsats for at forbedre behandlingen af det stigende antal danskere med diabetes.

Den endelige afgørelse omkring tilskud til insulin er endnu ikke truffet, men hvis Lægemiddelstyrelsen vælger at vedtage anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, er det forventningen, at de vil være indfaset mod slutningen af 2022.

Diabetesforeningen har lavet en liste, der viser, hvilke typer af insulin der er tale om i Medicintilskudsnævnets anbefalinger.

Se Diabetesforeningens andet høringssvar til Medicintilskudsnævnet

Se Diabetesforeningens første høringssvar til Medicintilskudsnævnet

LÆS OGSÅ:

Insulintyper står til at miste tilskud

Revideret forslag vil fjerne tilskud fra en række insulintyper

Ændring af insulintilskud: Et alvorligt indgreb i den enkeltes hverdag