Alle skal have adgang til at se kvaliteten i diabetesbehandlingen

I den nyligt udsendte RKKP-rapport kan fagpersoner blive klogere på, hvordan det går med kvaliteten i den danske diabetesbehandling. Diabetesforeningen arbejder nu for, at de mange valide data bliver gjort mere tilgængelige for offentligheden, så alle kan følge kvaliteten i behandlingen i de enkelte kommuner.

Blodtryk
13. januar 2022 | Af Benedicte Lorenzen bel@diabetes.dk

Det går ganske godt med diabetesbehandlingen i Danmark. Sådan lyder konklusionen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), der samler indberetninger fra alle regionale ambulatorier og praktiserende læger. For nyligt udsendte de deres årlige rapport med resultaterne af årets indberetninger om behandlinger af voksne, børn og unge med diabetes.

Ifølge indberetningerne til Dansk Register for Børne- og Ungediabetes, har der været en betydelig fremgang i behandlingen børn og unge med diabetes i de senere år. Resultaterne for voksne med diabetes har dog været udfordrede af tekniske problemer, som har betydet, at kun 56 procent af de praktiserende læger har fået indberettet deres behandlinger til Dansk Voksen Diabetes Database. Bedre går det for ambulatorierne, der har en dækningsgrad på 88 procent.

På trods af udfordringerne er Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo dog optimistisk ved læsningen af rapporten: 

Forskningschef Tanja Thybo
Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen

- Desværre har vi set, at der også i år har været tekniske vanskeligheder i overgangen til et nyt system, som har givet udfordringer i indberetningerne fra de praktiserende læger. Som vi før har påpeget, så er det yderst problematisk, at vi ikke har kvalitetsdata på, hvordan det er gået med den store overflytning af personer med type 2-diabetes til almen praksis, fortæller hun og fortsætter:

- Derudover ser vi også et udfald i visse behandlinger som blodtryksmålinger og fodbehandling, der er blevet berørt af, at Covid-19 i høj grad har ændret de fysiske konsultationer til virtuelle. I Diabetesforeningen glæder vi os alligevel over, at det trods alt går ret godt med behandlingen af diabetes i Danmark, og at vi har mulighed for at måle på kvaliteten.

Nyt diabetesregister på vej

Det er afgørende vigtigt, at kvaliteten i behandlingen af mennesker med kroniske sygdomme som diabetes følges tæt. Derfor arbejder RKKP lige nu på at udvikle et helt nyt diabetesregister, der gør det muligt at monitorere kvaliteten på flere parametre.

RKKP-rapporten er fyldt med valide tal, som mange vil kunne drage nytte af. I dag kræver det dog, at man er fagperson, for at vide at rapporten findes, og den kan også være svær at læse. Det er derfor et stort ønske i Diabetesforeningen, at vi får gjort dataene mere tilgængelige for offentligheden.

- Modsat i dag, hvor Diabetesdatabasen trækker data fra indberetninger i den primære og sekundære sektor, vil det nye register i langt højere være baseret på data fra eksisterende datakilder som laboratoriedatabaser og medicinregistre. Det bliver derfor et endnu bedre værktøj til at måle kvaliteten af behandlingen i Danmark. Næste skridt er så at gøre den viden mere tilgængelig, forklarer Tanja Thybo og uddyber:

- RKKP-rapporten er fyldt med valide tal, som mange vil kunne drage nytte af. I dag kræver det dog, at man er fagperson, for at vide at rapporten findes, og den kan også være svær at læse. Det er derfor et stort ønske i Diabetesforeningen, at vi får gjort dataene mere tilgængelige for offentligheden. Her kan vi skele til Sverige, der har et online nationalt register over diabetes, hvor man som borger let kan gå ind se, hvordan det går med behandlingen i de enkelte kommuner. Vi mener faktisk, at offentligheden kan være med til at løfte kvaliteten af behandlingen.