Samfundets blik vejer tungt

Udsigten til at blive befriet for samfundets moralske dom over at have type 2-diabetes vakte mere glæde end at slippe for sygdommen, slår et forskningsprojekt fast. Via gentest fik en gruppe personer med diagnosen type 2-diabetes konstateret, at de i virkeligheden havde en sjælden genbaseret form for diabetes.

Samfundets Blik 1920 1080
23. marts 2022 | Af Gitte Sehested-Grove, illustreret af Morten Voigt

Laura E. Navne er antropolog og seniorforsker ved VIVE. I et større forskningsprojekt om introduktion af personlig medicin i Danmark undersøger hun oplevelsen af nye genetiske diagnoser på diabetesområdet. Formålet er at undersøge, hvad det betyder, når man får fjernet en årelang diagnose og erstattet den med en anden.

Laura Emdal1 2000 200X200px (1) Samfundets Blik
Laura E. Navne, antropolog og seniorforsker ved VIVE.

Som antropolog ved forsker Laura E. Navne, at en diagnose forandrer en persons opfattelse af sig selv og andres syn på en. Hun sad konkret i løbet af fire år fra 2017-2021 med ved i alt 12 samtaler hos lægen – hvor personer med diagnosen type 2-diabetes fik at vide, at de faktisk slet ikke havde type 2-diabetes. Men derimod en genetisk form for diabetes, som ikke nødvendigvis krævede behandling.

Efterfølgende havde forskeren individuelle interviews med dem om, hvad den oplysning betød for dem og for deres identitet i forhold til, at de i 10-20 år havde identificeret sig med type 2-diagnosen, men nu kunne kaste den fra sig?

Svaret var overraskende for forskeren.

Stor overraskelse

– Det var en stor overraskelse, at, selvom et par af dem var lettede over at slippe for medicinen, var det vigtigste for dem at slippe for samfundets dømmende syn på dem, fordi de havde type 2-diabetes, som mange opfatter som relateret til livsstil, siger Laura E. Navne.

Hun nævner sigende blikke og fordømmende eller belærende kommentarer ved spisebordet, som flere af de personer hun talte med, har oplevet, når de har været åbne om deres diabetesdiagnose.

– En af de kvinder, jeg talte med, havde oplevet mange eksempler på en moralsk fordømmelse, så hun glædede sig til at kunne fortælle familie og venner, at hun ikke havde type 2-diabetes alligevel, fortæller
forskeren.

At leve med en forkert diagnose i knap fyrre år havde især indgribende konsekvenser for en af kvinderne, som i dag er i 50’erne og fik konstateret type 2-diabetes allerede som 12-årig.

Det var en stor overraskelse, at, selvom et par af dem var lettede over at slippe for medicinen, var det vigtigste for dem at slippe for samfundets dømmende syn på dem, fordi de havde type 2-diabetes, som mange opfatter som relateret til livsstil.

For hende betød det et liv som teenager med mange restriktioner og en oplevelse af at være anderledes. Senere under sine graviditeter skulle hun gå til mange undersøgelser og ikke mindst have konstant fokus på sin kost og øvrige livsstil.

Egen oplevelse var rigtig

– Hun er et godt eksempel på, at hun har følt sig syg i omverdenens øjne og gennem de restriktioner, hun skulle underlægge sig, men ikke følt, at hun havde en sygdom i kroppen. For hende var det derfor en kæmpe lettelse at få bekræftet, at hendes egen oplevelse var den rigtige, oplyser Laura E. Navne.

De 12 personer havde tacklet deres ”forkerte” diagnose forskelligt. Nogle havde taget medicinen, selvom de ikke mærkede effekt af den, mens andre slet ikke havde taget den.

Fælles for de involverede mennesker i undersøgelsen var glæden over at kunne ryste samfundets moralske vurderinger af sig. Men undervejs i udredningen og siden med den nye sjældne diabetesdiagnose konstaterer Laura E. Navne, at de pågældende personer også værdsatte den opmærksomhed, de fik i sundhedsvæsenet:

– Der er mange lag i at føle sig særligt set. Disse mennesker oplevede under udredningen, at de ikke blot var et nummer i rækken. De følte sig hørt og mærkede en særlig interesse fra lægerne, som endda udmøntede sig i en diagnose, som kun få i verden har. At de også blev bekræftede i, at den måde, de har læst deres egen krop på, var den rigtige, betød også meget for dem.

Claus Richter
Claus Richter, adm. direktør, Diabetesforeningen, mener at vi skal aflive stigmatisering med synlighed og viden.
Vi mener

DIABETESFORENINGEN MENER: Vi skal aflive stigmatisering med synlighed og viden

– Mennesker med diabetes møder ofte fordomme og misforståelser, fordi mange tror, at de ved, hvad diabetes er, og hvad årsagen til sygdommen er. Det skaber stigmatisering, som har alvorlige konsekvenser for de personer, der lever med diabetes. I Diabetesforeningen er det en del af vores strategi at kæmpe for afstigmatisering. Diabetes skal simpelthen ikke være en sygdom, man skammer sig over. Vi arbejder for at skabe større forståelse for alle diabetestyper både i den brede befolkning og blandt politiske beslutningstagere. Større synlighed er et af midlerne: I form af mere tilstedeværelse i Diabetesforeningens samarbejder, som offentlig meningsdanner og som formidler af viden.

– Lykkes vi med det, tror vi på, at vi kan opnå et samfund, hvor stigmatisering af diabetes bliver fortid, og hvor spørgsmål til mennesker med diabetes, som ”Har du spist for meget sukker?” og ”Kan du ikke bare motionere noget oftere?” ikke bliver stillet mere, men at vi i stedet møder alle mennesker med diabetes med empati – og står sammen med dem om kampen for et godt liv med diabetes og en fremtid uden, siger Claus Richter, adm. direktør i Diabetesforeningen.

Billede af Rebecca Cupido

1½-diabetes er som en rutsjebane

Størstedelen af de personer, der får konstateret type 1½-diabetes, bliver først diagnosticeret med type 2-diabetes. Sådan var det også for Rebecca Cupido. 

Læs artiklen med Rebecca Cupido, der lever med type 1½-diabetes

Irene Coakley Mody

Jeg savner samlet viden om MODY

Selvom Irene Coakley fik konstateret den sjældne MODY1-mutation for 11 år siden, oplever hun usikkerhed og ensomhed.

Læs artiklen med Irene, som lever med MODY

Diabetes Typer

Diabetes kommer i mange former

Omkring to procent af de mennesker, der har diabetes, har hverken type 1- eller 2-diabetes, men en af de andre cirka tredive forskellige kendte arvelige typer, der findes. 

Læs artiklen med professor Torben Hansen