Ny life science-strategi stiller krav om en ambitiøs sundhedsreform

Life science er ikke kun eksport og arbejdspladser, men i lige så høj grad bedre forskning og behandling tæt på patienterne, og derfor er det positivt, at patientperspektivet har fået plads i de anbefalinger, som Life Science Rådet har overdraget til regeringen i dag.

Sundhedspolitisk Åbningsdebat 2022 Web
11. december 2023 | Af Claus Bøggild clb@diabetes.dk

Life science Rådets anbefalinger til regeringen ser fremad og skal skabe grundlag for at finde nye løsninger og behandlinger, der skal komme patienterne til gode i fremtiden.

Gennem forskning og udvikling af nye innovative lægemidler og sundhedsteknologier spiller life science-industrien en stor rolle for vores sundhed i Danmark, og netop patientperspektivet må aldrig forsvinde i erhvervsudvikling, investeringsglæde og klapsalver på et pressemøde.

En ny strategi for life science kan ikke stå alene, for skal sektoren være et internationalt udstillingsvindue, skal vores sundhedsvæsen og patientbehandling også være i verdensklasse. Her halter vi bagefter.

Succesen for fremtidens sundhedsvæsen udmåles i indsatsen for patienterne. Potentialet for at forebygge følgesygdomme, forhindre multisygdom og forbedre behandlingen er enormt, men vi skal investere nu, og en kommende sundhedsreform skal være ambitiøs, for at Danmark kan blive det forventede udstillingsvindue.

– Life science er ikke kun eksport og arbejdspladser, men i lige så høj grad bedre forskning og behandling tæt på patienterne, og det skal selvfølgelig være i central for en ny life science-strategi. Det har vi i Diabetesforeningen været med til at lægge vægt på i de nye anbefalinger. I 2030 vil omtrent 470.000 danskere leve med diabetes; derfor vil vi gerne bidrage til løsninger, der kan sikre bedre sundhed og liv med kroniske sygdomme. Patienternes perspektiv styrker løsningerne – og gode løsninger kan både aflaste personalet og et sundhedsvæsen, der er trængt, siger Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Patienten i centrum

Ifølge Claus Richter er der flere anbefalinger fra Life Science Rådet, som vil være til gavn for især mennesker med kroniske sygdomme som diabetes og sikre patientbehandling og et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Der skal bl.a. etableres et innovationsindeks, der systematisk følger op på innovationsgraden i patientbehandling, og så skal der etableres et stærkere offentlig-privat samarbejde om klinisk forskning, som giver patienter adgang til de nyeste lægemidler og den nyeste teknologi, hvilket er en forudsætning for god patientbehandling og lighed i sundhed.

Derudover lægger rådet vægt på, at inddragelse af patienter kan være med til at sikre, at nye teknologiske løsninger udspringer fra patienternes behov.

Det kan bl.a. ske ved at undersøge mulighederne for et Nationalt Center for Brugersamarbejde.

– Når man lytter endnu bedre til patienternes ønsker, udfordringer og præferencer, kan det uden tvivl give mere effektive løsninger i sundhedsforskningen. Ny teknologi kan skabe værdi for mennesker, der lever et liv med kronisk sygdom, og patienterne og de pårørende efterspørger det. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle rammer for at inddrage borgere og patienter i den strategiske udvikling og i udviklingen af nye løsninger. Det kan et sådant Nationalt Center for Brugersamarbejde give, siger Claus Richter.

Læs mere

Læs anbefalingerne fra Life Science Rådet

Diabetesforeningen er med i regeringens nye nationale Life Science Råd