Tingbjerg-projekt modtager Diabetesforeningens Handlingspris 2023

Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg i København får prisen for at styrke sammenhængskraften i behandlingen for udsatte borgere, der lever med type 2-diabetes, samt deres pårørende. Projektet er iværksat af et partnerskab bestående af Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Center for Diabetes og Hjertesygdomme under Københavns Kommune, og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Modtagere af Diabetesforeningens handlingspris 2023
26. september 2023 | Af Tekst: Claus Bøggild. Foto: Nils Meilvang. clb@diabetes.dk

Mange med type 2-diabetes oplever usammenhængende behandlingsforløb med manglende koordination mellem den praktiserende læge, andre sundhedsprofessionelle, hospitalet og kommunen.

Samtidig er der store forskelle på, hvad hver enkelt har behov for, for at forebygge følgesygdomme og leve et godt liv med type 2-diabetes.

Diabetesforeningen ønsker sig derfor i det sundhedsindspil, Den Kroniske Kur, som i dag blev afleveret til regeringens Sundhedsstrukturkommission, at der laves grundpakkeforløb for kroniske sygdomme, der stiller konkrete krav til sammenhængen i behandlingen. Derudover skal der også laves en national model for differentiering af tilbud i sundhedsvæsenet.

Og sammenhæng og individuelle behov er projektet Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg (IDIT) kommet et godt stykke med for borgerne i den københavnske forstad ved at skabe et stærkt diabetesnetværk med et professionelt støttesystem. Derfor modtager IDIT Diabetesforeningens Handlingspris 2023.

Prisen er i dag uddelt på Diabetesforeningens Sundhedspolitisk Åbningsdebat på Christiansborg.

- Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg har fuldt ud fortjent prisen, fordi projektet bidrager til sundhedsfremme på flere planer. Ved at skabe et stærkt socialt fællesskab i lokalområdet er projektet med til, at type 2-diabetes bliver noget, man kan tale åbent om. Dermed kan IDIT være til at mindske den skam og stigmatisering, som kan være forbundet med type 2-diabetes. Og så er det også et forbilledligt fagligt sundhedssamarbejde på tværs af kommune og Steno Center til gavn for patienterne, siger Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Tilbyder trygge rammer

Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg vil gerne fremme borgernes muligheder for at navigere selv i sundhedssystemet og deres motivation for at tage vare på deres egen sundhed. Det gøres ved at tilbyde håndholdt professionel støtte og trygge rammer i lokalsamfundet, hvor mennesker med type 2-diabetes bl.a. kan mødes for at spise sammen og snakke om alt det, der fylder i hverdagen. Der er et aktivt borgerpanel, som repræsenterer områdets forskellige kulturer og sprog, og der er også mulighed for at være med til aktiviteter som gymnastik, gåture og fælles madlavning.

Ifølge dommerpanelet har IDT påvist en række flotte resultater i forhold til opsporing og henvisning til det lokale rehabiliteringstilbud.

- I år gives Handlingsprisen til et projekt, som har gjort en ekstra indsats for at sikre gode og sammenhængende behandlingsforløb for personer med diabetes. IDIT sætter retningen for et bredt og forebyggende samarbejde blandt udsatte borgere. Det griber fat i alt, hvad der er omkring tilværelsen, hvilket er fremadskuende og anvisende for måden vi skal gribe opgaven an, siger Allan Kofoed-Enevoldsen, Centerchef for Steno Diabetes Center Sjælland og ledende overlæge i Endokrinologi på Nykøbing Falster Sygehus.

Han udgør sammen med Hanne Hegedys, diabetes- og konsultationssygeplejerske i almen praksis og medlem af Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker, Diabetesforeningens dommerpanel.

Med Handlingsprisen 2023 følger 10.000 kroner.

Læs mere

Om Diabetesforeningens Handlingspris