2Sense: Viden bliver til handling

Blodsukkermålinger har positiv effekt på personer med type 2-diabetes’ sygdomsforståelse, behandling, motivation og livskvalitet. Det viser de endelige resultater af Diabetesforeningens projekt 2Sense.

2Sense Collage WEB
24. maj 2024 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Kan brug af en sensorbaseret glukosemåler i en afgrænset periode styrke mennesker med type 2-diabetes’ viden om deres blodsukker, og hvordan kost og motion påvirker blodsukkeret?

Det har Diabetesforeningen undersøgt i projektet 2Sense, hvor personer med type 2-diabetes, der ikke tager insulin, kunne prøve en sensorbaseret glukosemåler i 14 dage.

Jeg kunne på en måde føle mig fristet til at investere i sensoren. Men min læge og mine omgivelser siger, at jeg skal lade være med at sygeliggøre mig selv.

Citat fra 2Sense-deltager

Det var lærerigt for en nydiagnosticeret.

Citat fra 2Sense-deltager

– Mad og motion har stor betydning i behandlingen af type 2-diabetes. Derfor kan regelmæssig og struktureret blodsukkermåling gøre en forskel i forhold til at forstå ens sygdom og opnå bedre regulering af blodsukkeret. Det er vigtigt, fordi bedre blodsukkerregulering nedsætter risikoen for at udvikle følgesygdomme, siger Tanja Thybo, forskningschef, Diabetesforeningen.

Deltagerne skulle besvare et spørgeskema før påsætning af sensoren og efter 14 dages afprøvning af sensoren. Ved projektets afslutning i december havde 340 mennesker besvaret det opfølgende spørgeskema, og resultaterne er positive.

Lærerigt og tryghedsskabende

Efter den 14 dages prøveperiode med sensor havde 55 procent af deltagerne et estimeret langtidsblodsukker på 48 mmol/mol eller lavere. Langtidsblodsukkeret efter de 14 dage med sensor er et estimat lavet på baggrund af data fra den app, de har benyttet under prøveperioden. Til sammenligning svarede 37 procent af deltagerne i det første spørgeskema, at deres langtidsblodsukker var målt til 48 mmol/mol eller lavere ved deres seneste måling hos lægen.

Sensoren har givet mig tryghed og handlemuligheder. Jeg ville ønske, at jeg selv kunne få adgang til en sensor. Det er bekymrende at skulle forsøge sig i blinde igen.

Citat fra 2Sense-deltager

Jeg er mere opmærksom på min diabetes, og hvordan jeg skal passe på.

Citat fra 2Sense-deltager

52 procent af deltagerne fandt det tryghedsskabende at bruge sensor, og 80 procent af deltagerne fandt det lærerigt. Læringerne blandt langt de fleste handlede særligt om, hvordan forskellige madvarer og mængder påvirker deres blodsukker, og over halvdelen lærte, hvordan bevægelse påvirker.

Resultaterne viser, at andelen af deltagere, der har lært om madvarer, mængder og bevægelses betydning for blodsukkeret, er størst blandt de deltagere, der har haft type 2-diabetes i mindre end fem år.

– Det giver mening, at deltagerne, der har haft diagnosen i mindre end fem år, har lært mest, fordi de personer, der har haft diagnosen i flere år, har haft længere tid til at gøre sig de erfaringer. Men selv blandt dem er andelen, der har lært noget af forløbet, stor. Tallene tyder på, at der mangler oplæring og information i starten af diabetesforløbet. Det vil være oplagt, at man for eksempel som en del af introduktionen til diabetes i de kommunale tilbud giver nydiagnosticerede mulighed for at prøve en sensor og få de vigtige indsigter og læringer meget tidligere. Så de fra starten er bedre rustet til at leve et godt liv med type 2-diabetes, siger Tanja Thybo.

Læs også: Sensor giver bedre liv til mennesker med type 2-diabetes

Det overraskede mig, i hvor høj grad motion og kulhydratindtag påvirker blodsukkeret.

Citat fra 2Sense-deltager

Min livskvalitet ville blive langt større, hvis jeg havde råd til at købe en sensor. Jeg har fået afslag på at få en.

Citat fra 2Sense-deltager

Læring på egen krop giver en helt anden indsigt

Langt de fleste af deltagerne i 2Sense-projektet svarer, at de allerede har ændret adfærd på baggrund af det, de har lært ved at måle blodsukker med sensor.

– Resultaterne taler for, at der er et potentiale i at give personer med type 2-diabetes en sensor, så de kan bruge det som læringsværktøj til at få bedre indblik i deres blodsukker og forstå, hvordan mad, motion og medicin påvirker det. Det giver dem en helt anden indsigt, når de lærer om det på egen krop i forhold til at læse deres tal i en journal. Det er selvfølgelig også relevant at følge op på, om de positive effekter varer ved på længere sigt, og finde ud af den bedst mulige løsning, så man motiveres til at vedligeholde de gode vaner, siger Tanja Thybo og tilføjer:

– Resultaterne viser, at vi med 2Sense har fat i noget, der virkelig kan ende med at gøre en forskel i type 2-behandlingen.

Enhver type 2-patient burde udstyres med en sensor i en periode ved sygdomsdebut.

Citat fra 2Sense-deltager

Jeg håber, at alle diabetes 2-patienter kan få bevilget en sensor. Det er virkelig et godt redskab.

Citat fra 2Sense-deltager

Hvad gør det egentlig ved blodsukkeret, når man spiser, motionerer, eller skal på scenen? Musiker, sanger, sangskriver og producer Lars Pedersen – også kendt som Chief 1 – har haft type 2-diabetes i nogle år. Han er nu på jagt efter mere konkret viden om, hvad det er, der påvirker netop hans blodsukker. Derfor har han takket ja til at prøve en sensor som del af Diabetesforeningens forskningsprojekt 2Sense.

Fakta

Pilotprojektet 2Sense

Projektet 2Sense undersøger, om brug af en sensorbaseret glukosemåler i en afgrænset periode styrker mennesker med type 2-diabetes’ viden om blodsukkerværdier, og hvordan kost og motion påvirker blodsukkeret.

Projektet forløb sommer og efterår 2023, hvor personer med type 2-diabetes, der ikke tager insulin, kunne få udleveret en sensorbaseret glukosemåler i 14 dage. For at deltage skulle de besvare et spørgeskema før og efter de 14 dage med sensor. Deltagerne skulle benytte sig af en app til at registrere og følge med i deres sensor-data. 455 personer fik påsat en sensor, og ved projektets afslutning havde 340 personer besvaret det opfølgende spørgeskema.

Anden generation af 2Sense-projektet forventes udført i løbet af 2024.

Læs mere om 2Sense-projektet