Blodsukkermåling er relevant for alle med type 2-diabetes uanset behandling

Mennesker med type 2-diabetes har i dag begrænset adgang til blodsukkermåling. Flere bliver ikke anbefalet af deres læge at måle blodsukker, og afsnittet om blodsukkermåling i type 2-vejledningen fra 2019 fra Dansk Selskab for Almen Medicin tolkes forskelligt. Diabetesforeningen sætter fokus på blodsukkermåling som pædagogisk redskab, vejledningens budskab og fremtidens blodsukkermåling til mennesker med type 2-diabetes.

Sensor Til Type 2 WEB
16. juni 2024 | Af Ninett Rohde Brandt, Illustration: Morten Voigt nrb@diabetes.dk

Denne artikel er oprindeligt bragt i medlemsmagasinet Diabetes, juni 2024. 

Type 2-diabetes er en kompleks sygdom, og i kernen af sygdommen står blodsukkeret. Bedre blodsukkerregulering nedsætter risikoen for følgesygdomme, og regelmæssig og struktureret blodsukkermåling kan give vigtige indsigter i, hvordan madvarer og motionsformer påvirker den enkelte, og giver bedre regulering af blodsukkeret, hvis man handler på de indsigter, man får.

– Blodsukkermåling er relevant for alle med type 2-diabetes – uanset deres behandling! Det siger Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen.

– Der er rigtig meget, man selv kan gøre i sin behandling, det kræver bare, at man ved, hvor man skal sætte ind. Blodsukkermåling giver svar, så man ikke skal famle i blinde, forklarer hun.

image-text
Blodsukkermaaling Fingerprik Sensor

Det skal du vide

Blodsukkermåling kan give dig med type 2-diabetes vigtige indsigter i dit blodsukker, uanset hvilken behandling du får. For at få disse indsigter er det vigtigt, at du måler dit blodsukker struktureret.

En helt anden indsigt

Men ifølge den nuværende lovgivning kan personer med type 2-diabetes, der ikke tager insulin, maksimalt få testmateriale til at måle blodsukker 150 gange årligt – og kun hvis lægen anbefaler det. For personer med type 2-diabetes, der er i diætbehandling, er der ikke adgang til blodsukkermåling. Det er en lovgivning, som ikke er ændret siden 1998. Og flere mennesker med type 2-diabetes oplever, at deres praktiserende læge ikke anbefaler dem at måle blodsukker. 

I Diabetesforeningens projekt 2Sense, der undersøger effekten af at give personer med type 2-diabetes, der ikke tager insulin, mulighed for at afprøve en sensor i 14 dage, er deltagerne med type 2-diabetes blevet spurgt, om de er blevet anbefalet at måle blodsukker af deres læge. 46 procent svarer nej.

Det har været en øjenåbner at have haft sensoren på de sidste 14 dage. Så meget at jeg selv har investeret i en ny sensor og lige sat den på. Sensoren viste flere overraskende ting, som jeg troede var OK.

Citat fra 2Sense-deltager

Men resultaterne fra projektet viser, at der kan være noget positivt at hente i blodsukkermåling til personer med ikke-insulinbehandlet type 2-diabetes. 80 procent af deltagerne fandt det lærerigt at bruge en sensor, og 75 procent svarer, at de allerede har ændret adfærd på baggrund af det, de har lært.

Dyk ned i flere resultater fra pilotprojektet 2Sense her

– Resultaterne taler altså for, at der er et potentiale i at give personer med type 2-diabetes en sensor, så de kan bruge det som læringsværktøj til at få bedre indblik i deres blodsukker og forstå, hvordan mad, motion og medicin påvirker det. Det giver dem en helt anden indsigt, når de lærer om det på egen krop i forhold til at læse deres tal i en journal, siger Tanja Thybo.

Tid til at se på vejledningen

I Dansk Selskab for Almen Medicins, DSAM, seneste vejledning for opfølgning og behandling af type 2-diabetes fra 2019 står der: ”Diabetespatienter, der ikke er i insulinbehandling, bør kun undtagelsesvis måle blodsukkerværdier hjemme. Dog kan hjemmemonitorering af blodsukker have et pædagogisk sigte.”

Min læge siger, jeg ikke skal måle blodsukker. Men hvis jeg ikke gør det, så ender det med at være lægen, der styrer det hele. Så føler jeg ikke, at jeg har styr på min egen sygdom. 

Linda Olsen, type 2-diabetes

På spørgsmålet, om vejledningen fraråder praktiserende læger at anbefale blodsukkermåling til mennesker med type 2-diabetes, svarer Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge, forsker ved Aalborg Universitet og medforfatter på den seneste DSAM-vejledning til behandling af type 2-diabetes:

– Formuleringen er ikke ment sådan, at man som praktiserende læge ikke skal snakke med patienterne om at måle blodsukker. Det er ikke altid det, man starter med at tale om, det kommer an på den enkelte patient. Men blodsukkermåling er en naturlig del af samtalen, siger Jette Kolding Kristensen.

Hun anerkender, at type 2-vejledningen er ved at være gammel, og medgiver, at det kan være relevant at se på, om afsnittet om blodsukkermåling til personer med ikke-insulinbehandlet type 2-diabetes skal omskrives.

– Blodsukkermålinger til personer med type 2-diabetes kan være et rigtig godt pædagogisk redskab til, at man som menneske med diabetes får mulighed for at tage ansvar for egen sygdom og få en forståelse for, hvad det egentlig er, der sker i ens krop, siger Jette Kolding Kristensen og understreger, at det altid er vigtigt at overveje, hvilke redskaber der er relevante for den enkelte patient.

Kend dit blodsukker

I august 2023 blev den digitale forløbsplan i Min Læge-app opdateret med konceptet Kend dit blodsukker, der giver mulighed for at indtaste et gæt på ens blodsukker og derefter taste det målte blodsukker ind. Formålet er at give personer med type 2-diabetes bedre forståelse for, hvordan kost og motion påvirker blodsukkeret.

Læs også: Nu kan du lære dit blodsukker at kende i Min Læge-app’en

Henrik Rasmussen, praktiserende læge og lægefaglig konsulent i Kvalitet i Almen Praksis, KiAP, er leder af den kliniske brugergruppe for forløbsplaner, der står bag opdateringen. Med afsæt i DSAM’s vejledning har han tidligere ment, at det ikke var nødvendigt at anbefale blodsukkermåling til personer med type 2-diabetes.

Vi får flere og flere data fra både insulinbehandlede og ikke-insulinbehandlede personer med type 2-diabetes, der viser, at brug af en sensor har en række positive effekter. Både i form af at langtidsblodsukkeret falder, men også i forhold til bedre livskvalitet og mindre diabetesstress.

Troels Krarup Hansen, diabeteslæge, direktør for Steno Diabetes Center Aarhus og formand for Diabetesrådet

Men hans holdning har ændret sig. Det skyldes, at han har set studier, som viser god pædagogisk effekt af blodsukkermåling, men også hans arbejde med Min Læge-app, hvor Kend dit blodsukker blev indført på patientgruppens ønske.

– Min opgave er at understøtte patienternes egenomsorg og sygdomsforståelse, så de får bedst mulig livskvalitet og flest mulige leveår og kan klare sig selv i videst mulige omfang. Her ser jeg nu blodsukkermåling som et af flere værktøjer, der giver mening at bruge, siger Henrik Rasmussen.

Sæt sensor på

Det perspektiv deler praktiserende læge og specialist i nyresygdom Belén Redal-Baigorri.

Hun har i samarbejde med Diabetesforeningen sat sensor på 15 af sine patienter med ikke-insulinbehandlede type 2-diabetes i 14 dage. Projektet har gjort det tydeligt for hende, at hjemmeblodsukker måling særligt med en sensor kan være et brugbart redskab til type 2-patienter.

– I den bedste af alle verdener vil jeg anbefale patienter med type 2-diabetes at bruge en sensor, siger Belén Redal-Baigorri.

image-text
Aarsmoede Sensor Cases WEB 4

Sensor til type 2-diabetes

"Den har lært mig noget nyt"

Susanne Brøndbjerg Højlund, Manjit Singh Parwana og Linda Olsen har deltaget i 2Sense og prøvet en sensor i 14 dage.

– Når det ikke er en mulighed, kommer jeg i højere grad til at anbefale patienter med ikke-insulinbehandlet type 2-diabetes at måle blodsukker med fingerprikker. Men jeg synes, at alle type 2-patienter som minimum, når de får diagnosen, bør tilbydes en sensor, så de får bedre indsigt i deres sygdom fra starten, siger Belén Redal-Baigorri.

Alle måler om et par år

Troels Krarup Hansen, diabeteslæge, direktør for Steno Diabetes Center Aarhus og formand for Diabetesrådet siger, at den seneste forskning i brug af sensor som pædagogisk værktøj gør indtryk på ham.

– Vi får flere og flere data fra både insulinbehandlede og ikke-insulinbehandlede personer med type 2-diabetes, der viser, at brug af en sensor har en række positive effekter. Både i form af at langtidsblodsukkeret falder, men også i forhold til bedre livskvalitet og mindre diabetesstress, siger Troels Krarup Hansen.

Han ser i princippet gerne, at alle har adgang til at få en sensor for eksempel op til årssamtale med egen læge. Men han understreger, at det økonomisk set ikke giver mening med sensorteknologiens nuværende pris.

– Når vi får billigere sensorteknologi, vil det være oplagt at bruge det til personer med ikke-insulinbehandlet type 2-diabetes, prædiabetes og andre, der kan have gavn af mere indsigt i deres blodsukker. Om et par år kan jeg ikke forestille mig andet, end at alle måler blodsukker med sensorteknologi.

Standarden skal løftes

Foreningen mener

Standarden skal løftes

Der er brug for at løfte standarden for blodsukkermålinger og de teknologiske løsninger, der er til gavn for mennesker med diabetes.

image-text
Diabetesmagasin Forside 02 2024

Få historierne hjem til dig

Som medlem af Diabetesforeningen får du historierne fra magasinet direkte hjem i din postkasse. Magasinet udkommer fire gange om året, og når du melder dig ind, får du det seneste magasin i din velkomstpakke.