LI Post 1200X800px

Om Diabetesforeningen

Vi arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden.

Kontakt os
Åben

66 12 90 06

66 12 90 06

Vi kæmper for dig med diabetes

Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet personer med diabetes. I dag har vi ca. 90.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

I Diabetesforeningen kæmper vi mennesker med diabetes' sag. Vi arbejder for at forbedre livsvilkårene for personer der har diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden.

Diabetesforeningens formål er:

  Diabetesforeningens formål er:
 • At forbedre vilkårene for behandling og egenomsorg

  + -

  Både behandling og egenomsorg skal kunne imødegå tilbagevendende gener og både opspore og behandle komplikationer i god tid, så de kan behandles, inden tilstanden udvikler sig. For at forbedre vilkårene, støtter Diabetesforeningen også forsknings- og udviklingsprojekter som omhandler forebyggelse, behandling og egenomsorg.

 • At også andre aspekter af diabetikerens dagligdag bliver støttet

  + -

  F.eks. arbejder Diabetesforeningen for, at diabetikere ikke diskrimineres bl.a. på arbejdsmarkedet i forbindelse med både uddannelse, job, forsikringer og pension. Derudover er det også nødvendigt at holde øje med diabetikernes vilkår i forhold til kørekort og adoption.

 • At sikre relevante tilskud og støtteordninger

  + -

  Foreningen skal argumentere for, at relevante tilskud og støtteordninger bevares og udbygges til fordel for diabetikere. Det gøres blandt andet gennem foreningens arbejde med at påvirke lovgivninger, som berører diabetikere. Ikke bare nationalt men også på et internationalt plan gennem internationalt samarbejde.

 • At lære fra sig og oplyse

  + -

  Det gør Diabetesforeningen ved at udvikle informations- og undervisningsmateriale og gennemføre kurser og aktiviteter for både diabetikere, pårørende og sundhedspersonale. Herved bliver alle omkring diabetikeren også klædt godt på til at tackle diabetes. Desuden arbejder Diabetesforeningen for at udbrede information i form af oplysningskampagner og andre foranstaltninger, som kan være med til at forebygge diabetes i befolkningen.

 • At vedligeholde og udvikle organisationen

  + -

  Vedligeholdelse og udvikling er nødvendigt for at kunne arbejde mod ovenstående mål. Jo mere velfungerende Diabetesforeningen er, jo bedre kan den varetage interesserne for personer med diabetes.

Årsberetninger og regnskab

Tre indsatsområder

Vi arbejder inden for tre indsatsområder:

 1. At forebygge diabetes
 2. At leve godt med diabetes
 3. At helbrede/forske i diabetes

Politiske fokusområder

Diabetesforeningen ønsker at fremme diabetessagen til gavn og glæde for mennesker med diabetes, deres pårørende og netværk. Sigtet med det politiske arbejde er at opnå indflydelse på nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt niveau for at få sat diabetessagen på dagsordenen og fastholde fokus herpå.

Målsætninger og fokus

Foreningens politiske arbejde tager afsæt i det stigende antal diabetikere, den aktuelle politiske dagsorden og i foreningens tre fokusområder i 2018-2021:

Ny national handleplan for diabetes

 • Rettigheder og rette hjælpemidler

 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Læs mere om Diabetesforeningens politiske fokusområder

Strategiske målsætninger

Diabetesforeningen vil i strategiperioden (2018-2021) fastholde foreningen blandt de tre største patientforeninger i Danmark, målt i forhold til de tre strategiske målsætninger:

 • Politisk indflydelse både nationalt, regionalt, lokalt og internationalt
 • Antal medlemmer
 • Kendskab (til Diabetesforeningen) og sympati (for diabetessagen)

Kontakt Diabetesforeningen

9-15

Mandag

9-15

Tirsdag

9-15

Onsdag

9-15

Torsdag

9-14

Fredag