LI Post 1200X800px

Om Diabetesforeningen

Vi arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden.

Kontakt os
Lukket

66 12 90 06

66 12 90 06

Vi kæmper for dig med diabetes

Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet personer med diabetes. I dag har vi ca. 90.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

I Diabetesforeningen kæmper vi for mennesker med diabetes. Vi arbejder for at forbedre livsvilkårene for personer der har diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden.

Diabetesforeningens formål er:

  Diabetesforeningens formål er:
 • At forbedre vilkårene for behandling og egenomsorg

  + -

  Både behandling og egenomsorg skal kunne imødegå tilbagevendende gener og både opspore og behandle komplikationer i god tid, så de kan behandles, inden tilstanden udvikler sig. For at forbedre vilkårene, støtter Diabetesforeningen også forsknings- og udviklingsprojekter som omhandler forebyggelse, behandling og egenomsorg.

 • At også andre aspekter af diabetikerens dagligdag bliver støttet

  + -

  F.eks. arbejder Diabetesforeningen for, at diabetikere ikke diskrimineres bl.a. på arbejdsmarkedet i forbindelse med både uddannelse, job, forsikringer og pension. Derudover er det også nødvendigt at holde øje med diabetikernes vilkår i forhold til kørekort og adoption.

 • At sikre relevante tilskud og støtteordninger

  + -

  Foreningen skal argumentere for, at relevante tilskud og støtteordninger bevares og udbygges til fordel for diabetikere. Det gøres blandt andet gennem foreningens arbejde med at påvirke lovgivninger, som berører diabetikere. Ikke bare nationalt men også på et internationalt plan gennem internationalt samarbejde.

 • At lære fra sig og oplyse

  + -

  Det gør Diabetesforeningen ved at udvikle informations- og undervisningsmateriale og gennemføre kurser og aktiviteter for både diabetikere, pårørende og sundhedspersonale. Herved bliver alle omkring diabetikeren også klædt godt på til at tackle diabetes. Desuden arbejder Diabetesforeningen for at udbrede information i form af oplysningskampagner og andre foranstaltninger, som kan være med til at forebygge diabetes i befolkningen.

 • At vedligeholde og udvikle organisationen

  + -

  Vedligeholdelse og udvikling er nødvendigt for at kunne arbejde mod ovenstående mål. Jo mere velfungerende Diabetesforeningen er, jo bedre kan den varetage interesserne for personer med diabetes.

Støtte1

Legater til personer med diabetes

Diabetesforeningen forvalter tre legater, du kan søge, hvis du har diabetes. Læs mere om ansøgning og kriterier.

Legater
Landsindsamling 2018

Kampagner og indsatser

Målsætninger og fokus

Diabetesforeningen vil fortsat gå forrest i kampen for mennesker med diabetes. Vi vil bidrage til, at både sundhedssystemet og andre aktører tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation, behov og rettigheder med det mål at forbedre helbredet og øge livskvaliteten for den enkelte med diabetes.

Vi vil øge fokus på, hvordan vi i Danmark og i vores liv skaber større synlighed og forståelse for diabetessagen og den enkelte med diabetes.

Og vi vil hjælpe med at øge fokus på, hvordan man selv kan forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til alle typer af diabetes.

Fire strategiske indsatsområder

1. Synlighed og styrket strategisk kommunikation som offensiv meningsdanner

Diabetessagen kæmpes også i den offentlige debat, og her vil vi i Diabetesforeningen skærpe vores stemme og skabe en diabetesbevægelse, som mange flere vil deltage i.

2. Ledende rolle i partnerskaber om diabetes, kronisk sygdom og forebyggelse

I Diabetesforeningen lykkes vi blandt andet igennem samarbejdet med andre – og vi vil udvise mere lederskab på udvalgte områder. I 2030 vil næsten en halv million danskere have diabetes. Det kræver helt nye løsninger og samarbejder at løse denne samfundsudfordring.

3. Formidling af viden og aktive bidrag til forskning

I Diabetesforeningen inddrager vi selvfølgelig mennesker med diabetes i beslutningerne om, hvad der er vigtigt at forske i! Vi har en unik mulighed for at formidle det levede liv med diabetes og for at pege på, hvad der er vigtigt for mennesker med diabetes.

4. Mobilisering af danskerne til diabetesbevægelsen

Vi arbejder allerede sammen med tusindvis af medlemmer, frivillige, forskere, life science, sundhedsprofessionelle og sponsorer om vore passion for at skabe et bedre liv med diabetes og en fremtid uden. Men vi har ikke nok med i bevægelsen. Vi vil mobilisere langt flere i diabetesbevægelsen og sikre, at man kan deltage aktivt i det omfang, man har tid og mulighed for.

image-text
STRATEGI Diabetesforeningen Forside

Diabetesforeningens strategi 2022-2025

Strategien er blevet til med input fra foreningens medlemmer, frivillige, ansatte, eksterne interessenter, Diabetesrådet og hovedbestyrelsen, og blev vedtaget på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøde 2021.

Årsberetninger og regnskab

Kontakt Diabetesforeningen

9-15

Mandag

9-15

Tirsdag

9-15

Onsdag

9-15

Torsdag

9-14

Fredag