LI Post 1200X800px

Diabetesrådet

Diabetesrådet skal understøtte Diabetesforeningen i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for mennesker med diabetes.

Hvad er Diabetesrådet?

Med afsæt i Diabetesforeningens vedtægter pr. 25. maj 2019 har vi samlet vores permanente råd til ét råd, Diabetesrådet.

Diabetesrådet skal understøtte Diabetesforeningen fagligt i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Endvidere skal Diabetesrådet understøtte Diabetesforeningen i forhold til aktiviteter relateret til forebyggelse af diabetes i bred forstand, herunder også omfattende forebyggelse af diabetiske følgesygdomme. Diabetesrådet følger og tager initiativer omkring forskning i diabetes og diabetikeres livsvilkår og deltager i uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler.

Diabetesrådets sammensætning

Hans Perrild (Formand): Klinisk lektor, klinikchef, ledende overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital

Troels Krarup Hansen (Næstformand): Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital

Kirsten Nørgaard: MD, DMSc, MHPE, overlæge, associate professor, dr.med., Steno Diabetes Center København

Kurt Højlund (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Klinisk Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

Peter Rossing (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med., Steno Diabetes Center

Annelli Sandbæk (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Klinisk professor, ph.d., Enhedschef ved SDCA, Steno diabetes Center Aarhus, Institut for Folkesundhed, Almen Medicin, Aarhus Universitet

Helle Terkildsen Maindal (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Professor, MPH, PhD, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og seniorforsker Steno Diabetes Center Copenhagen

Torben Hansen: Professor, MD, ph.d., Sektionen for Metabolisk Genetik, Københavns Universitet

Klaus Kirketerp-Møller: Ortopædkirurg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Berit Heitmann: Forskningsleder, professor, cand.odont., ph.d., Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Frederiksberg Hospital

Elisabeth Mathiesen: Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet

Reimar W. Thomsen (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Overlæge, klinisk lektor, cand.med, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital

Jesper Johannesen (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Overlæge i pædiatrisk endokrinologi, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Bettina Ewers: Ph.d.-studerende, cand.scient., ernæringschef, Steno Diabetes Center Copenhagen

Charlotte Glümer: Centerchef og læge, Center for diabetes, Københavns kommune

Michael Larsen: Professor, overlæge, dr.med., FARVO, Rigshospitalets Øjenklinik og Københavns Universitet

Troels Staehelin Jensen: Professor, overlæge, speciallæge i neurologi, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Dansk Smerteforskningscenter

Henriette Langstrup: Lektor, Cand. psych., ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Per Rossen Hildebrandt: Dr. med., speciallæge i kardiologi og intern medicin, Frederiksberg Hjerteklinik

Jes Søgaard: Direktør og professor, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics, SDU

Susanne Kleist: Tandlæge, Formand for Tandlægeforeningen

Hanne Ravn Larsen: Afsnitsleder, diabetessygeplejerske, Aalborg Universitetshospital, Steno Diabetes Center Nordjylland

Henrik Rasmussen: Speciallæge i almen medicin, praksislæge og lægefaglig konsulent hos KiAP

Anne Hvarregaard Mose: Diabetespsykolog, Udviklingsansvarlig og koordinerende psykolog, Steno Diabetes Center Aarhus

Jens Meldgaard Bruun: Læge ph.d., speciallæge i intern medicin og endokrinologi, Steno Diabetes Center Aarhus

Ajenthen Ranjan: Postdoc, ph.d., MD, Steno Diabetes Center Copenhagen

Sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

For spørgsmål vedrørende interessekonflikter henviser vi til Lægemiddelstyrelsens liste over sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Se Lægemiddelstyrelsens liste her.