LI Post 1200X800px

Diabetesrådet

Diabetesrådet skal understøtte Diabetesforeningen i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for mennesker med diabetes.

Hvad er Diabetesrådet?

Med afsæt i Diabetesforeningens vedtægter pr. 25. maj 2019 har vi samlet vores permanente råd til ét råd, Diabetesrådet.

Diabetesrådet skal understøtte Diabetesforeningen fagligt i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Endvidere skal Diabetesrådet understøtte Diabetesforeningen i forhold til aktiviteter relateret til forebyggelse af diabetes i bred forstand, herunder også omfattende forebyggelse af diabetiske følgesygdomme. Diabetesrådet følger og tager initiativer omkring forskning i diabetes og diabetikeres livsvilkår og deltager i uddelingen af Diabetesforeningens forskningsmidler.

Diabetesrådets sammensætning

Troels Krarup Hansen (Formand): Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital

Charlotte Glümer (Næstformand): Centerchef og læge, Center for diabetes, Københavns kommune

Kirsten Nørgaard: MD, DMSc, MHPE, overlæge, associate professor, dr.med., Steno Diabetes Center København

Kurt Højlund (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Klinisk Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

Peter Rossing (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med., Steno Diabetes Center

Annelli Sandbæk (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Klinisk professor, ph.d., Enhedschef ved SDCA, Steno diabetes Center Aarhus, Institut for Folkesundhed, Almen Medicin, Aarhus Universitet

Helle Terkildsen Maindal (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Professor, MPH, PhD, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og seniorforsker Steno Diabetes Center Copenhagen

Torben Hansen: Professor, MD, ph.d., Sektionen for Metabolisk Genetik, Københavns Universitet

Klaus Kirketerp-Møller: Ortopædkirurg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Berit Heitmann: Forskningsleder, professor, cand.odont., ph.d., Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Frederiksberg Hospital

Elisabeth Mathiesen: Klinisk professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet

Reimar W. Thomsen (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Overlæge, klinisk lektor, cand.med, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital

Jesper Johannesen (medlem af Diabetesforeningens forskningsudvalg): Overlæge i pædiatrisk endokrinologi, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Bettina Ewers: Ph.d.-studerende, cand.scient., ernæringschef, Steno Diabetes Center Copenhagen

Michael Larsen: Professor, overlæge, dr.med., FARVO, Rigshospitalets Øjenklinik og Københavns Universitet

Troels Staehelin Jensen: Professor, overlæge, speciallæge i neurologi, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Dansk Smerteforskningscenter

Henriette Langstrup: Lektor, Cand. psych., ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Jes Søgaard: Direktør og professor, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics, SDU

Susanne Kleist: Tandlæge, Formand for Tandlægeforeningen

Hanne Ravn Larsen: Afsnitsleder, diabetessygeplejerske, Aalborg Universitetshospital, Steno Diabetes Center Nordjylland

Henrik Rasmussen: Speciallæge i almen medicin, praksislæge og lægefaglig konsulent hos KiAP

Anne Hvarregaard Mose: Diabetespsykolog, Udviklingsansvarlig og koordinerende psykolog, Steno Diabetes Center Aarhus

Jens Meldgaard Bruun: Læge ph.d., speciallæge i intern medicin og endokrinologi, Steno Diabetes Center Aarhus

Signe Schmidt: Læge, seniorforsker, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen

Christina Brock: Professor, ph.d., Klinisk Institut Aalborg Universitet, Aalborg Universitets Hospital, Steno Diabetes Center Nordjylland, (SDCN) 

Sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

For spørgsmål vedrørende interessekonflikter henviser vi til Lægemiddelstyrelsens liste over sundhedsfagliges tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Se Lægemiddelstyrelsens liste her.