En gruppe af mennesker med gule skilte arm i arm.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Diabetesforeningens højeste myndighed og sørger blandt andet for, at Hovedbestyrelsen overholder foreningens vedtægter, fastlægger foreningens vedtægter, godkender foreningens strategi, budget og regnskab - og vælger Hovedbestyrelsen.

Organisering

Repræsentantskabet består af:

  • Hovedbestyrelsen
  • 1 repræsentant fra hver kommune med mindre end 100.000 indbyggere
  • 2 repræsentanter fra hver kommune med mellem 100.000 og 250.000 indbyggere
  • 3 repræsentanter fra hver kommune med mere end 250.000 indbyggere
  • Lokalforeningerne finder og udpeger selv repræsentanterne blandt deres medlemmer
  • En repræsentant fra hver børnefamilie- og ungegruppe på vegne af deres region
  • En repræsentant fra hvert af de fem Regionsudvalg

Repræsentantskabsmøde

Hvert andet år senest den 31. maj i ulige år, afholdes Repræsentantskabsmøde. Under mødet fastlægger Repræsentantskabet foreningens vedtægter, godkender foreningens regnskab og vælger Hovedbestyrelsen. Det er også her, formanden giver en beretning af året der gik, og udpeger kommende udfordringer. Herudover bliver blandt andet foreningens politik afstukket og årsregnskabet gennemgået. 

Delegeretmødet

Hvert andet år, senest den 31. maj i lige år, afholdes Delegeretmøde. På Delegeretmødet godkendes foreningens regnskab. Mødet fungerer samtidig som en temadag for de delegerede. Deltagerne har stemmeret og er samme kreds, som deltager i foreningens repræsentantskabsmøder.

Årsberetning 2023 (1)

Diabetesforeningens årsberetning