Fem Diabetesrådgivere

Tryg ferie med en rejseforsikring

Diabetesforeningen anbefaler, at du har en privat rejseforsikring, når du rejser til udlandet, så er du godt sikret.

Det gule sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort giver sikkerhed og tryghed langt hen ad vejen. Diabetesforeningen anbefaler, at du på rejser i udlandet supplerer med en privat rejseforsikring. Med den er du sikker på, du ikke kommer til at betale for f.eks. behandling eller hjemtransport.

Hvordan dækker en privat rejseforsikring?

En privat rejseforsikring gælder i hele verden, og dækker typisk udgifter til erstatningsrejse, rejseafbrydelse og hjemkaldelse på grund af alvorlig sygdom eller død inden for nærmeste familie.

De enkelte forsikringsselskaber har forskellige betingelser. Tendensen i forhold til diabetes er, at:

 • Din diabetes skal være så stabil, at du – på forsikringssprog: ”Ikke med rimelighed kunne forvente, at du ville få behov for behandling i ferien”
 • På rejser i Europa skal du de seneste to måneder før afrejse:
  • Have en velreguleret diabetes
  • Ikke have været indlagt på hospital
  • Ikke have ændret din medicinering væsentligt
 • På rejser uden for Europa skal du være opmærksom på, at:
  • Nogle forsikringsselskaber kræver en forhåndsgodkendelse, hvor kravene er de samme som inden for EU
  • Andre forsikringsselskaber kræver 6 måneder (f.eks. ved rejser til USA og rejser, der varer længere end 1 måned)

Tjek, hvordan din rejseforsikring dækker

Vi anbefaler, at du før afrejse altid tjekker, hvordan du er dækket af din private rejseforsikring på den rejse, du har planlagt.


Få rabat på din forsikring

Som medlem af Diabetesforeningen kan du få rabat på alle typer forsikringer hos GF Forsikring.

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes - vi kan også hjælpe dig.

Tip

Som medlem af Diabetesforeningen kan du få rabat på alle typer forsikringer hos GF Forsikring https://diabetes.dk/goer-en-forskel/medlemsfordele/rabat-paa-dine-forsikringer-hos-gf.aspx

og Alm. Brand. https://diabetes.dk/goer-en-forskel/medlemsfordele/rabat-og-fordele-i-alm-brand.aspx

GF forsikring