For Virksomheder

Vores samarbejdspartnere

Diabetesforeningen er en privat organisation, og vi er dybt taknemmelige for de bidrag, vores samarbejdspartnere yder.

I Diabetesforeningen er vi dybt taknemmelige for de bidrag, vores samarbejdspartnere yder. Vi er en privat organisation, som kun modtager ca. 10 % i offentlig støtte. Vi er derfor afhængige af de midler, som vi får fra private bidragsydere og fra erhvervslivet.

Samarbejde med medicinal- og medicoindustrien

Diabetesforeningen samarbejder med medicinal- og medicoindustrien, men modtager max 5% af sine indtægter herfra.

Vi samarbejder hvert år med medicinal- og medicoindustrien om konkrete projekter og opgaver. Samarbejdsaftalerne følger Diabetesforeningens etiske retningslinjer og modtager derfor max 5% af sine årlige indtægter fra branchen.

Vi ønsker størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om aftaler med medicinal- og medicoindustrien. Derfor kan du her se en oversigt over aftalerne og gå videre til den enkelte samarbejdsaftale i sin fulde ordlyd.

Se aktuelle samarbejdsaftaler:

Samarbejdsaftaler fra 2020:

  Samarbejdsaftaler fra 2020:
 • Udvikling af patientvejledninger

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Udvikling af patientvejledning til type 2-diabetikere

  Parters rolle: Boehringer Ingelheim A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved udvikling og tryk af patientvejledning til type 2-diabetikere samt tilhørende kampagneelementer.

  Tidsramme: 2020-2021

  Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Denmark A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Udvikling af patientvejledninger til hhv. type 1- og type 2-diabetikere

  Parters rolle: Novo Nordisk Denmark A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved udvikling og tryk af patientvejledninger til type 1- og type 2-diabetikere samt tilhørende kampagneelementer.

  Tidsramme: 2020-2021

  Økonomi: 500.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Oplysnings-, forebyggelses- og opsporingskampagne samt indsats for at afstigmatisere diabetes

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Denmark A/S

  Projekttype: Sponsorat 

  Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at støtte gennemførelse af Diabetesforeningens landsdækkende kampagne i anledning af Diabetesforeningens 80-års jubilæum og Verdens Diabetesdag i 2020. Kampagnen har to hovedspor: At oplyse befolkningen om forskellene på type 1- og type 2-diabetes for derved at afstigmatisere og gøre op med myter om diabetes.
  At oplyse og motivere befolkningen til at forstå, at type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som både er arvelig og livsstilsbetinget, samt øge kendskabet til at sygdommen og dens følgesygdomme kan forebygges med en rettidig indsats.

  Parters rolle: Novo Nordisk Denmark A/S forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte kampagnen økonomisk. Diabetesforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at udføre kampagnen og sikre, at den økonomiske støtte bruges til dækning af udgifter til bl.a. plakater, foldere, quiz med på viden om diabetes, risikotest på 7 sprog samt gennemførelse af oplysningskampagne på sociale medier, i lokalaviser og lokalradio. Novo Nordisk vil blive akkrediteret med logo i den informationsfolder, der produceres af Patientforeningen i en trykt og en digital udgave. Og blive akkrediteret med firmanavn på Diabetesforeningens kampagnehjemmeside under Verdens Diabetesdag 2020, som linker til virksomhedens hjemmeside. Desuden vil Novo Nordisk Denmark A/S firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk

  Tidsramme: 2020

  Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og AstraZeneca

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at støtte gennemførelse af Diabetesforeningens landsdækkende kampagne i anledning af Diabetesforeningens 80-års jubilæum og Verdens Diabetesdag i 2020. Kampagnen har to hovedspor: At oplyse befolkningen om forskellene på type 1- og type 2-diabetes for derved at afstigmatisere og gøre op med myter om diabetes.

  At oplyse og motivere befolkningen til at forstå, at type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som både er arvelig og livsstilsbetinget, samt øge kendskabet til at sygdommen og dens følgesygdomme kan forebygges med en rettidig indsats.

  Parters rolle: AstraZeneca forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte kampagnen økonomisk. Diabetesforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at udføre kampagnen og sikre, at den økonomiske støtte bruges til dækning af udgifter til bl.a. plakater, foldere, quiz med på viden om diabetes, risikotest på 7 sprog samt gennemførelse af oplysningskampagne på sociale medier, i lokalaviser og lokalradio. AstraZeneca vil blive akkrediteret med logo i den informationsfolder, der produceres af Patientforeningen i en trykt og en digital udgave. Og blive akkrediteret med firmanavn på Diabetesforeningens kampagnehjemmeside under Verdens Diabetesdag 2020, som linker til virksomhedens hjemmeside. Desuden vil AstraZenecas firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk.

  Tidsramme: 2020

  Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

   

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at støtte gennemførelse af Diabetesforeningens landsdækkende kampagne i anledning af Diabetesforeningens 80 års jubilæum og Verdens Diabetesdag i 2020. Kampagnen har to hovedspor: At oplyse befolkningen om forskellene på type 1- og type 2-diabetes for derved at afstigmatisere og gøre op med myter om diabetes.
  At oplyse og motivere befolkningen til at forstå, at type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som både er arvelig og livsstilsbetinget, samt øge kendskabet til at sygdommen og dens følgesygdomme kan forebygges med en rettidig indsats.

  Parters rolle: BIDK forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte kampagnen økonomisk. Patientforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at udføre kampagnen og sikre, at den økonomiske støtte bruges til dækning af udgifter til bl.a. plakater, foldere, risikotest på 7 sprog samt gennemførelse af oplysningskampagne på sociale medier, i lokalaviser og lokalradio. BIDK vil blive akkrediteret med logo i den informationsfolder, der produceres af Patientforeningen i en trykt og en digital udgave.

  BIDK vil blive akkrediteret med firmanavn på Patientforeningens kampagnehjemmeside under Verdens Diabetesdag 2020, som linker til virksomhedens hjemmeside. Desuden vil BIDKs firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk

  Tidsramme: 2020

  Økonomi: 150.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

   

 • Afvikling af Facebook Live-event

  + -

  Aftale mellem: Effector og Novo Nordisk A/S på vegne af Diabetesforeningen

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Afvikling af Facebook Live-event på Diabetesforeningens facebookside

  Parters rolle: Novo Nordisk A/S dækker omkostningerne til konsulentbureauet Effector for at afvikle en Facebook Live-event på Diabetesforeningens Facebookside, hvor professor Troels Krarup Hansen svarer på spørgsmål om corona. Formålet er at afhjælpe de mange spørgsmål ang. coronavirus for personer med diabetes.

  Tidsramme: 22. april 2020

  Økonomi: 63.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Udvikling og implementering af subsite til afholdelse af Diabetesforeningens Repræsentantskabsmøde

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at yde økonomisk støtte til udvikling og implementering af subsite til afholdelse af Diabetesforeningens Repræsentantskabsmøde digitalt i 2020, af hensyn til deltagernes sundhedsmæssige sikkerhed i forbindelse med Corona-virus/COVID-19.

  Parters rolle: BIDK forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at yde økonomisk støtte til delvis dækning af Diabetesforeningens udgifter til udvikling og implementering af IT-løsning, et såkaldt subsite, til brug for Repræsentantskabsmødet i 2020. Diabetesforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden, at omtale samarbejdet med BIDK i skrivelser vedr. Repræsentantskabsmødet til delegerede, lokalforeninger mv. BIDKs firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmeside i nyhedshistorier om Repræsentantskabsmødet 2020. Desuden vil BIDKs firmanavn og logo være synligt på Diabetesforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk.

  Tidsramme: 2020

  Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Opdatering og tryk af "Balancekortet"

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Denmark A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: At opdatere ”balancekortet” så det fokuserer på type 2-diabetes, og giver mulighed for at notere mål, samt trykke det i 100.000 eksemplarer.

  Parters rolle: Novo Nordisk Denmark A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af ”balancekortet”. 

  Tidsramme: 2019-20

  Økonomi: 95.075 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Oplysningskampagne om diabetes og hjertekarsygdom

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Bayer A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: At opdatere brochuren "Hjertet og Diabetes", samt trykke den

  Parters rolle: Bayer A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af brochuren "Hjertet og Diabetes" samt tilhørende kampagneelementer. 

  Tidsramme: 2019-20

  Økonomi: 150.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Støtte til oplysningskampagne om diabetes og hjertekarsygdom 

  Parters rolle: Boehringer-Ingelheim dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger i forbindelse med oplysningskampagnen

  Tidsramme: 2020

  Økonomi: 150.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Politisk konference: Sammen om livet med diabetes

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Afholdelse af politisk konference d. 16. januar 2020. Konferencen er en status på den nationale diabeteshandlingsplan og en anledning til at sætte fokus på de seneste års fremskridt på diabetesområdet, samt de stadig eksisterende udfordringer bl.a. ift. til temaerne sammenhængende patientforløb/tværsektorielt samarbejde, ulighed i sundhed og patientrettet forebyggelse/forebyggelse af følgesygdomme.

  Parters rolle: Novo Nordisk sponsorerer Konferencen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet LEAD Agency.

  Tidsramme: Januar 2020

  Økonomi: 260.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

Samarbejdsaftaler fra 2019:

  Samarbejdsaftaler fra 2019:
 • Opdatering og tryk af brochuren "Hjertet og diabetes"

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer-Ingelheim

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: At opdatere brochuren ”Hjertet og Diabetes”, samt trykke den.

  Parters rolle: Boehringer-Ingelheim dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af brochuren ”Hjertet og Diabetes”.

  Tidsramme: 2019-2020

  Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: At opdatere brochuren ”Hjertet og Diabetes”, samt trykke den.

  Parters rolle: Novo Nordisk dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af brochuren ”Hjertet og Diabetes”.

  Tidsramme: 2019-2020

  Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Rapport der belyser behandlingsmål blandt personer med type-2 diabetes

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB

  Projekttype: Samarbejdsaftale

  Formål: Formålet med samarbejdet er at undersøge, hvor stor en del af personer med type-2 diabetes, der kender deres hbA1c, blodtryk, kolesteroltal og vægt. Desuden vil det blive belyst, hvor mange der har et behandlingsmål, og hvor mange, der har opnået deres behandlingsmål inden for disse parametre.

  Parters rolle: Novo Nordisk dækker Diabetesforeningens omkostninger ved opsamling af data og udarbejdelse af rapporten. Diabetesforeningen og Novo Nordisk er begge data-ejere.

  Tidsramme: 2019

  Økonomi: 125.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • En dag med diabetes

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland og Roche Diagnostics A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med sponsoratet er at støtte arrangementet ”En dag med diabetes”, som afholdes af Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland i Nørresundby Idrætscenter den 16. november 2019. Roche deltager som udstiller, for derigennem at give uafhængig medicinsk uddannelse til sundhedspersoner og /eller offentligheden inden for kliniske, videnskabelige og/eller sundhedsrelaterede emner, der er relevante for sundhedsrelaterede emner.

  Parters rolle: Roche Diagnostics A/S giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af Børnefamiliegruppen Nordjyllands omkostninger ved arrangementet.

  Tidsramme: 2019-2020

  Økonomi: 2.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland og Medtronic Danmark A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med sponsoratet er at støtte arrangementet ”En dag med diabetes”, som afholdes af Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland i Nørresundby Idrætscenter den 16. november 2019.  Medtronic deltager som udstiller, for derigennem at give uafhængig medicinsk uddannelse til sundhedspersoner og /eller offentligheden inden for kliniske, videnskabelige og/eller sundhedsrelaterede emner, der er relevante for sundhedsrelaterede emner. 

  Parters rolle: Medtronic Danmark A/S giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af Børnefamiliegruppen Nordjyllands omkostninger ved arrangementet.  

  Tidsramme: 2019-2020

  Økonomi: 2.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

   

 • PostNord Danmark Rundt

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er oplysningsarbejde for ungegruppen i Diabetesforeningen i forbindelse med cykelløbet PostNord Danmark Rundt 21.-25. august 2019.

  Parters rolle: Novo Nordisk leverer t-shirts til ungegruppen i Diabetesforeningen. Diabetesforeningens ungegruppe stiller i start- og målbyer over hele landet, hvor de vil oplyse om livet med diabetes.

  Tidsramme: 21.-25. august 2019

  Økonomi: 6.250 kr. ekskl. moms til t-shirts

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med diabetes

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med sundhedsprofilen er at beskrive trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med type 1- og type 2- diabetes sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Dette giver mulighed for at identificere, i hvilken grad personer med type 1- og type 2- diabetes adskiller sig fra den øvrige danske befolkning i forhold til trivsel, sundhed og sygdom, og dermed hvilke behov der gør sig særligt gældende for personer med type 1- og type 2- diabetes.

  Parters rolle: Novo Nordisk giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af diabetesforeningens omkostninger ved rapporten. Diabetesforeningen har ansvaret for at udarbejde rapporten i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.

  Tidsramme: 2019-2020

  Økonomi: 160.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Formålet med sundhedsprofilen er at beskrive trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med type 1- og type 2- diabetes sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Dette giver mulighed for at identificere, i hvilken grad personer med type 1- og type 2- diabetes adskiller sig fra den øvrige danske befolkning i forhold til trivsel, sundhed og sygdom, og dermed hvilke behov der gør sig særligt gældende for personer med type 1- og type 2- diabetes.

  Parters rolle: Boehringer Ingelheim giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af diabetesforeningens omkostninger ved rapporten. Diabetesforeningen har ansvaret for at udarbejde rapporten i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.

  Tidsramme: 2019-2020

  Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Folkemødet på Bornholm

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.

  Parters rolle: Novo Nordisk sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen.

  Tidsramme: Juni 2019

  Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og AstraZeneca A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.

  Parters rolle: AstraZeneca A/S sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen. 

  Tidsramme: Juni 2019

  Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.

  Parters rolle: Sanofi A/S sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen.

  Tidsramme: Juni 2019

  Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

 • Oplysnings-, forebyggelses- og opsporingskampagne

  + -

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdomme uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes. På Verdens Diabetesdag den 14. november 2019 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk.

  Parters rolle: Boehringer Ingelheim Danmark A/S sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2019.

  Tidsramme: November 2019

  Økonomi: 50.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB

  Projekttype: Sponsorat

  Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes. På Verdens Diabetesdag den 14. november 2019 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk.

  Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2019.

  Tidsramme: November 2019

  Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms

  Ikke-finansiel støtte: Ingen

Tak for støtten og samarbejdet til følgende: