MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Tidlig opsporing kan nedsætte dødelighed og risiko for hjertesygdom

24. august 2017 Tilbage

En øget fokus på tidlig opsporing og behandling af type 2-diabetes kan nedsætte risikoen for tidlig død og udvikling af hjerte-kar-problemer, viser ny forskning med næsten to millioner danskere. Indsatsen for at finde diabetes tidligt skal styrkes i almen praksis og i kommunerne, mener Diabetesforeningen.

Når almen praksis screener for type 2-diabetes hos danskere, der er i risiko for at udvikle sygdommen, finder de patienterne tidligere i deres sygdomsforløb. Det kan medføre at risikoen for hjertekarsygdom nedsættes og livslængden øges. Nye resultater fra Aarhus Universitet støtter denne hypotese. Studierne tager udgangspunkt i den kohorte som blev etableret i forbindelse med ADDITION Danmark i perioden 2001 – 2006.

Diabetesforeningens risikotest.
Spørgeskemaet, der er brugt i undersøgelsen, er i høj grad magen til den risikotest, som kan findes på Diabetesforeningens hjemmeside.

Type 2-diabetes blev fundet mere end to år tidligere hos de patienter, der blev screenet ved hjælp af et risikospørgeskema, sammenlignet med patienter, hvor sygdommen først blev opdaget ved symptomer. Dermed var de screenede patienter ikke så langt henne i deres sygdomsforløb, når de får konstateret type 2-diabetes.

Adm. dirketør i Diabetesforeningen, Henrik Nedergaard.

- Vi kan se, at det nytter, når almen praksis benytter sig af et spørgeskema som indledende screeningsværktøj og derefter undersøger de, som er i risiko for type 2-diabetes og risiko for hjertekar-sygdom. Der bør gøres en indsats for at endnu flere praktiserende læger bliver uddannet i at screene, så de sætte ind med rettidig behandling, før patienterne udvikler følgesygdomme. Det skylder vi de mange danskere, der går rundt med type 2-diabetes uden at vide det, siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Tidlig opsporing, forebyggelse og fokus på rettidig og individuel behandling af høj kvalitet, der nedsætter risikoen for følgesygdomme, er nogle af de vigtige fokusområder, som Diabetesforeningen netop arbejder på at få med i den kommende nationale handleplan, diabetesplan II. Handleplanen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2016 og udarbejdes i løbet af 2017, hvor der skal sættes konkrete mål for diabetesindsatsen i Danmark for alle med diabetes uanset type.

Diabetesforeningens risikotest virker

I ADDITION-studiet indgik en gruppe praktiserende læger, som deltog i et screeningsprogram for type 2-diabetes, og en gruppe praktiserende læger, som ikke deltog i screeningsprogrammet. Risikoen for tidlig død og risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom var henholdsvis 21% og 16% mindre blandt patienter med ny-opdaget diabetes i screeningsgruppen sammenlignet med gruppen, som ikke blev screenet. Patienterne var fulgt i gennemsnit i 9,5 år. Den absolutte risikoreduktion på 10 år er 6,4% for tidlig død og 2,1% for udvikling af hjerte-karsygdom.

I undersøgelsen har forskerne benyttet et spørgeskema, der i høj grad er identisk med det spørgeskema, som ligger på Diabetesforeningens hjemmeside. Skemaet indeholder spørgsmål om ens alder, køn, livvidde, BMI, diabetes i familien, og om man er i behandling for forhøjet blodtryk. Fordelen ved det nye spørgeskema er, at det også tager hensyn til etnicitet, som er blevet tiltagende aktuel i Danmark.

Jo før jo bedre

Om ADDITION-studiet:

ADDITION-studiet kortlægger effekten af livsstilsændringer og tidlig medicinsk behandling hos type 2-diabetikere fundet ved tidlig opsporing i almen praksis i Danmark, England og Holland.

Annelli Sandbæk, der er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forskningsleder i ADDITION-projektet forklarer, at studiet understreger, at tidlig opsporing af type 2-diabetes er gavnlig

- Jo tidligere vi kan finde folk, der har type 2-diabetes, jo bedre er det. De praktiserende læger skal derfor være ekstra opmærksomme på de af deres patienter, der er i risiko for at udvikle type 2-diabetes. Det er for eksempel patienter, der i forvejen har hjerte-kar-sygdom, får medicin mod for højt blodtryk eller svær psykisk sygdom, eller patienter som tidligere har haft diabetes under deres graviditet, siger hun og fortsætter:

- Samtidig kan patienterne også selv være opmærksom på deres diabetesrisiko. Type 2-diabetees er desværre en sygdom, der kommer snigende over lang tid. Et redskab til at vurdere sin risiko er risikotesten på Diabetesforeningens hjemmeside – også selvom man i dag umiddelbart ikke har synlige symptomer.

Resultaterne fra ADDITION-studiet er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia, der bliver udgivet af det Europæiske Selskab for Diabetesforskning, EASD.

Fakta om de nye resultater

  • Næsten to millioner midaldrende danskere, der ikke havde type 2-diabetes mellem 2001 og 2009, blev inkluderet i de aktuelle undersøgelse (kvinder og mænd mellem 40 og 69 år) Deltagerne blev delt ind i to grupper – en screeninggruppe og en kontrolgruppe.
  • Screeningsgruppen bestod af godt 150.000 personer fra i alt 181 lægepraksis landet over, hvor lægerne var uddannede i at screene for type 2-diabetes. De fik enten tilsendt et spørgeskema om deres diabetes-risiko eller modtog et, når de besøgte deres læge. Hvis deres score angav moderat til høj risiko, blev de inviteret til at deltage i en diabetes-test og risikovurdering for hjerte-kar-sygdom hos deres praktiserende læge.
  • Spørgeskemaet er i høj grad magen til den risikotest, som kan findes på Diabetesforeningens hjemmeside. Det nye risikospørgeskema spørger også ind til etnicitet. Da spørgeskamaet blev brugt i begyndelsen af 00’erne var spøgsmålet om etnicitet ikke aktuel i de inkluderede amter.
  • Kontrolgruppen bestod af yderligere 1.760.000 personer, der ikke fik et spørgeskema, og derfor heller ikke blev screenet for type 2-diabetes og hjerte-kar-risiko i regi af ADDIITON studiet.
  • Forskerne har herefter kunnet sammenligne risikoen for at udvikle blodpropper, slagtilfælde eller andre hjerte-kar-problemer samt risikoen for at dø over en periode på 9,5 år, og afhængigt af om patienternes type 2-diabetes blev fundet af praktiserende læger som deltog i screeningsprogrammet eller ej. 

Af Jacob Gyldenløve Aaen, jga@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes