BLIV MEDLEM

En del insulintyper står til at miste tilskud

24. januar 2020 Tilbage

Et nyt forslag fra Medicintilskudsnævnet vil gøre det sværere at få adgang til en lang række insulintyper, fordi de er dyrere. Det er afgørende, at muligheden for den bedste individuelle behandling bevares, mener Diabetesforeningen, som arbejder på et høringssvar.

Billigere typer af insulin skal anvendes til flere, mens færre i udgangspunktet skal behandles med dyrere insulintyper. Det er baggrunden for, at Medicintilskudsnævnet nu foreslår, at det almindelige, såkaldt ”generelle” tilskud fremover kun skal gælde de billigste produkter indenfor de grupper af lægemidler, som insuliner hører under.

Nyt forslag om ændringer i tilskud til mange insulintyper kan få konsekvenser for mange med diabetes. Diabetesforeningen arbejder på et høringssvar.

Forslag bekymrer

De foreslåede ændringer bekymrer Diabetesforeningen og har allerede nu givet anledning til en række henvendelser til Diabetesrådgiverne. Der er indtil videre tale om et forslag om en tilretning, som indebærer, at lægen skal søge individuelt tilskud til at behandle en patient med et af de insulinprodukter, som ikke længere har såkaldt ”generelt tilskud”.

Diabetesforeningen mener, der er grund til at være kritisk overfor forslaget om tilskudsændringer:

- En indskrænkelse af det generelle tilskud kan føre til forringet behandling og utryghed for mennesker med diabetes. Det skal tages meget alvorligt, når man træffer beslutningen. Det er afgørende for en god diabetesbehandling, at der er adgang til et bredt udvalg af lægemidler, så læge og patient sammen kan finde den bedste behandling for den enkelte, siger forskningschef Tanja Thybo.

Kan berøre titusindvis

Allerede i sommeren 2019, da det stod klart, at en revurdering af tilskudsstatussen til insuliner var undervejs, sendte Diabetesforeningen et indledende høringssvar. Forslaget fra Medicintilskudsnævnet var klar lige før jul og er nu i høring frem mod den 15. marts i år.

Lige nu arbejder Diabetesforeningen på sit høringssvar og indhenter derfor holdninger fra eksperter og mennesker med diabetes, der kan blive påvirket af de foreslåede ændringer:

Tilskudsændringerne kan komme til at berøre titusindvis af personer, hvis de skal skifte fra et insulinprodukt til et andet. Skiftet af insulinprodukt kan blive nødvendigt, hvis deres behandler enten ikke vil søge om individuelt tilskud til et insulinprodukt, der mister tilskuddet, eller får afslag på sin ansøgning.

Indtænk livskvalitet

Det er derfor vigtigt, at myndighederne overvejer ændringerne grundigt, mener Diabetesforeningens forskningschef:

- Selv hvis behandlingen ikke forringes ved at folk skal skifte til et andet produkt, kan skiftet i sig selv være en udfordring for personer med diabetes og deres behandlere. For den bedste behandling er ikke blot et spørgsmål om pris og medicinsk effekt, men i høj grad også den oplevede livskvalitet for mennesker med diabetes. Det vil vi understrege i vores høringssvar, forklarer Tanja Thybo.

Diabetesforeningen følger processen tæt.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk 

Fakta: Medicintilskudsnævnets forslag

Følgende lægemidler, som tidligere har haft generelt tilskud, ændrer tilskudsstatus til ikke-generelt tilskud:

A10AB – Insuliner og analoger til injektion, hurtigtvirkende

A10AB04 Insulin lispro

 • Humalog, injektionsvæske i cylinderampul
 • Humalog-Humaject, injektionsvæske, opløsning (pen)

A10AB05 Insulin aspart

 • Fiasp, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul
 • Fiasp, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Novorapid Flex Touch, injektionsvæske, opløsning (pen)
 • Novorapid PumpCart, injektionsvæske, opløsning (Cylinderampul)

A10AC – Insuliner og analoger til injektion, middellang virketid

A10AC01 Insulin (human)

 • Humulin NPH, injektionsvæske, suspension, hætteglas
 • Humulin NPH KwikPen, injektionsvæske, suspension, fyldt pen
 • Insulatard, injektionsvæske, suspension, hætteglas
 • Insulatard FlexPen, injektionsvæske, suspension, fyldt pen
 • Insulatard InnoLet, injektionsvæske, suspension, fyldt pen
 • Insulatard Penfill, injektionsvæske, suspension, cylinderampul
 • Insuman Basal, injektionsvæske, suspension, cylinderampul
 • Insuman Basal, injektionsvæske, suspension, flerdosispen

A10AD – Insuliner og analoger til injektion, middelvirkende kombineret med hurtigtvirkende

A10AD04 Insulin lispro

 • Humalog Mix25 100 E/ml Pen, injektionsvæske, suspension
 • Humalog Mix25 KwikPen, injektionsvæske
 • Humalog Mix50 100 E/ml Pen, injektionsvæske, suspension

A10AE – Insuliner og analoger til injektion, langtidsvirkende

A10AE04 Insulin glargin

 • ABASAGLAR KwikPen, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Lantus, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul
 • Lantus Optiset, injektionsvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder (pen)
 • Lantus Solo Star, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Toujeo DoubleStar, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Toujeo SoloStar, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

A10AE05 Insulin detemir

 • Levemir, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul
 • Levemir, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

A10AE06 Insulin degludec

 • Tresiba 100 Flextouch, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Tresiba 100 Penfill, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul
 • Tresiba 200 Flextouch, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Følgende lægemidler, som tidligere har haft generelt klausuleret tilskud, ændrer tilskudsstatus til ikke-generelt tilskud:

A10AE54 Insulin glargin og lixisenatid

 • Suliqua, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

A10AE56 Insulin degludec og liraglutid

 • Xultophy, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes