BLIV MEDLEM

Kan glutenfri kost forhindre type 1-diabetes?

Mus på glutenfri diæt udvikler ikke type 1-diabetes så ofte som mus, der spiser gluten.

Af Helen H. Heidemann, journalist i Diabetesforeningen.
Artiklen er fra medlemsbladet september 2011.

Kan man forhindre udviklingen af type 1-diabetes hos sit barn, vil man nok være villig til hvad som helst – også at undgå gluten i maden, selv om barnet egentlig ikke har diagnosen cøliaki.

Flere dyrestudier peger netop på, at glutenfri diæt hindrer udviklingen af type 1-diabetes.

- Der er mange stærke indicier på, at det forholder sig sådan, men ingen håndfaste beviser, siger professor og overlæge, dr.med. Karsten Buschard fra Bartholin Instituttet ved Københavns Universitet.

Tilbage i 1999 stod han selv i spidsen for et forsøg med mus, som var avlet, så de var i særlig fare for at få type 1-diabetes. De mus, der blev fodret med glutenfri kost, viste sig at have en langt lavere risiko for at få sygdommen end de mus, der spiste foder med gluten. Således havde musene på glutenfri kost kun 15 procents risiko for at udvikle type 1-diabetes, mens forsøgsmusene på almindelig kost havde 64 procents risiko.

- Vi syntes, det var helt mirakuløst, og hvis mødrene til de her mus heller ikke havde indtaget gluten faldt risikoen helt ned på seks procent, fortæller Karsten Buschard.

Det er nærliggende at tænke, at sætter man sine børn – der ikke har type 1-diabetes – på glutenfri diæt, så kan man forhindre, at de får diabetes. Og at nydiagnosticerede børn med type 1-diabetes kunne bevare en del af betacellernes insulinproduktion, hvis de straks begyndte at spise glutenfrit.

Karsten Buschard fremhæver dog, at de hårde facts og videnskabelige beviser udelukkende kommer fra dyreforsøg, og han er derfor forsigtig med at anbefale familier, hvor der er type 1-diabetes, at gå over på glutenfri diæt.

- Dyreforsøgene viser, at det vil være en god idé, men der er altså ingen hård videnskabelig data på mennesker, siger han. 

Hver 10. har også cøliaki

At cøliaki og type 1-diabetes har noget med hinanden at gøre er utvivlsomt, bl.a. findes vævstypen HLA-DR3 relativt hyppigt ved begge sygdomme.

Overlæge, ph.d. Dorte Hansen på Odense Universitetshospital har været primus motor bag anbefalingen om, at alle børn med diabetes testes for cøliaki ved diabetesdebut og derefter én gang årligt de første fem år. Hun har tidligere fundet, at omkring 12 procent af børnene med type 1-diabetes i Region Syd også fik konstateret cøliaki. I øjeblikket er hun i gang med nye opgørelser, som dog peger på en lidt lavere forekomst.

- Men der er også en hel del af børnene, der har cøliaki inden diabetesdebut, understreger Dorte Hansen.

Hun afviser, at familier med type 1-diabetes bør undgå gluten for at forhindre, at andre i familien også skal få diabetes eller at nydiagnosticerede børn med type 1-diabetes straks skifter til glutenfri kost.

- Mange familier ville sætte deres børn på glutenfri diæt for at undgå diabetes, men det er der slet ikke klinisk dokumentation for på nuværende tidspunkt. Der er kun forsøg på dyr, og det betyder ikke, at det samme vil gøre sig gældende i forhold til mennesker, siger hun.

Hun understreger, at der netop også er børn, der er på glutenfri diæt på grund af cøliaki og så alligevel får diabetes senere.  De fleste børn, der får cøliaki, får det dog som regel konstateret i årene umiddelbart efter diabetesdiagnosen, tyder hendes foreløbige opgørelse på.

Men hvor det er op mod hvert tiende barn med type 1-diabetes, der også har eller får cøliaki, så gælder det kun for omkring én til to procent af voksne med type 1-diabetes.

- Vi må derfor tro, at der udover et vist genetisk fællesskab mellem de to sygdomme også er nogle miljøfaktorer, der har betydning. Det kan være visse infektioner eller andet, som børn i dag oplever, og som ikke var så almindelige tidligere, men vi kan i dag ikke svare på, hvorfor der er den forskel mellem børn og voksne, der har type 1-diabetes, siger Dorte Hansen.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes