BLIV MEDLEM

HbA1c - langtidsblodsukker

HbA1c er en betegnelse for en blodprøve, der henviser til glykeret hæmoglobin. Blodprøven fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to måneder.

Når du får målt dit langtidsblodsukker, viser tallene dig, hvordan dit blodsukkerniveau har været i de seneste ca. 8-12 uger.

Du kan få resultatet af prøven udtrykt på to måder:

  • HbA1c: Angives i mmol/mol
  • Middelglukose: Angives i mmol/l

Middelglukose er et beregnet gennemsnitligt glukoseniveau i blodet. Det vil sige, at det er udregnet på basis af HbA1c-værdien. Tallet fortæller, hvad du i snit ville have målt dit blodsukker til, hvis du kontinuerligt havde målt med dit eget måleapparat i den periode, som HbA1c dækker.

Sådan forstår du dine blodsukkertal

Klik på billedet herunder, for at se det i et større format. Skemaet på billedet viser værdierne for langtidsblodsukkeret. Her kan du se sammenhængen mellem HbA1c og middelglukose.

Hvor ofte er det relevant, at du får målt HbA1c?

Generelt er det relevant at måle HbA1c hver tredje til sjette måned. I nogle situationer vil det være relevant, at du får målt det enten hyppigere eller sjældnere. Er du for eksempel gravid, får du målt HbA1c lidt hyppigere.

Mål for dit langtidsblodsukker, når du har type 1-diabetes

Du og din behandler sætter sammen et individuelt mål for dit personlige langtidsblodsukkerniveau.

Det generelle mål for personer med type 1-diabetes er: 

  • HbA1c: 53 mmol/mol
  • Middelglukose: 8.5 mmol/l

Individuelle mål

Det er relevant at overveje et højere HbA1c-mål end det generelle, såfremt en person med type 1-diabetes oplever hyppige insulintilfælde og/eller har svært ved at mærke, når blodsukkerniveauet bliver for lavt.

Andre faktorer, der gør det relevant at overveje et højere HbA1c mål, kan være:

  • Udbredte senkomplikationer til diabetes
  • Samtidig anden alvorlig sygdom
  • Vanskeligheder med at drage omsorg for sig selv og sin diabetesbehandling
  • Kort forventet livslænge

Dertil kommer, at nogle mennesker med type 1-diabtes bevidst vælger et højere mål for blodsukkerniveau og dermed HbA1c.

Der er desuden mennesker med type 1-diabetes for hvem, man er særligt opmærksom på, at målet for HbA1c bør være noget lavere end 53 mmol/mol. Det gør sig fx gældende for gravide med diabetes.

Læs mere om blodsukker ved graviditet og type 1-diabetes

Kilde: Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes