MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandlingsmål

For at opnår et godt blodsukker er det vigtigt at have behandlingsmål.

Målet for din diabetesbehandling er at få en så velreguleret diabetes som muligt. En diabetes med et langtidsblodsukker, kolesteroltal og blodtryk så tæt på det normale som muligt.

Formålet er at mindske din risiko for at udvikle følgesygdomme.

Hvilke tal er de optimale i din behandling?

Det er ikke muligt at opstille mål for en diabetesbehandling, der gælder for alle. Dog kan de optimale tal være en rettesnor, som du og din behandler/læge kan tage udgangspunkt i. En guide til de mål, du ideelt set bør nå i behandlingen af din diabetes 2.

Tallene er hentet fra Diabetesforeningens balancekort:

  • Langtidsblodsukker (HbA1c) type 2-diabetes: Under 48 mmol/mol (under 58 mmol/mol ved hjerte-/karsygdom)
  • Blodtryk: Under 130/80 mmHg (under 125/75 mmHg ved nyrepåvirkning)
  • Totalkolesterol: Under 4,5 mmol/l (under 4,0 mmol/l ved hjerte-/karsygdom)
  • LDL-kolesterol: Under 2,5 mmol/l (under 1,8 mmol/l ved hjerte-/karsygdom)

Læs mere om balancekortet

Evidens for de optimale tal

Værdierne, vi har angivet som optimale tal er baseret på anbefalinger fra diverse faglige selskaber:

  • Klinisk vejledning. Type 2 diabetes i almen praksis. Dansk Selskab for almen medicin. 2004.
  • Diabetes og hjertesygdom. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Endokrinologisk Selskab. 2008.
  • Forebyggelse af hjertesygdom. Dansk Cardiologisk Selskab. Revideret 2009.
  • Ugeskrift for Læger. 2008; 170: 3634.
  • Type 1-diabetes: diagnosis and management of type 1 diabetes in children, young people and adults. National Institute for Clinical Excellence. Update 2009.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes