MIT DIABETESBLIV MEDLEM

"Ny operation kan måske fjerne smerter"

De første danskere er blevet opereret herhjemme for diabetisk nervesygdom (neuropati) med en helt ny type indgreb – med godt resultat. Det er dog ikke alle diabetikere, der kan få glæde af operationen, der kan fjerne de store smerter, mange oplever ved neuropati.

Speciallæge ph.d. Christian Bonde er ved at gøre Ulla Rasmussen klar til operation. Foto: Bjarke Ørsted

En ny operation for diabetisk nervesygdom, også kaldet neuropati, kan hjælpe nogle af de mennesker med diabetes, som har den alvorlige følgesygdom. Speciallæge, ph.d. Christian Bonde har arbejdet på at introducere operationen i Danmark i flere år og har nu stiftet en klinik, Scandinavian Diabetes Center, hvor patienter kan få foretaget operationen.

Med en succesfuld operation kan patienter med neuropati få genskabt følelsen i ben og fødder og slippe af med smerter:

- Hos diabetikere med neuropati er nerverne ofte fortykkede og derfor i fare for at blive klemt i snævre områder. Operationen går ud på at fjerne de bindevævsstrukturer, som trykker på nerverne. 80 procent af de opererede oplever lindring i smerterne og forbedret følesans, og de udenlandske erfaringer viser, at effekten er langtidsholdbar, fortæller Christian Bonde.

Ikke alle kan opereres

Indtil videre har Christian Bonde herhjemme undersøgt omkring 20 patienter, hvoraf han har opereret knap ti. Alle med et godt resultat.

- Vores resultater bekræfter de internationale erfaringer, nemlig at operationen har god effekt på både smerter og på følesansen. Ingen af de opererede har haft komplikationer, men det er vigtigt at pointere, at samtlige patienter blev grundigt undersøgt for at sikre, at de var velegnede til operationen. Vi har desværre også måtte afvise patienter, hvor chancen for succes var for lille til, at vi ville gennemføre operation, fortæller Christian Bonde.

Neuropati er en kompliceret følgesygdom med mange årsager, og det er kun en del af patienterne med neuropati, der kan hjælpes med den nye operation. Det er svært at vide præcist, hvor mange mennesker med diabetes, som har neuropati, men undersøgelser peger på, at op imod halvdelen af de patienter, der har haft diabetes i ti år eller mere, har neuropati.

- Nervekompression er ikke ualmindeligt hos patienter med diabetisk neuropati. Hos mellem en tredjedel og halvdelen af alle patienter med neuropati findes tegn til lokal nervekompression, hvilket gør at de kan komme i betragtning til operation. Men det reelle antal, som kan hjælpes af operationen, vil være lavere, siden flere andre forhold kan bevirke, at en patient ikke kan opereres. En operation vil dog stadig kunne gavne rigtig mange mennesker, forklarer Christian Bonde.

Fakta om operationen

Patienter med diabetisk neuropati og nervekompression kan som udgangspunktet komme i betragtning til operation. Der er dog visse undtagelser, som gør, at en patient ikke kan gennemgå operationen. Det er, hvis man:

  • Lider af anden sygdom, som bevirker, at man ikke kan tåle fuld bedøvelse
  • Har et inficeret fodsår
  • Lider af nedsat blodgennemstrømning i benene
  • Har hævede ben eller dårligt blodafløb
  • Har alvorlige følger efter tidligere rygkirurgi
  • Er voldsomt overvægtig
  • Har udtalte Charcot forandringer i fod og ankel

Operationen kaldes “kirurgisk dekompression” af nerverne i benene. Operationen varer omkring to timer pr. ben, hvor den kirurgiske dekompression foretages tre steder på benet: Ved anklen, på fodryggen og på ydersiden, under knæet. Effekten af operationen skyldes, at det bindevæv, der trykker på nerven, fjernes.

Metoden kendt fra håndkirurgi

Operationstypen kendes fra operationer i håndleddet, hvor symptomerne fra “karpaltunnelsyndrom” kan afhjælpes ved at fjerne bindevæv, som trykker på en nerve. Princippet er det samme, når operationen flyttes til benene og bruges til at afhjælpe neuropati.

En af metoderne til at afgøre, om en patient kan have gavn af operationen, er en test for “Tinels tegn”. Tinels tegn benyttes til at lokalisere skadede og afklemte nerver f.eks. ved karpaltunnelsyndrom. Når man banker på området, oplever patienten en snurrende fornemmelse, strålende ud i nervens forsyningsområde. På baggrund af dette kan man benytte Tinels tegn til at udtale sig om, hvorvidt der er mistanke om nervekompression, og om patienten således kan formodes at have gavn af en eventuel operation.

Udføres i udlandet

Christian Bonde fortæller, at operationen udføres i 23 lande i verden og i 45 af de 50 amerikanske stater.

I øjeblikket foregår der store, kontrollerede, videnskabelige undersøgelser af operationen i både Holland, Canada og USA, men den offentlige sygeforsikring i Danmark har endnu ikke godkendt operationen. Det betyder, at patienter ikke kan få tilskud til operationen.

Christian Bonde blev overbevist om, at operationen burde være tilgængelig for danske patienter efter et forskningsstipendium hos ophavsmanden i USA, professor A. Lee Dellon, lægen som har udviklet metoden.

Christian Bonde har flere gange besøgt og opereret med professor Dellon fra Johns Hopkins Hospital for at lære metoden, der har været benyttet i flere år i USA.

- Det gjorde virkelig en forskel for mig, da jeg selv mødte og opererede patienterne i USA og så effekten. Ikke alene fik patienterne en virkelig lettere tilværelse med færre smerter og en forbedret følesans, men operationen er også med til at forebygge fodsår og amputationer. Det er der virkelig perspektiver i, både for den enkelte patient, men også for samfundet, siger Christian Bonde.

Christian Bonde så gerne, at det offentlige sundhedsvæsen ville tilbyde den nye operation. Men indtil videre er det kun på hans egen klinik, Scandinavian Diabetes Center, at operationen udføres:

- Jeg kan godt forstå, at man er skeptisk. Det er en ny metode, og det er vigtigt, at læger generelt er skeptiske over for nye behandlinger. Det er helt normalt, at nye behandlinger skal igennem en proces, før de bliver tilbudt danske patienter. Derfor arbejder jeg på at dokumentere, at de gode resultater, man har i udlandet, også kan opnås i Danmark, siger Christian Bonde.

Erfaringerne med de danske patienter vil blive samlet i en videnskabelig artikel. Sammen med de omfattende erfaringer, der allerede er gjort i udlandet, håber han, at det kan overbevise det danske sundhedsvæsen om behandlingens effektivitet.

Ulla fik følesansen tilbage i fødderne

Som en af de første herhjemme er Ulla Rasmussen, der har type 2-diabetes, blevet opereret for sin neuropati – og med godt resultat.

Det er en helt ny fornemmelse for Ulla Rasmussen, at hun kan mærke, hvis nogen kilder hende under højre fod. Den 39-årige kvinde har været vant til smerter og helt følelsesløse fødder efter en årrække med neuropati. Men følelsen i det højre ben er vendt tilbage efter hun i november sidste år blev en af de første danskere, som lod sig operere for neuropati på Scandinavian Diabetes Center.

I april var hun tilbage på klinikken for at få operationen gentaget på sit venstre ben, så hun er optimistisk med hensyn til også at få følelsen tilbage i sit venstre ben. Det fortæller hun et par dage efter operationen.

Men den bedste effekt af operationerne er fraværet af smerter, siger hun:

- Jeg er sluppet af med mange af smerterne. Jeg indrettede næsten hele mit liv efter dem, sov dårligt og fik meget stærk smertestillende medicin. Nu har jeg blot lidt summen i fødderne, som afgjort er til at leve med, fortæller Ulla Rasmussen.

Neuropati er det værste

For et års tid siden fik hun konstateret type 2-diabetes på grund af den medicin, hun har taget, siden hun fik en nyretransplantation. Men selv om hun har fået diabetes på en atypisk måde, har hun stor erfaring med neuropati: Den begyndte allerede for fem-seks år siden på grund af hendes alvorlige nyreproblemer, og selv om hun lever med flere forskellige lidelser, tøver hun ikke, når hun skal karakterisere neuropatien:

- Det var den værste. Jeg havde svært ved at gå, jeg kunne ikke holde ud at have sko på og jeg sov dårligt på grund af smerter. Det var virkelig invaliderende og havde stor indvirkning på min livskvalitet, fortæller Ulla Rasmussen.

Selv om Ulla Rasmussen er en atypisk diabetiker, har Scandinavian Diabetes Center også opereret mere typiske diabetikere. Senest en mand i 40’erne, som havde gået med sin type 2-diabetes i årevis og først fik diagnosen, da hans neuropati begyndte at gøre hans fødder følelsesløse.

Bange for amputation

Efter Ulla Rasmussen fik symptomer på neuropati, da hun var i begyndelsen af trediverne, blev det hurtigt værre. Efter et fodsår, som tog flere måneder om at hele, blev hun alvorligt bange for, at det skulle ende med en amputation:

- Jeg kunne jo godt se, at det gik den forkerte vej, så jeg var helt sikker på, det ville ende med, jeg skulle have en amputation efter en årrække. Det var virkelig slemt at tænke på, så jeg var meget opsat på at prøve at redde mine fødder og ben, forklarer hun.

Ulla Rasmussens operation kostede 42.000 kroner per ben.

Artiklen er skrevet af Michael Korsbæk, og er bragt i medlemsbladet maj 2012.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes